Etusivu

Nuorisovaltuustotoiminta (Nuva) vastaa Nuorisolain mukaiseen nuorten oikeuteen tulla kuulluksi heitä koskevissa asioissa

Taipalsaaren nuorisovaltuusto on poliittisesti sitoutumaton nuorten vaikuttamiskanava
Taipalsaaren Nuvan tärkein tehtävä on toimia Taipalsaarelaisten nuorten edunvalvojana ja äänitorvena.
Nuva kokoontuu noin kerran kuukaudessa ja käsittelee kaikenlaisia nuorten elämään liittyviä asioita
:

Nuva voi tehdä aloitteita kuntaan nuorten elämään liittyvissä asioissa (skeittipaikan parannus, bändiharjoittelutilojen hankkiminen, kulkuyhteyksien parantaminen…)

  • Nuvalta voidaan kysyä yleisesti nuorten mielipidettä asioihin (Nuva on ottanut kantaa mm. kuntaliitoskeskusteluun, kirkonkylän kehittämiseen…)
  • Nuvalaiset ovat valinneet keskuudestaan edustajat läsnä- ja puheoikeudella sivistys- ja hyvinvointilautakuntaan, tekniseen lautakuntaan sekä kunnan valtuustoon
  • Nuvalla on mahdollisuus vaikuttaa nuorten viihtymiseen Taipalsaarella (järjestää bändi-iltoja, elokuvailtoja, anoa uutta varustelua nuorisotalolle…)
  • Nuvalla on oma vuosittainen budjetti, jonka käytöstä he saavat itse päättää.