Tietoa eläkkeestä

Kun eläkeikäsi lähestyy, keskustele esimiehesi kanssa eläkkeelle jäämiseen liittyvistä asioista. Muista kuitenkin, että mitä pidempään jatkat työssä, sitä enemmän sinulle kertyy eläkettä.

Keva hoitaa eläkeasioitasi ja maksaa eläkkeesi. Kevan verkkosivuilta osoitteesta  www.keva.fi löydät tietoa muun muassa eri eläkevaihtoehdoista, eläkkeen hakemisesta ja eläkeuudistuksesta.

Kun olet jäämässä eläkkeelle, tee työsuhteen/virkasuhteen päättämisilmoitus irtisanoutumisaikaa noudattaen ESSissä. Keva suosittaa päättämisilmoituksen tekoa vähintään kuukautta ennen eläkkeen hakemista, jotta tieto ehtii siirtyä ESSistä tulorekisterin kautta Kevaan. Kun palvelussuhteen päättymistieto on Kevassa ennen eläkehakemusta, nopeuttaa se eläkepäätöksen valmistumista.

Hae eläkettä verkossa


Eläkkeen hakeminen sujuu näppärästi verkossa Omat eläketietosi -palvelussa, osoitteessa www.keva.fi/elaketietosi.

Eläkettä kannattaa hakea 1-2 kuukautta ennen sen alkamista.


Saat tiedon eläkepäätöksestäsi nopeimmin, kun tilaat kaikki asiakirjasi sähköisenä Omat eläketietosi -palveluun. Samalla voit tilata itsellesi ilmaisen tekstiviesti-ilmoituksen, kun sinulle on saapunut postia palveluun.

Omat eläketietosi -palvelussa voit muun muassa
- katsoa oman eläkeikäsi
- arvioida eläkkeesi määrää ja vertailla sitä eri ikävaihtoehdoissa
- tarkastaa työeläkeotteesi
- muuttaa tietojasi, kuten osoitettasi tai tilinumeroasi.

Milloin eläkkeelle?


Varsinaista vanhuuseläkeikää ei enää ole, vaan jokaisella ikäluokalla on oma eläkeikä. Saavutettuasi alimman eläkeiän voit jäädä vanhuuseläkkeelle.

Oman eläkeikäsi näet helposti Omat eläketietosi -palvelussa.

Eläkkeen määrä


Mitä pidempään jatkat työssäsi, sitä enemmän eläkettä saat. Jos jäät eläkkeelle ennen eläkeikääsi, eläkkeesi määrä pienenee hieman. Jos taas jatkat työskentelyä vielä sen jälkeen, kun olet täyttänyt ikäluokkasi alimman vanhuuseläkeiän, eläkettäsi korotetaan 0,4 prosentilla jokaista lykättyä kuukautta kohti.

Oman eläkkeesi määrän voit tarkastaa työeläkeotteeltasi, jonka löydät Omat eläketietosi -palvelusta.

Eläkevaihtoehdot


Vanhuuseläkkeen lisäksi on myös muita eläkevaihtoehtoja. Osittaisesta varhennetusta vanhuuseläkkeestä, työkyvyttömyyseläkkeestä, ammatillisesta kuntoutuksesta, perhe-eläkkeestä ja taloudellisesta tuesta saat tietoa Kevan verkkosivuita.

Oletko osa-aikaeläkkeellä?


Eläkeuudistuksen myötä osa-aikaeläke poistui, mutta vanhat osa-aikaeläkkeet jatkuvat normaalisti. Tietoa osa-aikaeläkkeestä löydät Kevan verkkosivuilta.

Heikentynyt työkyky?


Työkyvyn heikentyessä on tärkeää selvittää mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, millaisia ratkaisuja työssäjatkamiseen on tarjolla. Keva opastaa tästä linkistä.Lisää tietoa eläkkeistä ja eläkkeen hakemisesta www.keva.fi/elakkeet.