Etusivu

Kuntavaalit 2021 Taipalsaarella

Kuntavaaliehdokkaiden asettaminen

Kesäkuun 13. päivänä toimitettavissa kuntavaaleissa valitaan Taipalsaaren kunnanvaltuustoon 27 valtuutettua ja säädetty määrä varavaltuutettuja. 

Hakemus puolueen ja valitsijayhdistyksen ehdokaslistan julkaisemisesta sekä ilmoitus vaaliliitosta ja yhteislistasta on vaalilain mukaan annettava kunnan keskusvaalilautakunnalle viimeistään tiistaina 4.5.2021 klo 16.00 mennessä. 
Vanhan aikataulun (määräaika 9.3.) mukaisesti jätetyt ehdokashakemukset ovat edelleen sellaisenaan voimassa, mutta vaaliasiamiehet voivat halutessaan muuttaa niitä 4.5. mennessä.

Vaaleja koskevia asiakirjoja ottaa vastaan keskusvaalilautakunnan sihteeri kunnantalolla ma-ti 3.-4.5.2021 klo 9.00 – 12.00 ja 12.30 - 16.00. 

Keskusvaalilautakunnan osoite:
Kunnantalo
Kellomäentie 1
54920 Taipalsaari
puh: 0400 228 556

Taipalsaarella 20.4.2021         
Keskusvaalilautakunta

 

Kuntavaalit toimitetaan sunnuntaina 13.6.2021 klo 9.00 – 20.00.

Äänestyspaikat ovat äänestysalueittain seuraavat:
N:o   Äänestysalue Äänestyspaikka
001   Kirkonkylä Kunnantalo, Kellomäentie 1
002   Merenlahti Merenlahden urheilukenttäosuuskunnan talo, Orjainniementie 20
003   Vehkataipale Vehkataipaleen koulu, Kanavakuja 7
004   Kirjamoi Saimaanharjun koulu, Ankeriaantie 10       Huom! Paikka muuttunut

Keskusvaalilautakunnan osoite on Kunnantalo, Kellomäentie 1, 54920 Taipalsaari, puh 0400 228 556.

Jokaiselle vaaliluetteloon otetulle äänioikeutetulle lähetetään postitse ilmoituskortti, johon on merkitty äänestyspaikka ja vaaliluetteloiden tarkastuspaikka.

 

Ennakkoäänestys

Ennakkoäänestyspaikkoina Taipalsaaren kunnassa toimivat Kohtaamispaikka Luoto  sekä kunnantalo.

Ennakkoäänestyspaikat ovat avoinna seuraavasti:

Kohtaamispaikka Luoto, Kuhatie 12-14, 54915 Saimaanharju Huom! Paikka muuttunut
keskiviikko – perjantai 26. - 28.5.2021 klo 10 – 18
lauantai – sunnuntai 29. - 30.5.2021 klo 10 – 14
maanantai – perjantai 31.5. – 4.6.2021 klo 10 – 18
lauantai – sunnuntai 5. – 6.6.2021 klo 10 – 14
maanantai – tiistai 7. – 8.6.2021 klo 10 – 18

Kunnantalo, Kellomäentie 1, 54920 Taipalsaari Huomioi päivät!
perjantai 28.5.2021 klo 10 – 15
maanantai 31.5.2021 klo 10 – 15
perjantai 4.6.2021 klo 10 – 15
maanantai 7.6.2021 klo 10 – 15

Ennakkoäänestysmahdollisuus on kaikissa kotimaan ja ulkomaiden ennakkoäänestyspaikoissa. Äänestäjän on varauduttava todistamaan henkilöllisyytensä.

Kotiäänestys

Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on vaikean vamman tai pitkäaikaisen sairauden takia siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- tai ennakkoäänestys-paikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan. Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää kotiäänestykseen oikeutetun henkilön kanssa samassa taloudessa asuva omaishoitaja. Henkilön, joka haluaa äänestää ennakolta kotonaan, on tehtävä siitä ilmoitus keskusvaalilautakunnalle, p. 0400 228 556, tai 
osoitteella Keskusvaalilautakunta, Kellomäentie 1, 54920 Taipalsaari, viimeistään 1.6.2021 ennen klo 16.

Taipalsaarella 20.4.2021

Taipalsaaren kunnan keskusvaalilautakunta