Etusivu

ALUEVAALIT 2022 TAIPALSAARELLA

Aluevaalit toimitetaan sunnuntaina 23.1.2022 klo 9.00 – 20.00.

Äänestyspaikat ovat äänestysalueittain seuraavat:

N:o Äänestysalue Äänestyspaikka                  

001  Kirkonkylä  Kunnantalo, Kellomäentie 1

002  Merenlahti  Merenlahden urheilukenttäosuuskunnan talo, Orjainniementie 20

003 Vehkataipale Vehkataipaleen koulu, Kanavakuja 7

004 Kirjamoi  Saimaanharjun koulu, Ankeriaantie 10  Huomioi paikka!  

Keskusvaalilautakunnan osoite on Kunnantalo, Kellomäentie 1, 54920 Taipalsaari, puh 0400 228 556.

Jokaiselle vaaliluetteloon otetulle äänioikeutetulle lähetetään postitse ilmoituskortti, johon on merkitty äänestyspaikka ja vaaliluetteloiden tarkastuspaikka.

Ennakkoäänestys

Ennakkoäänestyspaikkoina Taipalsaaren kunnassa toimivat Kohtaamispaikka Luoto

sekä kunnantalo. Ennakkoäänestyspaikat ovat avoinna seuraavasti:

Kohtaamispaikka Luoto, Kuhatie 12-14, 54915 Saimaanharju  Huomioi paikka !

Keskiviikko – perjantai   12. - 14.1.2022    klo 10 – 18

Lauantai – sunnuntai    15. - 16.1.2022   klo 10 – 14

Maanantai – tiistai     17. - 18.1.2022    klo 10 – 18

Kunnantalo, Kellomäentie 1, 54920 Taipalsaari  Huomioi päivät!

Perjantai    14.1.2022   klo 10 – 15

Maanantai  17.1.2022   klo 10 – 15

Ennakkoäänestysmahdollisuus on kaikissa kotimaan ja ulkomaiden ennakkoäänestyspaikoissa. Äänestäjän on varauduttava todistamaan henkilöllisyytensä.

Kotiäänestys

Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on vaikean vamman tai pitkäaikaisen sairauden takia siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- tai ennakkoäänestys-paikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan. Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää kotiäänestykseen oikeutetun henkilön kanssa samassa taloudessa asuva omaishoitaja. Henkilön, joka haluaa äänestää ennakolta kotonaan, on tehtävä siitä ilmoitus keskusvaalilautakunnalle, p. 0400 228556, tai

osoitteella Keskusvaalilautakunta, Kellomäentie 1, 54920 Taipalsaari, viimeistään 11.1.2022 ennen klo 16.

Taipalsaarella 17.12.2022   Taipalsaaren kunnan keskusvaalilautakunta