Etusivu

Esiopetus

Esiopetusta tarjotaan Kirkonkylän koululla esiopetusryhmissä ja Vehkataipaleella alkuopetuksen yhteydessä. Esiopetuksesta vastaa pedagogisesti koulutettu henkilökunta. Esiopetuksen pedagogiset menetelmät ovat: leikki, toiminnallisuus, elämyksellisyys ja vuorovaikutus vertaisryhmässä. Tavoitteena on rakentaa lapsen kasvun, kehityksen ja oppimisen kannalta johdonmukaisesti etenevä kokonaisuus varhaiskasvatuksesta esiopetuksen kautta perusopetukseen. Toimimme kiinteässä yhteistyössä alkuopetuksen kanssa.

Jos lapsi tarvitsee esiopetuksen lisäksi varhaiskasvatusta se järjestetään lapsen omassa esiopetusryhmässä Kirkonkylän koululla ja Vehkataipaleen koululla.

Vanhempien tulee hakea lapselleen varhaiskasvatuspaikkaa viimeistään neljä kuukautta ennen varhaiskasvatuksen aloittamista. Varhaiskasvatuspaikkaa voi hakea ympäri vuoden. Hakemus tulee ensisijaisesti tehdä sähköisen verkkoasioinnin kautta. Kiireellisissä tapauksissa työn tai opiskelun alkamisen vuoksi, jolloin varhaiskasvatuksen tarpeen alkamisajankohta ei ole ennakoitavissa, on hakemus jätettävä viimeistään kaksi viikkoa ennen kuin lapsi tarvitsee varhaiskasvatuspaikan.

Tuloselvitykset toimitetaan varhaiskasvatuksen asiakasmaksun määrittämistä varten viimeistään ensimmäisen varhaiskasvatuskuukauden aikana.

Palvelu on maksullinen.

Maksun suuruuteen vaikuttavat perheen koko, tulot sekä varattujen tuntien määrä.

Varhaiskasvatusmaksu määräytyy ennalta varatun varhaiskasvatusajan (tuntien) perusteella kuukausimaksuna.

Verkkoasiointi

Varhaiskasvatuksen sähköinen asiointi

Uudet asiakkaat

Lisää tietoa
Siirry asioimaan

Varhaiskasvatuksen sähköinen asiointi -

Nykyiset asiakkaat

Lisää tietoa
Siirry asioimaan

Puhelinasiointi

Päiväkodinjohtaja

Satulaivan päiväkodinjohtaja

Lisää tietoa
Puh. +358 04 05779863

Lomakkeet

Irtisanominen päivähoidosta

Lasten päivähoitopaikan irtisanominen

Lisää tietoa
Lataa lomake

Päivähoitohakemus

Hakemus varhaiskasvatukseen

Lisää tietoa
Lataa lomake

Tuloselvityslomake

Tuloselvityslomake päivähoitomaksun määrittämistä ja tarkistamista varten

Lisää tietoa
Lataa lomake

Varhaiskasvatuksen palvelusopimus

Lapsen varhaiskasvatuksen palvelusopimus

Lisää tietoa
Lataa lomake

Yrittäjän tuloselvityslomake

Yrittäjän tuloselvityslomake päivähoitomaksun määrittämistä ja tarkistamista varten

Lisää tietoa
Lataa lomake

Palvelupaikat

Satulaivan päiväkoti

Satulaivan päiväkodissa tarjotaan varhaiskasvatusta, vuorohoitoa sekä koululaisten iltapäivätoimintaa

Kuhatie 1, 54915 SAIMAANHARJU

Kaikki tiedot