Etusivu

Taipalsaaren pohjavesialueiden suojelusuunnitelma

Pohjavesialueiden suojelusuunnitelmien päätavoitteena on turvata pohjavesiesiintymien vesivarojen käyttö ja välttää pohjaveden laatua ja määrää pilaava tai heikentävä toiminta pohjavesialueilla.

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy on laatinut suojelusuunnitelman Taipalsaaren
kunnan alueella sijaitseville vedenhankintaa varten tärkeille pohjavesialueille
(I luokan pohjavesialueet). Lisäksi vedenhankintakäyttöön soveltuvien pohjavesialueiden
osalta (II luokan pohjavesialueet) on tehty alustava tarkastelu riskitoimintojen
kartoittamiseksi.