Etusivu
25.8.2021

Etelä-Karjala edelleen leviämisvaiheessa

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri 24.8.2021

Etelä-Karjalan alueellinen COVID-19 tilannekuvaryhmä totesi 24.8.2021 kokouksessa: Koronavirusepidemia on Etelä-Karjalan alueella leviämisvaiheessa. Epidemian kolme vaihetta ovat perustaso, kiihtymisvaihe ja leviämisvaihe.

Etätyösuositus, kasvomaskisuositus ja suositukset riskiryhmien suojaamiseksi ovat voimassa. Etätyö- ja etäkokoussuositusta jatketaan 31.10.2021 saakka.

Valtakunnallisesti voimassa on 31.12.2021 saakka tartuntatautilain 58 c ja e §, jotka velvoittavat toimijat huolehtimaan asiakkaidensa terveyden turvaamisesta laissa määritellyin toimenpitein. Tartuntatautilain pykälässä 58 c säädetään siitä, että laissa määriteltyjen toimijoiden on otettava huomioon laissa säädetyt hygieniavaatimukset kaikissa yleisölle avoimissa tai rajatun asiakas- tai osallistujapiirin oleskeluun tarkoitetuissa sisätiloissa sekä tietyissä rajatuissa ulkotiloissa. 58 e §:ssä säädetään kuljetuspalvelujen tarjoajia sekä liikennöitsijöitä koskevista vaatimuksista.

Aluehallintovirasto on tehnyt 25.8. alkaen voimaan tulevan päätöksen tartuntatautilain 58 § mukaisesti. Yli 10 henkilön sisätiloissa tapahtuvissa yleisissä kokouksissa ja yleisötilaisuuksissa sekä yli 50 henkilön ulkona tapahtuvissa yleisissä kokouksissa ja yleisötilaisuuksissa tulee pystyä välttämään lähikontaktit.

Etelä-Karjalassa on voimassa suositus, jonka mukaan yksityistilaisuuksissa noudatetaan vastaavia omaehtoisia rajoituksia kuin yleisötilaisuuksissa ja yleisissä kokouksissa.

Alueellinen tilannekuvaryhmä kokoontuu seuraavan kerran 31.8.2021.

Suositus muuttuu päätökseksi 25.8.

Etelä-Karjalassa jatketaan leviämisvaiheessa. 25.8.2021 astuu Etelä-Karjalassa voimaan Etelä-Suomen aluehallintoviraston 17.8. tekemä tartuntatautilain 58 pykälän mukainen päätös. Päätöstä vastaava suositus on ollut voimassa jo kaksi viikkoa. Päätöksen mukaan 10 henkilön sisätiloissa tapahtuvissa yleisissä kokouksissa ja yleisötilaisuuksissa sekä yli 50 henkilön ulkona tapahtuvissa yleisissä kokouksissa ja yleisötilaisuuksissa tulee pystyä välttämään lähikontaktit. Tällaisissa tilaisuuksissa asiakkaiden ja toimintaan osallistuvien sekä seuruiden tulee olla tosiasiallisesti mahdollista välttää lähikontakti toisiinsa. Ellei välttäminen ole mahdollista, ei toimintaa voi päätöksen voimassa ollessa järjestää. Lähikontaktin välttää, mikäli kosketusta toiseen ihmiseen ei synny sisä- tai ulkotiloissa, eikä sisätiloissa ole tilanteita, joissa ollaan yli 15 minuutin ajan alle kahden metrin päässä toisista. Tilannekuvaryhmä ja AVI seuraavat tilannetta ja kiristävät tarvittaessa määräyksiä.

Yksityistilaisuuksissa tulee huolehtia hyvästä käsihygieniasta sekä mahdollisuuksien mukaan kasvomaskien käytöstä ja 1–2 metrin turvaetäisyyksistä. Yksityistilaisuuksiin tulee osallistua vain oireettomana. Kaikkia kokoontumisia ja lähikontakteja kodin ulkopuolella on syytä välttää aina, kun se on mahdollista. Juhlien järjestämisessä ja niihin osallistumisessa tulee käyttää harkintaa ja suositellaan noudatettavan tartuntatautilain 58 § mukaisia yleisötilaisuuksille annettuja suosituksia ja määräyksiä.

– On tärkeää, että maltamme vielä noudattaa suosituksia, vaikka kaikki olisimme toivoneet koronatilanteen jo helpottaneen, sanoo tilannekuvaryhmän puheenjohtaja Tuula Karhula.

– Tartunnat keskittyvät nyt nuoriin ja keski-ikäisiin, joilla ei vielä ole kahden rokotteen antamaa suojaa. Samalla sairaalahoitoa tarvitsevien potilaiden keski-ikä tulee koko ajan alemmas, Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Eksoten ylilääkäri Sami Raasakka.

Raskaana olevien tärkeää ottaa rokote

Koronaviruksen deltavariantin leviämisen myötä raskaana olevan riski saada koronainfektio on Suomessa kasvanut tämän vuoden keväästä. Britanniassa tehdyn tutkimuksen mukaan deltamuunnos voi myös aiheuttaa raskaana olevalle vaikeamman taudin kuin aikaisemmat koronaviruksen muunnokset. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) suosittelee koronarokotetta kaikille raskaana oleville.

– Perustervekin raskaana oleva voi sairastua todella pahasti koronaan. Raskaana olevien koronarokotukset on todettu hyvin tehokkaiksi ja turvallisiksi. Raskauden aikana otettu koronarokotus suojaa sitten vastasyntynyttäkin, Eksoten infektioylilääkäri Pekka Suomalainen.

Koronarokotus suojaa raskaana olevaa naista koronataudilta ja sen aiheuttaman ennenaikaisen synnytyksen riskiltä. Rokotteen antama suoja kahden annoksen jälkeen on vakavaa tautia vastaan erinomainen ja oireista tautia vastaan myös hyvä.

Nuorten koronarokottaminen alkanut hyvin, rokotukset siirtyvät kouluille

Eksote järjestää walk in -rokotuksia Lappeenrannan IsoKristiinassa. Kaikki 12 vuotta täyttäneet ja sitä vanhemmat voivat tulla ensimmäiseen koronarokotukseen ilman ajanvarausta IsoKristiinaan arkipäivisin klo 9.30–14.30.

– Olemme lisäksi varanneet IsoKristiinaan 1 000 rokotusaikaa keskiviikoksi 25.8., jolloin toivomme 12 vuotta täyttäneiden nuorten tulevan aktiivisesti ottamaan rokotteen. Paikalle voi tulla ilman ajanvarausta. Rokotusaikaa on pidennetty keskiviikkona kello 20 saakka niin, että mahdollisimman moni pääsisi ottamaan rokotuksen silloin, kun se parhaiten sopii. Rokotukseen voi tulla mistä päin Etelä-Karjalaa tahansa, kertoo Eksoten palvelupäällikkö Satu Simolin.

Eksote toivoo, että mahdollisimman moni nuori kävisi ottamassa rokotuksen pian oman itsensä ja muiden suojaamiseksi koronaa vastaan. Yhteisrokotuspisteissä rokotuksen ottaminen käy helposti. 12–15 -vuotiaiden rokotukset ovat käynnissä Lappeenrannan IsoKristiinassa ja Imatran ToriGalleriassa sekä pohjoisissa kunnissa vapaana olevien rokotusaikojen puitteissa. Koronarokotukset käynnistyvät Etelä-Karjalassa kouluissa viikolla 35. Kouluterveydenhoitajat lähettävät rokotusten järjestämisestä, ajankohdasta ja ajanvarausohjeista lisätietoja Wilman kautta.

– Suomessa on rokotettu yli 20 000 12–15 -vuotiasta. Fimealta saatujen tietojen mukaan näistä on tehty yhteensä 26 haittavaikutusilmoitusta, joista kuudessa haitta on ilmoitettu vakavaksi ja näistä yksi on johtanut sairaalahoitoon. Pääsääntöisesti rokotteet aiheuttavat tälle ikäryhmälle samanlaisia paikallisoireita, kuin aikuisille. Voi ilmetä rokotuskohdan punotusta, kutinaa, käden kipua, kuumetta tai pahoinvointia, kertoo Eksoten terveyspalvelujen johtaja Karhula.

Eksote toivoo, että mahdollisimman moni abiturientti kävisi ottamassa 2-rokotuksen, jos 1-rokotuksesta on kulunut 8 viikkoa, kirjoituksien mahdollistamiseksi.

Paikallis- ja yleisoireet alkavat yleensä parin vuorokauden sisällä rokottamisesta. Ne menevät ohi muutamissa tunneissa tai vuorokausissa. Niitä voi hoitaa kuume- ja kipulääkkeellä, kuten ibuprofeenilla, naprokseenilla tai parasetamolilla. Paikallis- ja yleisoireet eivät estä jatkorokotuksia.

mRNA-rokotteet turvallisia ja tehokkaita

Koronatauti on lapsilla ja nuorilla yleensä lievä. Tiedetään, että riskiryhmiin kuuluvilla nuorilla vakava tauti on yleisempi kuin muilla saman ikäisillä. Harvinaisissa tapauksissa koronavirus voi kuitenkin aiheuttaa myös terveelle nuorelle vakavan koronataudin tai jälkitaudin. Nuorilla on raportoitu myös pitkäkestoisia oireita koronataudin jälkeen, mutta aiheesta on vasta vähän tutkimustietoa.

Koronarokotus vähentää viruksen tarttumista ihmisestä toiseen. Siksi rokotusten avulla on myös mahdollista lieventää erityisesti lapsiin ja nuoriin kohdistuvien rajoitusten tarvetta.

– On ymmärrettävää, että uusi rokote herättää huolta. Näitä lapsille ja nuorille annettavia mRNA-rokotteita on kuitenkin annettu nyt miljoonia annoksia ympäri maailmaa. Tutkimuksia on tehty ja niitä tehdään koko ajan lisää, hyötyjä ja haittoja arvioidaan tutkittuun tietoon pohjautuen, kertoo Karhula.

– Rokotuskeskustelu turhaan menee ääripäiden väliseksi taisteluksi. Useimmiten rokotteen turvallisuutta pohtivat ovat ihan tavallisia vanhempia tai lapsia. Tärkeää olisi, että juuri heillä olisi mahdollisuus tehdä päätös rokottamisesta tai rokottamatta jättämisestä luotettavaan tietoon nojaten. Tietoa kannattaa hakea THL:n sivuilta ja tutustua myös lähteisiin, jotka THL:nkin sivuilla mainitaan, neuvoo Karhula.

Vain hyvin pieni osuus kaikista kaksi koronarokoteannosta saaneista on saanut koronavirustartunnan rokotuksesta huolimatta, ilmenee THL:n terveydenhuollon rekistereihin pohjautuvasta selvityksestä. Rokotettujen taudinkuva on useimmiten lievä. Sairaalahoitoa vaativan vakavan taudin riski kuitenkin kasvaa iän mukana myös rokotettujen tartuntatapauksissa. Hyvin suuri osa rokotettujen saamista tartunnoista on todettu ensimmäisen rokoteannoksen jälkeen. Täysin rokotettujen tartuntoja on alle 13 prosenttia kaikista rokotettujen saamista tartunnoista.

Koronarokotuksiin voivat hakeutua nyt kaikki 12 vuotta täyttäneet ja sitä vanhemmat eteläkarjalaiset. Alueen asukkaat voivat valita itselleen sopivan rokotuspaikan ja ajankohdan Eksoten asiointipalvelusta tai koronarokotusneuvonnan numeroon soittamalla. Eksoten koronarokotusneuvonta ja -ajanvarauspuhelin palvelee maanantaista perjantaihin kello 9–16 numerossa 05 352 2355. Tarkemmat ohjeet: www.eksote.fi/koronarokotukset

2-rokotusta voi aikaistaa soittamalla Eksoten koronarokotusneuvontaan, mikäli vapaita rokotusaikoja on saatavilla. 1-rokotuksesta tulee olla kulunut vähintään 8 viikkoa.

Jos olen altistunut koronavirukselle, miten minun tulee toimia?

Etelä-Karjalassa on tällä hetkellä useita koronavirukselle altistuneita. Kouluilla on asetettu oppilaita ja henkilökuntaa karanteeniin. Eksoten tartunnanjäljitys ottaa yhteyttä ja käy läpi sairastuneen kanssa mahdolliset altistumistilanteet. Altistunut saattaa saada tiedon mahdollisesta altistumisesta nopeammin harrastustoimijan, työnantajan tai koulun kautta.

Mikäli olet mahdollisesti altistunut koronavirukselle toimi seuraavasti:

 • Altistuneen tulee jäädä välittömästi karanteeniin, ettei levitä virusta eteenpäin.
 • Tee koronavirustaudin oirearvio osoitteessa omaolo.fi. Huoltaja voi tehdä oirearvion ja varata tarvittaessa koronatestiajan alle 15-vuotiaan puolesta.
 • Jos altistunut henkilö on oireeton, koronatesti ei ole välittömästi tarpeen. Tällöin perheenjäsenet voivat myös asioida normaalisti kodin ulkopuolella.
 • Jos altistuneelle tai muille perheenjäsenille ilmaantuu oireita, varaa oireiselle henkilölle testausaika. Testitulosta tulee odottaa omaehtoisessa karanteenissa. Myös muiden perheenjäsenten on syytä rajoittaa osallistumistaan esim. harrastuksiin, kunnes oireisen henkilön koronatestin tulos on selvinnyt.
 • Odota rauhassa, että Eksoten tartunnanjäljityksestä ollaan yhteydessä. Puhelun aikana käydään läpi karanteeniin liittyvät asiat ja mahdollisesti tarvittavat todistukset.
 • Altistuneen on syytä käydä oireettomanakin koronatestissä ennen 10 päivän karanteenin päättymistä, ei kuitenkaan ennen kuin altistumisesta on kulunut vähintään kuusi päivää.
 • Jos et pääse Omaolo-nettipalveluun, varaa koronatestiaika soittamalla omalle terveysasemallesi tai päivystysapuun puh. 116 117


Voimassa olevat alueelliset ohjeet löytyvät Eksoten ja kuntien verkkosivuilta:

Eksote: https://www.eksote.fi/Koronavirus/
Lappeenrannan kaupunki: https://www.lappeenranta.fi/fi/Kaupunki-tiedottaa/Koronavirustilanne
Imatran kaupunki: https://www.imatra.fi/korona
Lemi: https://www.lemi.fi/ajankohtaista/koronatiedotteet.html
Luumäki: https://www.luumaki.fi/koronavirustilanne-tietoa-ohjeita-linkkeja
Parikkala: http://www.parikkala.fi/fi
Ruokolahti: https://www.ruokolahti.fi/suomeksi/Kuntatietoa/korona
Rautjärvi: http://www.rautjarvi.fi/fi
Savitaipale: https://www.savitaipale.fi/
Taipalsaari: https://taipalsaari.fi/fi/Koronavirustilanne

Etelä-Karjalassa voimassa olevat suositukset

Seuraavat suositukset ovat voimassa koko Etelä-Karjalassa. Suosituksista päätetään tilannekuvaryhmän kokouksessa. Suositukset ovat voimassa viranomaisille, väestölle, toiminnan harjoittajille sekä opetuksen järjestäjille. Myös yksityisten toimijoiden toivotaan noudattavan vastaavia alueelle annettuja suosituksia.

Suojaa itseäsi ja läheisiäsi koronavirustartunnalta:

Alla olevat keinot auttavat ehkäisemään myös uusien virusmuunnosten leviämistä.

 • Jos saat oireita, mene koronatestiin ja pysy muuten kotona.
 • Minimoi kontaktit ja muista 1–2 metrin turvaväli.
 • Pese kädet, yski hihaan.
 • Käytä kasvomaskia, kun liikut paikoissa, joissa on muita ihmisiä.
 • Pidä Koronavilkku päällä ja noudata sen ohjeita.
 • Ota rokote, kun vuorosi tulee.

Maskin käyttö epidemian leviämisvaiheessa Eksoten alueella:

Maskin käyttöä suositellaan seuraavissa tilanteissa ja seuraaville yli 12-vuotiaille henkilöille:

 • Joukkoliikenteessä, mukaan lukien koulukyydit sekä taksinkuljettajat ja -matkustajat
 • Julkisissa tiloissa ja tilaisuuksissa
 • Yksityisten palveluntarjoajien tiloissa (kaupat, pankit, jne.)
 • Kaikissa työyhteisöissä, sekä harrastus- ja vapaaehtoistoiminnan sisätiloissa, jos samassa tilassa toimii ja oleskelee useampia henkilöitä.
 • Koronavirustestiin hakeutuvat henkilöt matkalla näytteenottoon ja ennen testituloksen valmistumista, jos on välttämätön syy liikkua kodin ulkopuolella.
 • Riskialueelta Suomeen saapuvat matkustajat heidän siirtyessään maahantulopisteeltä karanteeniin tai jos heillä on karanteenin aikana välttämätön syy liikkua kodin ulkopuolella.

Kasvomaskia on hyvä käyttää aina tilanteissa, joissa lähikontaktien välttäminen on vaikeaa. Alueelliset viranomaiset voivat antaa alueellaan omia täydentäviä suosituksia, jotka perustuvat niiden omaan riskinarviointiin. Etelä-Karjalassa kasvomaskisuositus on voimassa kaikissa sisä- ja ulkotapahtumissa.

Asiakaspalvelupisteet tulee varustaa suojaplekseillä. Asiakaspalvelutyötä tekeville tulee työnantajan jakaa maskit tai suojavisiirit työntekijöille, jotka joutuvat työskentelemään alle 2 metrin päässä muista ihmisistä.

Varhaiskasvatuksen henkilökunnalle suositellaan edelleen maskin käyttöä sisätiloissa, kun ollaan lähikontaktissa muihin aikuisiin, joko omaan henkilökuntaan tai lasten vanhempiin. Oman lapsiryhmän kanssa työskennellessä maskin käytöstä varhaiskasvatuksessa voidaan luopua. Ulkotilassa on jo aiemmin ohjeistettu, että maskia ei tarvitse käyttää.

Turvaa asiakkaiden ja osallistujien terveys:

Asiakas- ja osallistujatiloissa, liikenneasemilla ja henkilöliikenteessä tulee huolehtia tartuntatautilain 58c ja e §:ien velvoitteista. Pykälät velvoittavat niissä mainittujen tilojen hallinnasta vastaavia toimijoita huolehtimaan, että asiakkailla ja osallistujilla on mahdollisuus käsien puhdistamisen. Asiakkaille ja osallistujille on annettava riittävän etäisyyden ylläpitämistä, käsien puhdistamista ja muita tartuntojen leviämistä estäviä käytänteitä koskevat toimintaohjeet. Pykälässä kuvattujen toimijoiden tulee lisäksi järjestää asiakkaiden ja osallistujien oleskelu sillä tavoin väljästi, kuin se kyseisen toiminnan erityispiirteet huomioon ottaen on mahdollista ja sijoittaa mahdolliset asiakaspaikat riittävän etäälle toisistaan.

58 e §:ssä säädetään kuljetuspalveluja tarjoavien sekä liikennöitsijöiden vastuusta tehostaa pintojen puhdistamista. Heitä velvoitetaan myös huolehtiman siitä, että muita tartuntojen leviämistä estäviä käytäntöjä noudetaan ja matkustajille tarjotaan mahdollisuus riittävän hygieniatason ylläpitämiseen liikennevälineessä sekä annetaan riittävän etäisyyden ylläpitämistä, käsien puhdistamista, kasvosuojusten käyttämistä ja muita vastaavia tartuntojen leviämistä estäviä käytänteitä liikennevälineessä koskevat toimintaohjeet.

Erityisen tärkeää on kiinnittää huomiota riittäviin etäisyyksiin korkean tartuntariskin liikunta- ja urheilutoiminnan sekä huvi- ja virkistystoiminnan sisätiloissa. Tiloilla tarkoitetaan niitä tiloja, jotka voidaan heikentyneessä epidemiatilanteessa sulkea tartuntatautilain 58 g §:n mukaisella päätöksellä.

Hygieniavaatimuksia on noudatettava niin kauan kuin väliaikainen tartuntatautilain pykälä 58 c on voimassa. Tällä hetkellä pykälä on voimassa 31.12.2021 saakka. Suosittelemme, että tiloissa käytetään myös muita THL:n ja OKM:n ohjeessa mainittuja keinoja koronaviruksen leviämisen estämiseksi.

Ota huomioon riskiryhmäläiset:

Ikä on merkittävä riskitekijä vakavalle koronavirustaudille. Riskiryhmään kuuluvat myös henkilöt, joilla on pitkäaikaissairauksia. (THL / Vakavan koronavirustaudin riskiryhmät: https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/vakavan-koronavirustaudin-riskiryhmat)

Riskiryhmiin kuuluvia ja heidän läheisiään pyydetään noudattamaan yleisiä ohjeita tartuntariskin vähentämiseksi. Erilaisilla asiointikäynneillä tulee riskiryhmiin kuuluvien huolehtia käsihygieniasta ja pitää vähintään 1–2 metrin turvaväli muihin ihmisiin. Oleskelua kaupoissa sekä asiointia ruuhka-aikaan on hyvä välttää.

Pitkäaikaissairauksien hoidosta tulee huolehtia normaalisti. Mikäli hengitystieinfektio-oireita ilmenee, tulee välttää kontakteja muihin ihmisiin ja hakeutua Eksoten ohjeiden mukaisesti koronavirustestiin.

Mikäli läheisesi kuuluu riskiryhmään, toimi hänen tukenaan. Älä vieraile iäkkäiden tai muiden riskiryhmiin kuuluvien luona, jos sinulla on vähäisiäkin hengitystieoireita. Pidä yhteyttä läheisiin esimerkiksi puhelimella ja tapaa ulkona.

Vieraillessasi iäkkäiden tai muiden riskiryhmään kuuluvien luona, noudata lähikontakteissa edelleen pidättyvää linjaa ja käytä yksilöllistä harkintaa. Vältä kättelyä ja halaamista, käytä maskia ja huolehdi käsihygieniasta ennen ja jälkeen vierailun.

Omaishoitajien tai henkilökohtaisten avustajien tulee huomioida mahdollinen tartuntavaara muiden kontaktien välityksellä ja noudattaa viranomaisten ohjeita.

Vierailut Eksoten yksiköissä tulee toteuttaa voimassa olevien ohjeiden mukaisesti. Lisätietoja Eksoten verkkosivuilta: https://www.eksote.fi/Koronavirus/asiointijavierailu/

Lisätietoja THL: Ikääntyneet ja muut riskiryhmät – ohjeita koronavirusepidemian aikana: https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/vakavan-koronavirustaudin-riskiryhmat/ikaantyneet-ja-muut-riskiryhmat-ohjeita-koronavirusepidemian-aikana

Ravintolat, kahvilat, baarit:

Ravitsemusliikkeiden aukiolon, anniskeluajan ja asiakaspaikkamäärän rajoittaminen valtioneuvoston ohjeistuksen mukaisesti.

Valtioneuvosto: Koko Suomen ravintolarajoitukset

Etelä-Karjalassa voimassa lisäksi seuraavat alueelliset suositukset:

Tartuntatautilain 58 § mukainen suositus ja määräys:

25.8. alkaen tulee voimaan tartuntatautilain 58 §:n mukainen määräys, siihen asti voimassa on vastaava suositus. Tämä tarkoittaa, että yli 10 henkilön sisätiloissa tapahtuvissa yleisissä kokouksissa ja yleisötilaisuuksissa sekä yli 50 henkilön ulkona tapahtuvissa yleisissä kokouksissa ja yleisötilaisuuksissa tulee pystyä välttämään lähikontaktit.

Yleisötilaisuuksilla tarkoitetaan aluehallintoviraston mukaan konsertteja, teatteri- ja kesäteatterinäytöksiä, elokuvateatterinäytöksiä, festivaaleja, markkinoita, urheilutapahtumia (jos paikalla on yleisöä), seminaareja, pop-up-kahviloita, päiväkodin/koulun/oppilaitoksen järjestämiä juhlia (jos tilaisuuteen osallistuu muita kuin henkilökuntaa ja lapsia, oppilaita ja opiskelijoita), vanhojen tanssit (jos paikalla on yleisöä esim. oppilaiden vanhempia) sekä drive-in-tapahtumia.

Kokoukset suositellaan järjestämään mahdollisuuksien mukaan etänä tai etäisyyksillä.

Esimerkkejä jatkuvasta normaalitoiminnasta, jota suositus ei koske ovat huvipuistot ja sisähuvipuistot, eläinpuistot, liikunta- ja aktiviteettipuistot, toritoiminta, leikkipuistot ja leikkipaikat, uimarannat sekä kesäleirit. Suosituksen piiriin eivät myöskään kuulu esitykset, jotka ainoastaan striimataan yleisölle (ei yleisöä läsnä fyysisesti) eivätkä oppilaitosten ja koulujen toiminta sekä sisäiset tapahtumat, joissa ei ole ulkopuolista yleisöä.

Yksityistilaisuudet:

Yksityistilaisuuksissa tulee huolehtia hyvästä käsihygieniasta sekä mahdollisuuksien mukaan kasvomaskien käytöstä ja 1–2 metrin turvaetäisyyksistä. Yksityistilaisuuksiin tulee osallistua vain oireettomana. Kaikkia kokoontumisia ja lähikontakteja kodin ulkopuolella on syytä välttää aina, kun se on mahdollista. Juhlien järjestämisessä ja niihin osallistumisessa tulee käyttää harkintaa ja suositellaan noudatettavan tartuntatautilain 58 § mukaisia yleisötilaisuuksille annettuja suosituksia ja määräyksiä.

Opetuksen järjestäminen:

Kasvomaskisuositus on voimassa henkilöstön ja oppilaiden osalta THL:n suosituksen mukaisesti kaikilla yli 12-vuotiailla. Etelä-Karjalassa kasvomaskeja käytetään kuudennesta vuosiluokasta ylöspäin. 12 vuotta nuoremmat voivat käyttää kasvomaskia halutessaan.

Varhaiskasvatuksen henkilökunnalle suositellaan edelleen maskin käyttöä sisätiloissa, kun ollaan lähikontaktissa muihin aikuisiin, joko omaan henkilökuntaan tai lasten vanhempiin. Oman lapsiryhmän kanssa työskennellessä maskin käytöstä varhaiskasvatuksessa voidaan luopua. Ulkotilassa on jo aiemmin ohjeistettu, että maskia ei tarvitse käyttää.

Varhaiskasvatuksessa voi lapsiryhmiä yhdistää kesän ajaksi, mutta henkilöstön sekoittumista tulee pyrkiä välttämään.

Matkustaminen:

Ulkoministeriö ja THL suosittelevat välttämään kaikkea matkustamista Venäjälle, Brasiliaan, Etelä-Afrikkaan ja Intiaan. Lisäksi ulkoministeriö suosittelee välttämään tarpeetonta matkustamista EU- ja Schengen-alueiden ulkopuolelle.

Lisätietoja: Eksote: Koronavirus / Matkustajille >>
THL: Matkustaminen ja koronaviruspandemia >>
Ulkoministeriö: Uusimmat matkustustiedotteet >>

Etätyö:

Kaikkia Etelä-Karjalan työnantajia suositellaan järjestämään etätyötä kaikissa sellaisissa työtehtävissä, joissa se on tilapäisestikin mahdollista. Mikäli etätyö ei ole mahdollista, suositellaan, että työnantaja ohjeistaa kasvomaskin käyttöön kaikissa työtiloissa, vaikka turvavälien pitäminen olisi mahdollista. Ruokailuja ja kahvitaukoja tulee porrastaa. Työ- ja virkamatkoja sekä lähikoulutustilaisuuksia ei suositella. Toimielimiä koskeva etäkokoussuositus on myös voimassa. Etätyö- ja etäkokoussuositus on voimassa 31.10.2021 saakka.

Lasten, nuorten ja aikuisten ryhmäharrastustoiminta:

Ryhmäharrastustoiminnassa tulee huolehtia riittävästä, 1–2 metrin etäisyydestä sekä hyvästä käsi- ja yskimishygieniasta. Toimintaan voi osallistua vain oireettomana.

Harjoittelussa on hyvä pyrkiä pitämään selkeät, pysyvät ryhmät. Jos ryhmät saadaan pysymään kooltaan pieninä sekä kokoonpanoltaan muuttumattomina, voidaan harjoittelussa sallia lähikontaktit.

Ottelu, - kilpailu-, ja esitystoiminnassa tulee toimia terveysturvallisuudesta huolehtien voimassa olevien yleisten suositusten mukaisesti.

Tapahtumat:

Etelä-Karjalassa voi järjestää yleisötapahtumia, mikäli pystyy noudattamaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja opetus- ja kulttuuriministeriön ohjetta koronavirustartuntojen ehkäisemisestä yleisötilaisuuksien ja yleisten kokoontumisten yhteydessä sekä eräiden tilojen käytössä.

10.8. voimaan tulleen tartuntatautilain 58 § mukaisen suosituksen mukaisesti yli 10 henkilön sisätiloissa tapahtuvissa yleisissä kokouksissa ja yleisötilaisuuksissa sekä yli 50 henkilön ulkona tapahtuvissa yleisissä kokouksissa ja yleisötilaisuuksissa tulee Etelä-Karjalassa pystyä välttämään lähikontaktit. 25.8. alkaen voimassa on vastaava AVIn asettama määräys.

Tapahtumajärjestäjille lisätietoa Aluehallintoviraston sivuilta: https://avi.fi/usein-kysyttya-koronaviruksesta

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ja opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) ohje koronavirustartuntojen ehkäisemisestä yleisötilaisuuksien ja yleisten kokoontumisten yhteydessä sekä eräiden tilojen käytössä


Muun Suomen tilanne ja muiden sairaanhoitopiirien alueilla voimassa olevat rajoitukset ja suositukset löytyvät osoitteesta: 
https://valtioneuvosto.fi/tietoa-koronaviruksesta/rajoitukset-ja-suositukset/sairaanhoitopiirit. Linkki sivulle löytyy myös Eksoten sivulta www.eksote.fi/koronavirus

Etelä-Karjalassa voimassa olevan epidemian vaiheen määrittävät tartuntatautiviranomaiset yhdessä alueen COVID-19 tilannekuvaryhmän kanssa. Etelä-Karjalan COVID-19 tilannekuvaryhmään kuuluvat edustajat Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiristä, kunnista, Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta, aluehallintovirastosta ja ELY-keskuksesta. Epidemian vaiheen määrittelyyn vaikuttavat tartuntojen määrän ja kasvun lisäksi myös esimerkiksi tartuntaketjujen selvitettävyys ja se, ovatko tartunnat peräisin omalta alueelta vai muualta. Epidemiatilanne voi paikallisesti tai alueellisesti muuttua nopeasti, vaikka valtakunnallinen tilanne olisi rauhallinen. Alueellinen COVID-19 tilannekuvaryhmä kokoontuu viikoittain tai tarvittaessa useammin.

Lisätietoja medialle:

Tuula Karhula, tilannekuvaryhmän puheenjohtaja, terveyspalvelujen johtaja, Eksote, p. 040 194 4936, tuula.karhula@eksote.fi

Kristiina Kapulainen, tilannekuvaryhmän sihteeri, turvallisuus- ja valmiuspäällikkö, Eksote, p. 040 651 1791, kristiina.kapulainen@eksote.fi