Etusivu

Oikeus tarkastaa tiedot

Henkilöllä on oikeus tarkastaa, miten hänen henkilötietojaan käsitellään.

 

Oikeus tiedon oikaisemiseen tai poistamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää häntä koskeva virheellisesti merkitty tieto oikaistavaksi. Hänellä on myös oikeus peruuttaa suostumuksensa henkilötietojen käsittelyyn sekä poistamaan häntä koskevat tiedot järjestelmästä, jos käsittely perustuu suostumukseen.

Rekisteröity henkilö voi tehdä tietopyynnön tai tiedon oikaisupyynnön häntä koskeviin henkilötietoihin. Pyyntö tehdään kirjallisesti ja toimitetaan allekirjoitettuna henkilökohtaisesti Taipalsaaren kunnan kirjaamoon henkilöllisyyden toteamiseksi.