Etusivu

Kunnan ylintä päätösvaltaa käyttää 27-jäseninen kunnanvaltuusto, joka valitaan vaaleilla neljän vuoden toimikaudeksi. Viimeksi kuntavaalit järjestettiin keväällä 2017 ja tällöin valittiin valtuusto vuosiksi 2017 - 2021 (seuraavat kuntavaalit keväällä 2021). Kunnan hallintoa ja taloutta johtaa kunnanhallitus, jossa on 7 jäsentä ja joka valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan.

Valtuuston hyväksymässä hallintosäännössä määritellään toisaalta toimielinten keskinäinen sekä toimielinten ja viranhaltijoiden välinen toimivalta. Tarkastus- ja keskusvaalilautakunta toimivat lakiin perustuvina valtuuston alaisina lautakuntina. Muut lautakunnat ovat tekninen sekä sivistys- ja hyvinvointilautakunta, jotka valitaan valtuuston toimikaudeksi. 

Valtuuston ja muiden kunnan toimielinten jäsenmäärä on 58. Lisäksi valtuusto ja kunnanhallitus nimeävät edustajia kunnan omiin toimielimiin ja myös kunnan ulkopuolisten kuntayhtymien ja muiden organisaatioiden toimielimiin.