Etusivu
Rakennustyön valvonnasta suoritettavat maksut

Rakennusvalvonnan palvelutaksa

Tietojen antaminen kirjallisesti ja kopioiden laskutus

1. Rakennusvalvonnasta annettavat rakennusvalvontaan, rakentamiseen, lupahakemukseen tai vastaavaan tarkoitukseen liittyvät kopiot,
Maksu 1. sivulta 6 euroa ja seuraavat sivut 3 euroa/sivu

2. Tiedon antamiseen liittyvät toimenpiteet

Tiedon hakeminen arkistosta, tiedostoista tai sähköisistä järjestelmistä ja kokoami-nen:
- työaika alle 2 tuntia, maksu 40 euroa
- työaika 2-5 tuntia, maksu 50 euroa
- työaika yli 5 tuntia, maksu 110 euroa


3. Lähettämiskulut

Lähettämiskulut peritään todellisten kustannusten mukaan.

4. Digitaalinen kaavakarttaote

60 euroa/kiinteistö

5. Skannaukset

A4 koko 1-10 sivua 3 euroa
A4 koko 10+ sivua 6 euroa
A3 koko 1-10 sivua 5 euroa
A3 koko 10+ sivua 10 euroa
A2 – A0 koot 3 euroa/sivu

Lisäksi skannaustyöstä peritään kohdan 2. mukainen maksu


Maksujen hyväksyminen ja voimaantulo
Tämä taksa on Taipalsaaren kunnan teknisen lautakunnan hyväksymä 4.4.2018 § 29
Taksa tulee voimaan 2.5.2018.
Tämän taksan perusteella määrätyt maksut ovat arvonlisäverollisia.