Etusivu
15.9.2021

Etelä-Karjala edelleen leviämisvaiheessa – kahdesti rokotettuja ei pääsääntöisesti enää testata lievien oireiden vuoksi

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri 14.9.2021

Etelä-Karjalan alueellinen COVID-19 tilannekuvaryhmä totesi 14.9.2021 kokouksessa: Koronavirusepidemia on Etelä-Karjalan alueella leviämisvaiheessa. Epidemian kolme vaihetta ovat perustaso, kiihtymisvaihe ja leviämisvaihe.

Etätyösuositus, kasvomaskisuositus ja suositukset riskiryhmien suojaamiseksi ovat voimassa ainakin 31.10.2021 saakka.

Valtakunnallisesti voimassa ovat 31.12.2021 saakka tartuntatautilain 58 c ja e §, jotka velvoittavat toimijat huolehtimaan asiakkaidensa terveyden turvaamisesta laissa määritellyin toimenpitein. Tartuntatautilain pykälässä 58 c säädetään siitä, että laissa määriteltyjen toimijoiden on otettava huomioon laissa säädetyt hygieniavaatimukset kaikissa yleisölle avoimissa tai rajatun asiakas- tai osallistujapiirin oleskeluun tarkoitetuissa sisätiloissa sekä tietyissä rajatuissa ulkotiloissa. 58 e §:ssä säädetään kuljetuspalvelujen tarjoajia sekä liikennöitsijöitä koskevista vaatimuksista.

Aluehallintovirasto (AVI) on tehnyt 3.9. voimaan tulleen päätöksen tartuntatautilain 58 § mukaisesti. Kahden metrin turvavälivelvoitteesta on luovuttu, mutta velvoitteen sijaan järjestäjän on voitava varmistaa sisätilojen kokoontumisissa osallistujien terveysturvallisuus muilla keinoilla. Yli kymmenen hengen tilaisuuksissa voi olla enintään 50 % muun lainsäädännön nojalla tilaan hyväksyttävästä enimmäisosallistujamäärästä tai käytettävissä olevien istuma- tai seisomapaikkojen määrästä. Ulkotiloissa yli 50 hengen tilaisuuksien järjestäjän täytyy varmistaa, että osallistujat voivat välttää fyysisen kontaktin toisiinsa. Määräys on voimassa ajalla 3.9.2021–24.9.2021. Tilannekuvaryhmä esittää päätöksen purkamista ja AVI:lta saatujen tietojen mukaan päätös puretaan viimeistään 17.9.2021.

Etelä-Karjalassa on voimassa suositus, jonka mukaan yksityistilaisuuksissa noudatetaan vastaavia omaehtoisia rajoituksia kuin yleisötilaisuuksissa ja yleisissä kokouksissa.

Alueellinen tilannekuvaryhmä kokoontuu seuraavan kerran 21.9.2021.

Strategian muutoksia odotetaan

Tilannekuvaryhmä on pyytänyt aluehallintovirastolta tartuntatautilain 58 § mukaisen päätöksen purkamista. Suurin osa tällä hetkellä saaduista koronatartunnoista on saatu perhepiirissä, eivätkä ne ole enää peräisin tapahtumista.

Niin Eksotella kuin valtakunnallisesti odotetaan hybridistrategian voimaan tuloa, uusia ohjeita koulujen, testauksen ja jäljityksen sekä rajoitusten purkamisen suhteen.

Eksotella testausstrategiaa muutetaan nyt siten, että koronavirustestiä ei pääsääntöisesti tarvita enää lievästi oireilevilta henkilöiltä, jos henkilö on kahdesti rokotettu ja toisesta rokotuksesta on vähintään viikko tai jos henkilö on sairastanut koronan ja saanut yhden rokotuksen tai henkilö on sairastanut varmennetun koronavirusinfektion edeltävän kuuden kuukauden aikana.

Muutos ei kuitenkaan koske niitä kahdesti rokotettuja henkilöitä, joiden tiedetään altistuneen koronavirukselle tai jotka työskentelevät sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastyössä tai jotka ovat ikääntyneiden hoiva- ja hoitoyksiköiden asukkaita ja henkilökuntaa tai jotka kuuluvat koronavirusinfektion vakavaan riskiryhmään. Lievästi oireilevan testinottopäätökseen riittää myös potilaan oma tahto.

Jatkossakin edeltävien ryhmien lisäksi kaikki selvästi oireiset pyritään testaamaan heti oireiden ilmaannuttua. Näin toimitaan myös, jos karanteenissa olevalle ilmaantuu oireita.

– Käytännössä ohjeen päivitys tarkoittaa sitä, että lievästi oireisia kahdesti rokotettuja ei pääsääntöisesti tarvitse enää testata, ellei potilas kuulu edellä mainittuihin ryhmiin tai halua itse testiin. Ohje tullaan ottamaan Eksotella käyttöön heti, tiivistää Eksoten infektioylilääkäri Pekka Suomalainen.

Lievienkin oireiden kanssa tulee edelleen välttää kontakteja muihin kuin samassa taloudessa asuviin henkilöihin. Oireisena tulee jäädä herkästi kotiin sairastamaan.

– Lieviä oireita on mahdotonta määritellä, mutta tätä voisi verrata aiempaan normaaliin. Tavalliset flunssat sairastettiin ennenkin kotona ja mikäli oli tarve hakeutua hoidontarpeenarvioon, otettiin yhteyttä Eksotelle. Tavalliselta flunssalta tuntuvat oireet voi sairastaa jatkossakin kotona ja jos olo heikkenee, tulee ottaa yhteyttä terveyspalveluihin, neuvoo Suomalainen.

Töihin, kouluun tai harrastusryhmiin ei pidä lieväoireisenakaan mennä.

– Muut samassa taloudessa asuvat henkilöt voivat jatkaa normaalia elämäänsä, mutta heidänkin tulee mahdollisten oireiden ilmaantuessa jäädä kotiin sairastamaan ja lisäksi hakeutua testiin, mikäli he ovat rokottamattomia tai kuuluvat mainittuihin ryhmiin, kertoo tilannekuvaryhmän puheenjohtaja Tuula Karhula.

Etelä-Karjalassa koronapandemia jatkuu edelleen erityisesti rokottamattomien keskuudessa. Koronanäytteenottoon on hakeuduttu hyvin ja tartuntojen jäljitettävyys on Eksoten alueella 77 %. Ulkomailta saatuja tartuntoja on kaikista koronatartunnoista tällä hetkellä noin 21%.

– Kahdesti rokotettuja enää harvoin asetetaan karanteeniin, eikä heitä jatkossa enää edes testata, mikäli heillä on vain lieviä oireita elleivät he kuulu ryhmiin, joista koronatesti edelleen otetaan. Rokotettuna moni siis paitsi välttää vakavan taudin, välttyy jatkossa myös testiltä ja karanteenilta, vinkkaa Karhula.

– Nyt on viimeistään se oikea aika hoitaa omat rokotuksensa kuntoon, kannustaa Karhula.

Käy walk in -rokotuksessa tai varaa aika

Walk in -rokotukseen voivat tulla kaikki 12 vuotta täyttäneet eteläkarjalaiset ilman ajanvarausta. 2-rokotusta voi aikaistaa, mikäli varattuun aikaan on yli viikko ja edellisestä rokotuksesta on ehtinyt kulua vähintään 6 viikkoa. Lapsilla ja nuorilla voi niin halutessaan olla mukana yksi saattaja.

Seuraavat walk in -rokotukset:

Ke 15.9. klo 9–18 Lappeenrannan IsoKristiina
Ke 15.9. klo 8.30–15 Sampo Imatra: Sammon opiskelijoille ilman ajanvarausta, tiedote Wilman kautta
To 16.9. klo 8.30–15 Sampo Lappeenranta: Sammon opiskelijoille, tiedote Wilman kautta
To 16.9. klo 13–18 Imatran ToriGalleria
Pe 17.9. Rokotukset IsoKristiinassa poikkeuksellisesti klo 9–13.30
Su 19.9. klo 8.30–16 Lappeenrannan IsoKristiina
To 23.9 klo 13–18 Imatran ToriGalleria

Arkipäivisin 1- ja 2-rokotuksiin pääsee ilman ajanvarausta kello 9.30–14.30 Lappeenrannan IsoKristiinassa ja Imatran ToriGalleriassa kello 13–16. Tulevista walk in -rokotuksista Eksote tiedottaa sekä sosiaalisen median kanavillaan, että verkkosivuillaan: www.eksote.fi/koronarokotukset

Koronarokotuksiin voivat hakeutua nyt kaikki 12 vuotta täyttäneet ja sitä vanhemmat eteläkarjalaiset. Alueen asukkaat voivat käydä ilman ajanvarausta yllä mainituissa rokotuksissa tai valita itselleen sopivan rokotuspaikan ja ajankohdan Eksoten asiointipalvelun kautta tai koronarokotusneuvonnan numeroon soittamalla. Eksoten koronarokotusneuvonta ja -ajanvarauspuhelin palvelee maanantaista perjantaihin kello 9–16 numerossa 05 352 2355. Tarkemmat ohjeet ajanvaraukseen: www.eksote.fi/koronarokotukset

Voimassa olevat alueelliset suositukset sekä ohjeet löytyvät Eksoten ja kuntien verkkosivuilta:

Eksote: https://www.eksote.fi/Koronavirus/
Lappeenrannan kaupunki: https://www.lappeenranta.fi/fi/Kaupunki-tiedottaa/Koronavirustilanne
Imatran kaupunki: https://www.imatra.fi/korona
Lemi: https://www.lemi.fi/ajankohtaista/koronatiedotteet.html
Luumäki: https://www.luumaki.fi/koronavirustilanne-tietoa-ohjeita-linkkeja
Parikkala: http://www.parikkala.fi/fi
Ruokolahti: https://www.ruokolahti.fi/suomeksi/Kuntatietoa/korona
Rautjärvi: http://www.rautjarvi.fi/fi
Savitaipale: https://www.savitaipale.fi/
Taipalsaari: https://taipalsaari.fi/fi/Koronavirustilanne

Muun Suomen tilanne ja muiden sairaanhoitopiirien alueilla voimassa olevat rajoitukset ja suositukset löytyvät osoitteesta: https://valtioneuvosto.fi/tietoa-koronaviruksesta/rajoitukset-ja-suositukset/sairaanhoitopiirit. Linkki sivulle löytyy myös Eksoten sivulta www.eksote.fi/koronavirus

Etelä-Karjalassa voimassa olevan epidemian vaiheen määrittävät tartuntatautiviranomaiset yhdessä alueen COVID-19 tilannekuvaryhmän kanssa. Etelä-Karjalan COVID-19 tilannekuvaryhmään kuuluvat edustajat Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiristä, kunnista, Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta, aluehallintovirastosta ja ELY-keskuksesta. Epidemian vaiheen määrittelyyn vaikuttavat tartuntojen määrän ja kasvun lisäksi myös esimerkiksi tartuntaketjujen selvitettävyys ja se, ovatko tartunnat peräisin omalta alueelta vai muualta. Epidemiatilanne voi paikallisesti tai alueellisesti muuttua nopeasti, vaikka valtakunnallinen tilanne olisi rauhallinen. Alueellinen COVID-19 tilannekuvaryhmä kokoontuu viikoittain tai tarvittaessa useammin.

Lisätietoja medialle:

Tuula Karhula, tilannekuvaryhmän puheenjohtaja, terveyspalvelujen johtaja, Eksote, p. 040 194 4936, tuula.karhula@eksote.fi

Kristiina Kapulainen, tilannekuvaryhmän sihteeri, turvallisuus- ja valmiuspäällikkö, Eksote, p. 040 651 1791, kristiina.kapulainen@eksote.fi