Etusivu
18.5.2021

Etelä-Karjala kiihtymisvaiheeseen – pidetään yhdessä huolta paremmasta epidemiatilanteesta

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri 18.5.2021

Etelä-Karjalan alueellinen COVID-19 tilannekuvaryhmä totesi 18.5.2021 kokouksessa: Koronavirusepidemia on Etelä-Karjalan alueella kiihtymisvaiheessa. Epidemian kolme vaihetta ovat perustaso, kiihtymisvaihe ja leviämisvaihe.

Voimassa olevat Aluehallintoviraston (AVI) tartuntatautilakia koskevat päätökset:

 • Alueellinen tilannekuvaryhmä on tehnyt AVI:lle esityksen asettaa voimaan 20 hengen kokoontumisrajoitus sisätilojen osalta ja 50 hengen kokoontumisrajoitus ulkotilojen osalta 19.5.2021 alkaen toukokuun loppuun saakka. Tänään 18.5.2021 on vielä voimassa kuuden hengen rajoitus.
 • Lisäksi tilannekuvaryhmä on tehnyt esityksen, että yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia koskeva kokoontumisrajoitus olisi 1.6.–15.6.2021 50 henkeä sekä sisä- että ulkotapahtumissa.
 • 5.–31.5.2021 tartuntatautilain 15 §:n ja 16 §:n mukaiset ryhmäterveystarkastuksia koskevat päätökset.
 • Valtakunnallisesti voimassa on 31.6.2021 saakka tartuntatautilain 58 c §.

Alueellinen tilannekuvaryhmä on asettanut 18.5.2021 alkaen voimaan kahdenkymmenen (20) hengen yksityishenkilöitä koskevan kokoontumissuosituksen, koskien sekä sisä- että ulkotiloja. Yksityistilaisuuksien suositus on yleisötilaisuuksia pienempi, sillä yksityistilaisuuksissa on vaikeampi pitää turvavälejä kuin järjestetyissä, ulkona tapahtuvissa yleisötilaisuuksissa. Tilannekuvaryhmä suosittelee, että toimielimet kokoontuisivat edelleen pääasiassa etänä, sillä etätyösuositus on voimassa myös kiihtymisvaiheen alueilla. Kaikkia kokoontumisia ja lähikontakteja kodin ulkopuolella on syytä välttää aina, kun se on mahdollista. Päätös on voimassa edelleen 18.5.–15.6.2021.

– Kokoontumisrajoitukset lievenevät Etelä-Karjalassa pitkästä aikaa. Tilannekuvaryhmässä toivotaan, että lieventymistä ei nähdä kannustuksena rynnätä tapaamaan isoja ihmisjoukkoja, vaan pienenä askeleena kohti normaalimpaa elämää. Jokainen lähikontakti on edelleen riski koronatartunnalle ja on hyvä käyttää harkintaa siinä, miten laajasti haluaa tällä hetkellä itseään tai lähipiiriään mahdolliselle tartunnalle altistaa. Meillä on nyt yhdessä mahdollisuus vaikuttaa siihen, että tautitilanne pysyy Etelä-Karjalassa tällä tasolla tai laskee perustasolle saakka, kertoo tilannekuvaryhmän puheenjohtaja Tuula Karhula.

Etelä-Karjalassa kehotetaan parantuneesta tautitilanteesta huolimatta varovaisuuteen. Turvavälillä, käsihygienialla, kasvomaskilla ja kotona sairastamisella turvataan omaa ja muiden terveyttä sekä alueellista epidemiatilannetta. Rokotteiden tarjoama suoja on kattava kahden rokoteannoksen jälkeen; kunnes loppusyksystä saadaan rokotteilla laumaimmuniteetti niin siihen saakka tulee huolehtia muista koronavirukselta suojaavista toimista.

– Vaikka Eksoten alueella nyt puretaankin rajoituksia, voi mikä tahansa isompi tai pienempikin tapahtuma tai kokoontuminen muutamassa viikossa kääntää hyvän epidemiatilanteen huonoksi. Huolestuttavia esimerkkejä olemme saaneet nähdä Keski-Pohjanmaan ja Päijät-Hämeen alueilta. Vasta väestön kattava rokottaminen kahdesti antaa lopullisen mahdollisuuden normaaliin elämään, muistuttaa Eksoten infektioylilääkäri Pekka Suomalainen.

Alueen asiakastiloja koskeva ns. turvavälimääräys kumottu

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on kumonnut alueellisen tilannekuvaryhmän suosituksen mukaisesti päätöksen, jolla Eksoten alueen toimijoita on velvoitettu varmistamaan mahdollisuus asiakkaiden tai osallistujien välisten turvavälien säilyttämiseen sisä- ja ulkotiloissa. Rauhoittuneen epidemiatilanteen vuoksi lain edellytykset määräykselle Etelä-Karjalan alueella eivät enää täyty, ja aluehallintovirasto on kumonnut päätöksen 13.5.2021 alkaen.

Niin sanottuun turvavälipäätökseen on liittynyt vaatimus kirjallisen suunnitelman tekemiseen siitä, miten toimija varmistaa lähikontaktien välttämisen tiloissa. Tilojen käytöstä vastaavien toimijoiden ei tarvitse jatkossa tehdä tätä suunnitelmaa Eksoten alueella. Tilojen käytöstä vastaavien toimijoiden täytyy kuitenkin edelleen huomioida tartuntatautilain pykälän 58 c mukaiset yleiset hygieniavaatimukset.

Hygieniavaatimukset koskevat hyvin laajasti eri toimijoita niin yksityisellä kuin julkisella sektorilla - käytännössä lähes kaikkia sisä- ja ulkotiloja, joissa on asiakkaita tai osallistujia. Ravintoloita koskevista vastaavanlaisista velvoitteista säädetään erillisessä tartuntatautilain pykälässä 58 a.

Aluehallintovirasto on myös omalla tiedotteellaan muistuttanut, että epidemiatilanne voi yhä kääntyä huonompaan suuntaan viime viikkojen suotuisasta kehityksestä huolimatta. Rajoituksia puretaan siksi varovasti ja harkiten, ja jokaisen on omalta osaltaan edelleen tärkeä noudattaa voimassa olevia rajoituksia ja suosituksia.

Lisätietoja AVIn verkkosivuilta: https://avi.fi/tiedote/-/tiedote/69909204

Nuorten kokoontumisiin toivotaan myös aikuisilta vastuunkantoa

Etelä-Karjalassa on järjestetty lähiaikoina esimerkiksi mopomiittejä, joissa eri puolilta Suomea tulevat nuoret tapaavat. Miiteissä on useita satoja osallistujia. Alueellinen tilannekuvaryhmä on huolestunut nuorten suunnittelemista isoista juhlista myös koulujen loppumisen lähestyessä.

– Soiten alueelta Keski-Pohjanmaalta on tuore esimerkki siitä, miten nopeasti virus voi levitä nuorten keskuudessa. Etelä-Karjalassa pyydämme vanhempia ottamaan vastuuta ja käymään tilannetta läpi nuorten kanssa. Nuorten kanssa on hyvä keskustella koronatartunnan riskeistä ja koronaviruksen tarttumistavoista. Nuorten elämään kaverit kuuluvat aktiivisesti ja nuoria tuleekin kannustaa tapaamaan pienempää kaverijoukkoa ja käyttämään tapaamisissa mahdollisuuksien mukaan maskeja, kertoo Karhula.

Eksote on viime viikolla käynnistänyt nuorille suunnatun kampanjan turvallisesta toiminnasta koronavirusepidemian aikana.

Valmistujaisjuhlat suositellaan juhlittavan ulkona pienellä porukalla

Viime viikolla tilannekuvaryhmä tiedotti, että mikäli kesäkuun tapaamisrajoitukset sallivat, voidaan ylioppilasjuhlia, ammattiin valmistumisjuhlia ja muita yksityistilaisuuksia tämän hetken tiedon mukaan järjestää yhteensä 20 hengen seurueessa mielellään ulkotiloissa.
– Määrä tulee ajatella yhteenlaskettuna perheen jäsenet ja vieraat huomioiden. Toiveissa on, ettei juhlista toiseen tänä keväänä kierretä, jotta mahdolliset tartuntaketjut ovat selvitettävissä, ohjeistaa Karhula.

Koulujen juhlat suositellaan järjestettävän vain oppilaiden ja henkilökunnan kesken Etelä-Karjalassa. Juhlat voi vanhemmille ja muulle yleisölle striimata koululta. Tilannekuvaryhmä suosittelee, että yleisöä ei esimerkiksi lakitustilaisuuteen osallistu.

Voimassa olevat alueelliset ohjeet löytyvät Eksoten ja kuntien verkkosivuilta:

Eksote: https://www.eksote.fi/Koronavirus/
Lappeenrannan kaupunki: https://www.lappeenranta.fi/fi/Kaupunki-tiedottaa/Koronavirustilanne
Imatran kaupunki: https://www.imatra.fi/korona
Lemi: https://www.lemi.fi/ajankohtaista/koronatiedotteet.html
Luumäki: https://www.luumaki.fi/koronavirustilanne-tietoa-ohjeita-linkkeja
Parikkala: http://www.parikkala.fi/fi
Ruokolahti: https://www.ruokolahti.fi/suomeksi/Kuntatietoa/korona
Rautjärvi: http://www.rautjarvi.fi/fi
Savitaipale: https://www.savitaipale.fi/
Taipalsaari: https://taipalsaari.fi/fi/Koronavirustilanne


Etelä-Karjalassa voimassa olevat suositukset

Seuraavat suositukset ovat Etelä-Karjalassa voimassa 1.5.2021–31.5.2021 välisenä aikana, ellei muuta mainita. Suositusten tarpeellisuutta arvioidaan viikoittain tilannekuvaryhmän kokouksessa. Suositukset ovat voimassa viranomaisille, väestölle, toiminnan harjoittajille sekä opetuksen järjestäjille. Myös yksityisten toimijoiden toivotaan noudattavan vastaavia alueelle annettuja suosituksia.

Yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset:

Alueellinen tilannekuvaryhmä on tehnyt AVI:lle esityksen asettaa voimaan 20 hengen kokoontumisrajoitus sisätilojen osalta ja 50 hengen kokoontumisrajoitus ulkotilojen osalta toukokuun loppuun saakka. Lisätietoja AVI:n sivuilta: https://avi.fi/tiedote/-/tiedote/69905271

Yksityistilaisuudet:

Suositellaan, että ei järjestetä yli kahdenkymmenen (20) hengen yksityistilaisuuksia tai perhejuhlia, eikä tällaisiin myöskään osallistuta.

Maskisuositus:

Kasvomaskin käytön suositukset 12-vuotiaille ja sitä vanhemmille:

Etelä-Karjalassa on voimassa vahva suositus käyttää kasvomaskia.

 • Maskisuositus on voimassa joukkoliikenteessä, mukaan lukien koulukyydit sekä taksinkuljettajat ja -matkustajat
 • Julkisissa tiloissa ja tilaisuuksissa
 • Yksityisten palveluntarjoajien tiloissa (kaupat, pankit, jne.)
 • Peruskouluissa kuudennesta luokasta lähtien, toisen asteen oppilaitoksissa, vapaan sivistystyön opistoissa ja korkeakouluissa oppilaille, opiskelijoille ja henkilökunnalle
 • Koronavirustestiin hakeutuvat henkilöt matkalla näytteenottoon
 • Kaikissa työyhteisöissä, sekä harrastus- ja vapaaehtoistoiminnan sisätiloissa, jos samassa tilassa toimii ja oleskelee useampia henkilöitä.

Asiakaspalvelupisteet tulee varustaa suojaplekseillä. Asiakaspalvelutyötä tekeville tulee työnantajan jakaa maskit tai suojavisiirit työntekijöille, jotka joutuvat työskentelemään alle 2 metrin päässä muista ihmisistä.

Maskia tai visiiriä suositellaan vahvasti myös varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen henkilökunnalle.

Opetuksen järjestäminen:

Etelä-Karjalassa on palattu lähiopetukseen 12.4. alkaen sekä perusopetuksen yläluokkien että toisen asteen osalta asteittain. Toisen asteen kouluissa lähiopetukseen on voinut palata 10.5.2021 alkaen. Kouluissa on huolehdittava terveysturvallisuusohjeista ja opetus tulee järjestää tilanteen mukaisesti 1-2 metrin turvaetäisyyksillä mahdollisuuksien mukaisesti. Kouluissa tulee käyttää lähiopetuksessa maskeja.

Opetuksen järjestäjät tiedottavat opetusjärjestelyistä.

Alueellinen tilannekuvaryhmä suosittelee opetustoimille seuraavia lisätoimenpiteitä 5.6.2021 saakka vuosiluokilla 1–6:

 • Koulujen yhteisissä opetusryhmissä luovutaan lähiopetuksesta. Yhteisiä opetusryhmiä on ollut esimerkiksi A2-kieliryhmissä. Näiden ryhmien opetus suositellaan järjestettäväksi etäyhteyksiä hyödyntäen tai sovelletusti. Tavoitteena se, että tartunnat eivät leviäisi koulusta toiseen opetusjärjestelyiden takia.
 • Kiertävien opettajien toiminta suositellaan asettamaan tauolle. Opettajat opettavat lähtökohtaisesti omissa kouluissaan.
 • Koulun sisällä suositellaan opetus järjestettäväksi niin, että luokan oma opettaja opettaa kaikkia aineita, mikäli mahdollista, vaikka sisältöjä jouduttaisiin soveltamaan.
 • Koulut voivat omalla päätöksellään suositella maskeja käytettäväksi myös vuosiluokilla 1–6, mikäli katsovat maskit tarpeelliseksi. Pienten lasten kohdalla on kuitenkin erikseen arvioitava, osaako lapsi itsenäisesti käyttää maskia hygieenisesti. Maski on osattava pukea ja riisua siten, ettei riski tartunnalle kasva maskin vääränlaisen käytön vuoksi. Jos maskia tai kasvoja kosketellaan turhaan, on olemassa riski, että virukset leviävät käsien kautta.

Maskisuositus on voimassa kaikille yli 12-vuotiaille ja kaikissa koulukyydeissä.

Opetuksen järjestäjille annetaan maskisuositus myös koulukuljetuksissa. Opetuksen järjestäjä huolehtii vastuullaan oleville koulukuljetettaville lapsille ja nuorille maskit. Muut joukkoliikenteessä kulkevat lapset ja nuoret hankkivat maskit itse.

Valtakunnallisesti hallitus suosittelee korkeakoulujen siirtymistä etäopetukseen, kuitenkin huomioiden välttämättömän lähiopetuksen tarpeet.

Kansalaisopiston opetus keskeytetään siltä osin, kun se ei ole mahdollista toteuttaa etäopetuksena.

Julkiset tilat:

Tilannekuvaryhmä suosittelee kunnille julkisten tilojen rajoitettua käyttöä esimerkiksi puolella käyttäjämäärällä.

Museot on avattu rajoitetulla asiakasmäärällä 1.5.2021 alkaen.

Maakunnan kirjastot ovat auki tietyin rajoituksin. Kirjastossa saa asioida vain asioiden hoitamisen kannalta välttämättömän ajan. Kirjaston asiakkaita kehotetaan vahvasti käyttämään maskia. Kunnat tiedottavat kirjastojen turvallisuusohjeista. Kirjastoautojen toiminnan voi aloittaa 18.5.2021 alkaen terveysturvallisuusohjeet huomioiden.

Nuorisotilat ja Ohjaamo voivat olla avoinna 20 henkilön rajoituksella, 1–2 metrin turvaetäisyyksistä ja terveysturvallisuusohjeista huolehtien.

Uimahallit ja kuntosalit voidaan avata rajaamalla käyttäjämäärä puoleen normaalista.

Matkustaminen:

Matkustamista Suomen ja Venäjän välillä tulee välttää.

Matkustamista tulee välttää. Kaikkea liikkumista leviämisvaiheessa oleville alueille suositellaan välttämään.

Hallitus suosittelee välttämään tarpeetonta matkustamista muualle paitsi maihin, joita maahantulon rajoitukset eivät koske. Matkustamiseen liittyvät karanteeniasiat, uusimmat matkustustiedotteet sekä ajantasaiset ohjeet löytyvät asiasta vastaavien sivuilta:

THL: Matkustaminen ja koronaviruspandemia >>

Ulkoministeriö: Uusimmat matkustustiedotteet >>

Riskimaista saapuva maahantulija ohjataan terveystarkastukseen

Aluehallintoviraston päätöksen mukaan terveystarkastukseen osallistuminen voi olla pakollista tai vapaaehtoista. Maahantulopisteen viranomaiset ohjeistavat tästä tarkemmin.

Tietoa rajanylityspaikoista, joille aluehallintovirastot ovat määränneet pakollisia terveystarkastuksia, löydät Aluehallintoviraston sivuilta: https://avi.fi/usein-kysyttya-koronaviruksesta#accordion-mTD6W4UKNDbW

Riskimaat ovat maita, joissa koronanvirustaudin ilmaantuvuus on yli 25 tapausta 100 000 asukasta kohden 14 vuorokauden aikana. Jos olet kahden viikon aikana ennen Suomeen tuloa oleskellut tällaisessa maassa, sinut ohjataan terveystarkastukseen. Voit tarkistaa riskimaat THL:n kartasta. Punaiset ja harmaat maat ovat riskimaita. Vihreällä merkityt maat eivät ole. Siirry katsomaan: https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/matkustaminen-ja-koronaviruspandemia 

Terveystarkastuksessa selvitetään, voiko sinulla olla koronatartunta. Samalla tarkistetaan koronatestitodistus tai todistus sairastetusta taudista.

Jos rajanylityspaikalla on pakollinen terveystarkastus, sinun pitää osallistua siihen, vaikka olisit saanut kaksi annosta koronarokotetta. Sinulta kysytään myös todistusta negatiivisesta koronatestistä. Näin siksi, että vielä ei tiedetä, kuinka hyvin rokote estää virusta tarttumasta ihmisestä toiseen.

Jos kieltäydyt terveystarkastuksesta, voit saada rangaistuksena sakkoa tai enimmillään kolme kuukautta vankeutta terveydensuojelurikkomuksesta.

Omaehtoinen karanteeni

THL ohjeistaa: Jos saavut Suomeen maasta, joka on liikennevalomallissa punainen tai harmaa, suosittelemme 14 vuorokauden omaehtoista karanteenia Suomeen saavuttaessa. Suositeltavaa on, että et mene työpaikalle tai muualle kodin ulkopuolelle, vaan pysyt kotona. Näin suojaat muita tartunnalta. Sovi työnantajasi kanssa toimintatavoista 14 päivän ajan matkalta paluusi jälkeen.

Suositeltavaa on, että lapsi ei osallistu varhaiskasvatukseen, kun hän on omaehtoisessa karanteenissa. Perusopetuksessa olevan lapsen on suositeltavaa jäädä kotiin. Sovi opetuksen järjestäjän kanssa opetuksen erityisjärjestelyistä.

Suomi ulkomailla sivustot / Venäjä: https://finlandabroad.fi/web/rus/etusivu

Etätyö:

Kaikkia Etelä-Karjalan työnantajia suositellaan järjestämään etätyötä kaikissa sellaisissa työtehtävissä, joissa se on tilapäisestikin mahdollista. Mikäli etätyö ei ole mahdollista, suositellaan, että työnantaja ohjeistaa kasvomaskin käyttöön kaikissa työtiloissa, vaikka turvavälien pitäminen olisi mahdollista. Ruokailuja ja kahvitaukoja tulee porrastaa. Työ- ja virkamatkoja sekä lähikoulutustilaisuuksia ei suositella.

Toimielimiä koskeva etäkokoussuositus on astunut voimaan 25.2.2021.

Vuonna 2001 syntyneiden ja sitä nuorempien lasten ja nuorten ryhmäharrastukset:

10.5.2021 alkaen 2001 syntyneiden ja sitä nuorempien harrastustoiminnassa on voitu siirtyä normaaliaikojen ryhmäkokoihin sekä sisällä että ulkona tapahtuvassa harrastustoiminnassa, mikäli harrastusryhmä on vakiintunut ja perustuu aiempaan ennakkoilmoittautumiseen. Henkilöt ryhmässä eivät saa vaihtua. Ryhmän jäsenten tulee olla jälkikäteen jäljitettävissä ja toiminta tulee edelleen järjestää terveysturvallisesti huolehtien esimerkiksi käsihygieniasta ja muista voimassa olevista ohjeista.

Toukokuussa lasten ja nuorten ulkoharrastuksissa voidaan sallia lyhyet kontaktit harrastajien kesken. Turvavälistä tulee kuitenkin huolehtia pelitoiminnan ulkopuolella esimerkiksi vaatteiden vaihdon yhteydessä.

15.5.2021 alkaen lasten ja nuorten ottelu- ja pelitoiminta mahdollistetaan ulkotiloissa, mikäli OKM:n ja THL:n voimassa olevat terveysturvallisuussuositukset toteutuvat toiminnassa. Peleissä ei edellytetä kahden metrin turvaetäisyyden toteutumista, vaan lyhyet kontaktit ovat mahdollisia. Kaikkiin kohtaamisiin liittyy edelleen koronavirustartunnan riski.

Katso tarkemmat ohjeet harrastustoiminnan järjestämistä koskien alta.

Vuonna 2001 syntyneiden ja sitä nuorempien ryhmäharrastustoiminnan järjestämistä tarkentava ohje:

Toiminta tulee aina järjestää terveysturvallisesti. Mikäli toimintaa järjestetään sisätiloissa, tulee lähikontakteja välttää ja huomioida kahden (2) metrin turvaetäisyydet. Ryhmät eivät saa sekoittua. Harrastustoiminnan järjestäjän vastuulla on toimia ohjeiden ja suositusten mukaisesti.

Korostamme jokaisen toimijan ja aikuisen vastuuta noudattaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja muiden viranomaisten ohjeita hygienia- ja muista järjestelyistä, joilla viruksen leviämistä ehkäistään. Aikuisten vastuulla on huolehtia, että myös lapset noudattavat ohjeita.

 • Toimintaan voi osallistua vain oireettomana
 • Toiminnassa tulee välttää lähikontakteja. Harjoitukset on pystyttävä järjestämään siten, että kaikki harrastajat ovat toisistaan yli kahden (2) metrin päässä. Turvavälin tulee sisällä poikkeuksetta toteutua koko harrastustoiminnan ajan ja ulkona mahdollisuuksien mukaan. Toukokuussa lasten ja nuorten ulkoharrastuksissa voidaan lisäksi sallia lyhyet kontaktit harrastajien kesken peli- ja ottelutoiminnan aikana. Turvaväleistä tulee kuitenkin huolehtia pelitoiminnan ulkopuolella esimerkiksi vaatteiden vaihdon yhteydessä.
 • Pukuhuoneita ei tule käyttää ulkoharrastuksissa, sisäharrastuksissa niiden käyttö tulee minimoida
 • Hyvää käsi- ja yskimishygieniaa noudatetaan
 • Työterveyslaitoksen siivousohjeet huomioidaan
 • Osallistujille annetaan tarvittavat ohjeet ja huolehditaan niiden noudattamisesta, vastuu on toiminnanjärjestäjällä
 • Toimitaan niin, että sairastumistapauksissa altistuneet voidaan jäljittää
 • Huomioidaan alueelliset ja valtakunnalliset rajoitukset ja suositukset

OKM ja THL ovat ohjeistaneet, että lasten ja nuorten harrastustoimintaa toteutetaan sisällä vain ryhmän omana harrastus- tai harjoitustoimintana ilman kilpailutapahtumia, konsertteja, esityksiä, näytöksiä tai muita sellaisia tilanteita, joissa ryhmä joutuu kontaktiin muiden harrastusryhmien kanssa.

Myös opettajien, ohjaajien ja valmentajien tulisi olla aina samoja eikä vanhempien oleskelu harrastus- ja pukeutumistiloissa ole mahdollista.

Lisätietoa:

THL:n ja OKM:n ohje lasten ja nuorten harrastustoiminnan (ml. taiteen perusopetus) järjestämisestä, rajoittamisesta ja keskeyttämisestä valtioneuvoston periaatepäätöksen 26.1.2021 mukaisilla epidemiatasoilla (2.2.2021) (pdf, minedu.fi)

THL:n ja OKM:n ohje koronavirustartuntojen ehkäisemisestä yleisötilaisuuksien ja yleisten kokoontumisten yhteydessä sekä julkisten tilojen käytössä (pdf, minedu.fi, päivitetty 11.2.2021)

Aikuisten ryhmäharrastustoiminta:

Kaikki sisällä tapahtuva ryhmäharrastustoiminta tulee keskeyttää kaikilta vuonna 2000 syntyneiltä ja sitä vanhemmilta. Kuntouttava toiminta saa jatkua, mikäli sitä pystytään yli kahden metrin turvavälein ja muiden suositusten puitteissa toteuttamaan.

Aikuisten ryhmäharrastustoiminta voidaan käynnistää ulkona kaikki turvallisuusohjeet huomioiden.

Aikuisten SM-tason ja 1. divisioonan ottelu- ja pelitoiminta:

Suositukset ja päätökset eivät koske ammattiurheilua, jolla tarkoitetaan sarjalisenssisopimukseen tai olympiakomitean urheilijasopimukseen perustuvaa urheilutoimintaa sekä A-maajoukkuetoimintaa silloin, kun sitä harjoitetaan ilman yleisön läsnäoloa. Käytännössä tämä tarkoittaa ammattiurheilun rajaamista huippu-urheiluun kattaen palloilulajeissa kaksi ylintä sarjatasoa, aikuisten A-maajoukkuetoiminnan sekä kansallisen lajiliiton valintajärjestelmän kautta kansainvälisiin arvokilpailuihin valmistautuvat urheilijat. Päätös ei koske myöskään nuorten maajoukkuetoimintaa sekä jalkapallon ja jääkiekon kolmanneksi ylimpiä kansallisia sarjatasoja, joissa pelaajat ovat kirjalliseen pelaajasopimukseen perustuen ammatinharjoittajia. Jalkapallossa tämä tarkoittaa miesten Kakkosta ja jääkiekossa miesten Suomi-sarjaa.

Jos ottelut/pelit pelataan ns. tyhjille katsomoille (paikalla ei ole yleisöä), kyse ei ole yleisötilaisuudesta.

Mikäli paikalla on yleisöä, tilaisuutta koskee aluehallintoviraston määräys yleisömäärästä. Ottelu- ja pelitoiminta sallitaan aikuisten SM-, 1-div- ja U20-joukkueille, mikäli peleihin ja otteluihin/turnauksiin osallistuu eteläkarjalainen joukkue.

Tapahtumat:

19.5.2021 lähtien sisätiloissa voi järjestää enintään 20 henkilön tapahtumia ja ulkotiloissa 50 henkilön tapahtumia, mikäli pystyy noudattamaan ehdottoman tarkasti ja kaikilta osin Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja opetus- ja kulttuuriministeriön ohjetta turvaetäisyyksistä ja hygieniakäytännöistä.

Tapahtumajärjestäjille lisätietoa Aluehallintoviraston sivuilta: https://avi.fi/usein-kysyttya-koronaviruksesta

Ohje koronavirustartuntojen ehkäisemisestä yleisötilaisuuksien ja yleisten kokoontumisten yhteydessä sekä julkisten tilojen käytössä

 

Muun Suomen tilanne ja muiden sairaanhoitopiirien alueilla voimassa olevat rajoitukset ja suositukset löytyvät osoitteesta: https://valtioneuvosto.fi/tietoa-koronaviruksesta/rajoitukset-ja-suositukset/sairaanhoitopiirit . Linkki sivulle löytyy myös Eksoten sivulta www.eksote.fi/koronavirus

Etelä-Karjalassa voimassa olevan epidemian vaiheen määrittävät tartuntatautiviranomaiset yhdessä alueen COVID-19 tilannekuvaryhmän kanssa. Etelä-Karjalan COVID-19 tilannekuvaryhmään kuuluvat edustajat Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiristä, kunnista, Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta, aluehallintovirastosta ja ELY-keskuksesta. Epidemian vaiheen määrittelyyn vaikuttavat tartuntojen määrän ja kasvun lisäksi myös esimerkiksi tartuntaketjujen selvitettävyys ja se, ovatko tartunnat peräisin omalta alueelta vai muualta. Epidemiatilanne voi paikallisesti tai alueellisesti muuttua nopeasti, vaikka valtakunnallinen tilanne olisi rauhallinen. Alueellinen COVID-19 tilannekuvaryhmä kokoontuu viikoittain tai tarvittaessa useammin.

Lisätietoja medialle:

Tuula Karhula, tilannekuvaryhmän puheenjohtaja, terveys- ja vanhustenpalvelujen johtaja, Eksote, p. 040 194 4936, tuula.karhula@eksote.fi

Kristiina Kapulainen, tilannekuvaryhmän sihteeri, turvallisuus- ja valmiuspäällikkö, Eksote, p. 040 651 1791, kristiina.kapulainen@eksote.fi