Etusivu
5.5.2021

Etelä-Karjalan tilannekuvaryhmä kehottaa vastuullisuuteen - tartuntojen ja leviämisen riski alueella olemassa

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri 4.5.2021

Etelä-Karjalan alueellinen COVID-19 tilannekuvaryhmä totesi 4.5.2021 kokouksessa: Koronavirusepidemia on Etelä-Karjalan alueella leviämisvaiheessa. Epidemian kolme vaihetta ovat perustaso, kiihtymisvaihe ja leviämisvaihe.

Voimassa olevat Aluehallintoviraston (AVI) tartuntatautilakia koskevat päätökset:

 • 1.5.–16.5.2021 Tartuntatautilain 58 §:n 1 momentin mukaiset rajoituspäätökset koskien yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten järjestämistä: kuuden (6) hengen kokoontumisrajoitus, joka tarkoittaa kaikkia sisä- ja ulkotapahtumia.
 • 1.5.–16.5.2021 Tartuntatautilain 58 d §.
 • 1.5.–31.5.2021 Tartuntatautilain 15 §:n ja 16 §:n mukaiset ryhmäterveystarkastuksia koskevat päätökset.

Alueellinen tilannekuvaryhmä on asettanut 25.2. alkaen voimaan kuuden (6) hengen yksityishenkilöitä koskevan kokoontumissuosituksen ja todennut, että myös toimielinten on nyt siirryttävä pelkästään etäkokouksiin. Kaikkia kokoontumisia ja lähikontakteja kodin ulkopuolella on syytä välttää aina, kun se on mahdollista. Päätös on voimassa edelleen 1.5.–31.5.2021.

Lasten ja nuorten osalta suosituksia puretaan

Toisen asteen kouluissa lähiopetukseen voidaan palata Lappeenrannan lukioissakin 10.5.2021 alkaen.

Nuorisotilojen ryhmätoiminta voidaan käynnistää asteittain 1–2 metrin turvaetäisyyksistä ja terveysturvallisuusohjeista huolehtien, jos ryhmän kokoonpano on vakiintunut. Nuorisotiloja ei voida vielä avata avoimeen toimintaan.

2001 syntyneiden ja sitä nuorempien lasten ja nuorten harrastustoimintaa on tällä hetkellä mahdollista järjestää sisätiloissa 10 hengen pienryhmässä ja ulkotiloissa enintään 20 hengen pienryhmässä. Henkilömääriin sisältyy ryhmän ohjaaja(t). Toiminta pitää pystyä järjestämään aiemmin annettujen ohjeiden mukaisesti.

10.5.2021 alkaen voidaan ylemmästä jo poiketen palata 2001 syntyneiden ja sitä nuorempien harrastustoiminnassa normaaliaikojen ryhmäkokoihin sekä sisällä että ulkona tapahtuvassa harrastustoiminnassa, mikäli harrastusryhmä on vakiintunut ja perustuu aiempaan ennakkoilmoittautumiseen. Henkilöt ryhmässä eivät saa vaihtua. Ryhmän jäsenten tulee olla jälkikäteen jäljitettävissä ja toiminta tulee edelleen järjestää terveysturvallisesti huolehtien esimerkiksi käsihygieniasta ja muista voimassa olevista ohjeista.

Toukokuussa lasten ja nuorten ulkoharrastuksissa voidaan lisäksi sallia lyhyet kontaktit harrastajien kesken oman seuran sisällä. Tämä mahdollistaa sen, että oman seuran kesken, omassa kunnassa tai kaupungissa, on jo toukokuussa mahdollista pelata ulkotiloissa harjoituspelejä. Turvavälistä tulee kuitenkin huolehtia pelitoiminnan ulkopuolella esimerkiksi vaatteiden vaihdon yhteydessä.

– Voihan se tuntua hassulta, että miksi kentällä saa kaverin kohdata ihan lähellä ja pukuhuoneessa ei, mutta koronavirus leviää lähikontaktissa. Mitä vähemmän lähikontakteja, sitä heikommat ovat viruksen leviämismahdollisuudet. Katsomme tilannekuvaryhmässä, että lasten ja nuorten harrastaminen on tärkeää, kun taas pukuhuoneessa istuminen ei ole harrastamisen kannalta välttämätöntä, avaa tilannekuvaryhmän puheenjohtaja Tuula Karhula.

Joukkueiden sekoittumista ja joukkueiden välisiä kontakteja tulee edelleen välttää. Kaikki harrastajat tulee pystyä jäljittämään jälkikäteen. Turnaustoiminnan järjestämistä ei vielä suositella, eikä toiselle paikkakunnalle ole suositeltua matkustaa pelaamaan edes harjoituspelejä. Harrastustoiminnan järjestämistä koskevia suosituksia arvioidaan viikoittain epidemiatilanteen mukaisesti.

Tilannekuvaryhmä saanut useita kyselyjä tapahtumanjärjestäjiltä

Koronavirustilanne Etelä-Karjalassa on joidenkin viikkojen ajan parantunut. Kuitenkin esimerkiksi harrastustoimintojen ja tapahtumien järjestämiseen liittyy aina riskejä. Vastuu on aina toimijan. Etelä-Karjalan alueellinen COVID-19 tilannekuvaryhmä antaa suosituksia, joiden puitteissa toimintaa voisi turvallisesti järjestää.

Eri viranomaisilla on erilaisia vastuita koronavirustilanteessa ja esimerkiksi ravintoloita koskevia suosituksia tai rajoituksia ei päätetä Etelä-Karjalassa. Ravintoloiden osalta toimivaltainen viranomainen on valtioneuvosto, joka päättää asiasta sosiaali- ja terveysministeriön (STM) esityksestä. Tartuntatautilain pykälät vaikuttavat siihen, millä perustein ja missä päätöksiä tehdään ja siksi päätöksissä voi näyttää olevan pientä ristiriitaa väestön suunnasta katsottuna, kun vertaa eri ikäryhmiä. Tärkeintä on kuitenkin muistaa, että koronavirus leviää ihmiskontakteissa ja siksi eniten epidemian kannalta on merkitystä sillä, että jokaisen pohtii omalla kohdallaan sen, mitkä kontaktit ovat välttämättömiä.

Tapahtumien järjestämiseen ja harrastamiseen liittyy aina tartuntojen ja niiden edelleen leviämisen riski.
– Tartuntojen ja leviävän epidemian riskiä ei näissä tilanteissa täysin pystytä estämään, niin kauan kuin virusta kiertää Suomessa, muistuttaa Eksoten infektioylilääkäri Pekka Suomalainen.

Terveistä lapsista tartunnat voivat levitä lasten lähipiiriin. Rokotteet suojaavat vakavalta tautimuodolta osittain jo ensimmäisen rokotuksen jälkeen, mutta vasta toinen rokote antaa tehokkaampaa suojaa.

Eksotelle, kunnille sekä suoraan tilannekuvaryhmälle tulee toistuvasti kyselyjä siitä, saako tiettyä harrastustoimintaa jo aloittaa tai voiko jonkun tapahtuman järjestää. Aluehallintoviraston asettamat yleisötilaisuuksia koskevat henkilömäärät ovat rajoituksia, tilannekuvaryhmän yksityishenkilöiden tapaamiseen kohdistuvat suosituksia.

– Minusta näiltä tapahtumienjärjestäjiltä itseltään voisi kysyä, minkä tasoisen tartunta- ja epidemiariskin he ovat valmiita ottamaan oman toimintansa myötä. Kaikessa koronatilanteeseenkin liittyvässä päätöksenteossa on jatkuvasti arvioitava asioiden riski- ja hyötysuhdetta. Samoin tulee arvioida, kuka vastaa, jos tulee tartuntoja, painottaa Suomalainen.

– Vastaus edelliseen kysymykseen on tietysti asian järjestäjä. Jokaisen toimijan onkin hyvä miettiä, onko valmis siihen, että edes 1% kokonaisriskillä jonkun osallistujan lähiomainen tilanteen vuoksi joutuukin sairaalaan, teho-osastolle tai menehtyy. Kyseessä voi olla esimerkiksi lapsen oma vanhempi. Tartunnanjäljityksessä kuljetaan askeleet taaksepäin ja käydään läpi, mistä epidemia sai alkunsa, lisää Suomalainen.

Tilannekuvaryhmässä katsotaan isompien tapahtumien turvallista järjestämistä koskevia linjoja. Lakkiaiset ja esimerkiksi kuntouttava ryhmätoiminta ovat asioita, joista tilannekuvaryhmässä päätetään yhdessä Eksoten, kuntien, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) sekä muiden ryhmän jäsenten kesken. Muiden tapahtumien järjestäjien on hyvä seurata yleisiä ohjeita, jotka STM, THL, opetus- ja kulttuuriministeriö sekä aluehallintovirasto ovat voimaan panneet.

Kesäleireistä ja kesän tapahtumista ei voida vielä tehdä alueellisia linjauksia. Yleisesti voidaan todeta, että kyseisten tapahtumien suunnittelua voi jatkaa ja niiden järjestäminen on mahdollista, mikäli tartuntatautitilanne järjestämisen sallii ja järjestäjä pystyy noudattamaan kyseisenä ajankohtana voimassa olevia terveysturvallisuusohjeita. Tilannetta arvioidaan lähempänä.

Koronarokotuksiin voivat varata ajan kaikki yli 50-vuotiaat

Eksote on avannut koronarokotusten ajanvarausmahdollisuuden kaikille yli 50-vuotiaille sekä kaikille yli 16-vuotiaille riskiryhmiin 1 ja 2 kuuluville. Ohjeet ajanvaraukseen löydät Eksoten Koronarokotussivuilta: Miten varaan ajan koronarokotukseen? -sivulta. Ajan koronarokotukseen voi varata Eksoten asiointipalvelun kautta. Ellei ajanvaraus Eksoten asiointipalvelun kautta ole mahdollista, voi ajan varata puhelimitse.

Eksoten koronarokotusneuvonta ja -ajanvaraus puhelin palvelee maanantaista perjantaihin kello 9–16 numerossa 05 352 2355.

Voimassa olevat alueelliset ohjeet löytyvät Eksoten ja kuntien verkkosivuilta:

Eksote: https://www.eksote.fi/Koronavirus/
Lappeenrannan kaupunki: https://www.lappeenranta.fi/fi/Kaupunki-tiedottaa/Koronavirustilanne
Imatran kaupunki: https://www.imatra.fi/korona
Lemi: https://www.lemi.fi/ajankohtaista/koronatiedotteet.html
Luumäki: https://www.luumaki.fi/koronavirustilanne-tietoa-ohjeita-linkkeja
Parikkala: http://www.parikkala.fi/fi
Ruokolahti: https://www.ruokolahti.fi/suomeksi/Kuntatietoa/korona
Rautjärvi: http://www.rautjarvi.fi/fi
Savitaipale: https://www.savitaipale.fi/
Taipalsaari: https://taipalsaari.fi/fi/Koronavirustilanne

Etelä-Karjalassa voimassa olevat suositukset

Seuraavat suositukset ovat Etelä-Karjalassa voimassa 1.5.2021–31.5.2021 välisenä aikana, ellei muuta mainita. Suositusten tarpeellisuutta arvioidaan viikoittain tilannekuvaryhmän kokouksessa. Suositukset ovat voimassa viranomaisille, väestölle, toiminnan harjoittajille sekä opetuksen järjestäjille. Myös yksityisten toimijoiden toivotaan noudattavan vastaavia alueelle annettuja suosituksia.

Tartuntatautilain 58 d §:

Etelä-Suomen aluehallintovirasto velvoittaa Eksoten alueen toimijoita varmistamaan, että asiakkaille ja toimintaan osallistuville tarkoitetuissa tiloissa henkilöt eivät joudu keskenään lähikontaktiin. Määräys perustuu uuteen tartuntatautilain pykälään 58 d ja on voimassa 1.5.–16.5.2021. Lisätietoja AVIn sivuilta: https://avi.fi/yleistiedoksiannot

Yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset:

Voimassa on Aluehallintoviraston päätöksellä kuuden (6) hengen kokoontumisrajoitus. Lisätietoja AVI:n sivuilta: https://avi.fi/tiedote/-/tiedote/69905271

Yksityistilaisuudet:

Suositellaan, että ei järjestetä yli kuuden (6) hengen yksityistilaisuuksia tai perhejuhlia, eikä tällaisiin myöskään osallistuta.

Maskisuositus:

Kasvomaskin käytön suositukset 12-vuotiaille ja sitä vanhemmille:

Etelä-Karjalassa on voimassa vahva suositus käyttää kasvomaskia.

 • Maskisuositus on voimassa joukkoliikenteessä, mukaan lukien koulukyydit sekä taksinkuljettajat ja -matkustajat
 • Julkisissa tiloissa ja tilaisuuksissa
 • Yksityisten palveluntarjoajien tiloissa (kaupat, pankit, jne.)
 • Peruskouluissa kuudennesta luokasta lähtien, toisen asteen oppilaitoksissa, vapaan sivistystyön opistoissa ja korkeakouluissa oppilaille, opiskelijoille ja henkilökunnalle
 • Koronavirustestiin hakeutuvat henkilöt matkalla näytteenottoon
 • Kaikissa työyhteisöissä, sekä harrastus- ja vapaaehtoistoiminnan sisätiloissa, jos samassa tilassa toimii ja oleskelee useampia henkilöitä.

Asiakaspalvelupisteet tulee varustaa suojaplekseillä. Asiakaspalvelutyötä tekeville tulee työnantajan jakaa maskit tai suojavisiirit työntekijöille, jotka joutuvat työskentelemään alle 2 metrin päässä muista ihmisistä.

Maskia tai visiiriä suositellaan vahvasti myös varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen henkilökunnalle.

Opetuksen järjestäminen:

Etelä-Karjalassa on palattu lähiopetukseen 12.4. alkaen sekä perusopetuksen yläluokkien että toisen asteen osalta asteittain. Toisen asteen kouluissa lähiopetukseen voidaan palata 10.5.2021 alkaen. Kouluissa on huolehdittava terveysturvallisuusohjeista ja opetus tulee järjestää tilanteen mukaisesti 1-2 metrin turvaetäisyyksillä mahdollisuuksien mukaisesti. Kouluissa tulee käyttää lähiopetuksessa maskeja.

Opetuksen järjestäjät tiedottavat opetusjärjestelyistä.

Alueellinen tilannekuvaryhmä suosittelee opetustoimille seuraavia lisätoimenpiteitä 31.5.2021 saakka vuosiluokilla 1–6:

 • Koulujen yhteisissä opetusryhmissä luovutaan lähiopetuksesta. Yhteisiä opetusryhmiä on ollut esimerkiksi A2-kieliryhmissä. Näiden ryhmien opetus suositellaan järjestettäväksi etäyhteyksiä hyödyntäen tai sovelletusti. Tavoitteena se, että tartunnat eivät leviäisi koulusta toiseen opetusjärjestelyiden takia.
 • Kiertävien opettajien toiminta suositellaan asettamaan tauolle. Opettajat opettavat lähtökohtaisesti omissa kouluissaan.
 • Koulun sisällä suositellaan opetus järjestettäväksi niin, että luokan oma opettaja opettaa kaikkia aineita, mikäli mahdollista, vaikka sisältöjä jouduttaisiin soveltamaan.
 • Koulut voivat omalla päätöksellään suositella maskeja käytettäväksi myös vuosiluokilla 1–6, mikäli katsovat maskit tarpeelliseksi. Pienten lasten kohdalla on kuitenkin erikseen arvioitava, osaako lapsi itsenäisesti käyttää maskia hygieenisesti. Maski on osattava pukea ja riisua siten, ettei riski tartunnalle kasva maskin vääränlaisen käytön vuoksi. Jos maskia tai kasvoja kosketellaan turhaan, on olemassa riski, että virukset leviävät käsien kautta.

Maskisuositus on voimassa kaikille yli 12-vuotiaille ja kaikissa koulukyydeissä.

Opetuksen järjestäjille annetaan maskisuositus myös koulukuljetuksissa. Opetuksen järjestäjä huolehtii vastuullaan oleville koulukuljetettaville lapsille ja nuorille maskit. Muut joukkoliikenteessä kulkevat lapset ja nuoret hankkivat maskit itse.

Valtakunnallisesti hallitus suosittelee korkeakoulujen siirtymistä etäopetukseen, kuitenkin huomioiden välttämättömän lähiopetuksen tarpeet.

Kansalaisopiston opetus keskeytetään siltä osin, kun se ei ole mahdollista toteuttaa etäopetuksena.

Julkiset tilat:

Tilannekuvaryhmä suosittelee kunnille julkisten tilojen rajoitettua käyttöä.

Museot voidaan avata rajoitetulla asiakasmäärällä 1.5.2021 alkaen.

Maakunnan kirjastot ovat auki tietyin rajoituksin. Kunnat tiedottavat kirjastojen turvallisuusohjeista. Kirjastoautojen toimintaa ei vielä suositella. Kirjastossa saa asioida vain asioiden hoitamisen kannalta välttämättömän ajan. Kirjaston asiakkaita kehotetaan vahvasti käyttämään maskia.

Nuorisotilojen ryhmätoiminta voidaan käynnistää 1–2 metrin turvaetäisyyksistä ja terveysturvallisuusohjeista huolehtien, jos ryhmän kokoonpano vakiintunut. Nuorisotiloja ei voida vielä avata avoimien ovien periaatteen mukaisena toimintana. Toiminta tulee edelleen pyrkiä järjestämään lähikontakteja välttäen. Nuorisotiloja voidaan tarvittaessa käyttää yksilötapaamisiin, samoin Ohjaamojen toimintaa voidaan jatkaa kuuden henkilön rajoituksella.

Uimahallit ja kuntosalit pysyvät suljettuna 31.5.2021. Uimahallit ja urheilutilat saavat tilannekuvaryhmän suosituksen mukaan olla käytössä opetussuunnitelman mukaisen toiminnan sekä 2001 syntyneiden tai sitä nuorempien ryhmäharrastustoiminnan toteuttamiseen (10 hengen pienryhmässä) ja huippu-urheilijoiden käyttöön.

Matkustaminen:

Matkustamista Suomen ja Venäjän välillä tulee välttää.

Kaikkea liikkumista leviämisvaiheessa oleville alueille suositellaan välttämään. Matkustamista tulee välttää.

Hallitus suosittelee välttämään tarpeetonta matkustamista muualle paitsi maihin, joita maahantulon rajoitukset eivät koske. Matkustamiseen liittyvät karanteeniasiat, uusimmat matkustustiedotteet sekä ajantasaiset ohjeet löytyvät asiasta vastaavien sivuilta:

THL: Matkustaminen ja koronaviruspandemia >>

Ulkoministeriö: Uusimmat matkustustiedotteet >>

Riskimaista saapuva maahantulija ohjataan terveystarkastukseen

Aluehallintoviraston päätöksen mukaan terveystarkastukseen osallistuminen voi olla pakollista tai vapaaehtoista. Maahantulopisteen viranomaiset ohjeistavat tästä tarkemmin.

Tietoa rajanylityspaikoista, joille aluehallintovirastot ovat määränneet pakollisia terveystarkastuksia, löydät Aluehallintoviraston sivuilta: https://avi.fi/usein-kysyttya-koronaviruksesta#accordion-mTD6W4UKNDbW

Riskimaat ovat maita, joissa koronanvirustaudin ilmaantuvuus on yli 25 tapausta 100 000 asukasta kohden 14 vuorokauden aikana. Jos olet kahden viikon aikana ennen Suomeen tuloa oleskellut tällaisessa maassa, sinut ohjataan terveystarkastukseen. Voit tarkistaa riskimaat THL:n kartasta. Punaiset ja harmaat maat ovat riskimaita. Vihreällä merkityt maat eivät ole. Siirry katsomaan: https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/matkustaminen-ja-koronaviruspandemia 

Terveystarkastuksessa selvitetään, voiko sinulla olla koronatartunta. Samalla tarkistetaan koronatestitodistus tai todistus sairastetusta taudista.

Jos rajanylityspaikalla on pakollinen terveystarkastus, sinun pitää osallistua siihen, vaikka olisit saanut kaksi annosta koronarokotetta. Sinulta kysytään myös todistusta negatiivisesta koronatestistä. Näin siksi, että vielä ei tiedetä, kuinka hyvin rokote estää virusta tarttumasta ihmisestä toiseen.

Jos kieltäydyt terveystarkastuksesta, voit saada rangaistuksena sakkoa tai enimmillään kolme kuukautta vankeutta terveydensuojelurikkomuksesta.

Omaehtoinen karanteeni

THL ohjeistaa: Jos saavut Suomeen maasta, joka on liikennevalomallissa punainen tai harmaa, suosittelemme 14 vuorokauden omaehtoista karanteenia Suomeen saavuttaessa. Suositeltavaa on, että et mene työpaikalle tai muualle kodin ulkopuolelle, vaan pysyt kotona. Näin suojaat muita tartunnalta. Sovi työnantajasi kanssa toimintatavoista 14 päivän ajan matkalta paluusi jälkeen.

Suositeltavaa on, että lapsi ei osallistu varhaiskasvatukseen, kun hän on omaehtoisessa karanteenissa. Perusopetuksessa olevan lapsen on suositeltavaa jäädä kotiin. Sovi opetuksen järjestäjän kanssa opetuksen erityisjärjestelyistä.

Suomi ulkomailla sivustot / Venäjä: https://finlandabroad.fi/web/rus/etusivu

Etätyö:

Kaikkia Etelä-Karjalan työnantajia suositellaan järjestämään etätyötä kaikissa sellaisissa työtehtävissä, joissa se on tilapäisestikin mahdollista. Mikäli etätyö ei ole mahdollista, suositellaan, että työnantaja ohjeistaa kasvomaskin käyttöön kaikissa työtiloissa, vaikka turvavälien pitäminen olisi mahdollista. Ruokailuja ja kahvitaukoja tulee porrastaa. Työ- ja virkamatkoja sekä lähikoulutustilaisuuksia ei suositella.

Toimielimiä koskeva etäkokoussuositus on astunut voimaan 25.2.2021.

Vuonna 2001 syntyneiden ja sitä nuorempien lasten ja nuorten ryhmäharrastukset:

2001 syntyneiden ja sitä nuorempien lasten ja nuorten harrastustoimintaa on tällä hetkellä mahdollista järjestää sisätiloissa 10 hengen pienryhmässä ja ulkotiloissa enintään 20 hengen pienryhmässä. Henkilömääriin sisältyy ryhmän ohjaaja(t). Toiminta pitää pystyä järjestämään aiemmin annettujen ohjeiden mukaisesti.

10.5.2021 alkaen voidaan ylemmästä jo poiketen palata 2001 syntyneiden ja sitä nuorempien harrastustoiminnassa normaaliaikojen ryhmäkokoihin sekä sisällä että ulkona tapahtuvassa harrastustoiminnassa, mikäli harrastusryhmä on vakiintunut ja perustuu aiempaan ennakkoilmoittautumiseen. Henkilöt ryhmässä eivät saa vaihtua. Ryhmän jäsenten tulee olla jälkikäteen jäljitettävissä ja toiminta tulee edelleen järjestää terveysturvallisesti huolehtien esimerkiksi käsihygieniasta ja muista voimassa olevista ohjeista.

Toukokuussa lasten ja nuorten ulkoharrastuksissa voidaan lisäksi sallia lyhyet kontaktit harrastajien kesken oman seuran sisällä. Tämä mahdollistaa sen, että oman seuran kesken, omassa kunnassa tai kaupungissa, on jo toukokuussa mahdollista pelata ulkotiloissa harjoituspelejä. Turvavälistä tulee kuitenkin huolehtia pelitoiminnan ulkopuolella esimerkiksi vaatteiden vaihdon yhteydessä.

Joukkueiden sekoittumista ja joukkueiden välisiä kontakteja tulee edelleen välttää. Kaikki harrastajat tulee pystyä jäljittämään jälkikäteen. Turnaustoiminnan järjestämistä ei vielä suositella, eikä toiselle paikkakunnalle ole suositeltua matkustaa pelaamaan edes harjoituspelejä. Harrastustoiminnan järjestämistä koskevia suosituksia arvioidaan viikoittain epidemiatilanteen mukaisesti.

Katso tarkemmat ohjeet harrastustoiminnan järjestämistä koskien alta.

Vuonna 2001 syntyneiden ja sitä nuorempien ryhmäharrastustoiminnan järjestämistä tarkentava ohje:

Toiminta tulee aina järjestää terveysturvallisesti. Mikäli toimintaa järjestetään sisätiloissa, tulee lähikontakteja välttää ja huomioida kahden (2) metrin turvaetäisyydet. Ryhmät eivät saa sekoittua. Harrastustoiminnan järjestäjän vastuulla on toimia ohjeiden ja suositusten mukaisesti.

Korostamme jokaisen toimijan ja aikuisen vastuuta noudattaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja muiden viranomaisten ohjeita hygienia- ja muista järjestelyistä, joilla viruksen leviämistä ehkäistään. Aikuisten vastuulla on huolehtia, että myös lapset noudattavat ohjeita.

 • Toimintaan voi osallistua vain oireettomana
 • Toiminnassa tulee välttää lähikontakteja. Harjoitukset on pystyttävä järjestämään siten, että kaikki harrastajat ovat toisistaan yli kahden (2) metrin päässä. Turvavälin tulee sisällä poikkeuksetta toteutua koko harrastustoiminnan ajan ja ulkona mahdollisuuksien mukaan. Toukokuussa lasten ja nuorten ulkoharrastuksissa voidaan lisäksi sallia lyhyet kontaktit harrastajien kesken oman seuran sisällä. Turvaväleistä tulee kuitenkin huolehtia pelitoiminnan ulkopuolella esimerkiksi vaatteiden vaihdon yhteydessä.
 • Ottelu- ja esitystoiminta on kaikki tauolla. Harjoituspelit sallitaan ulkona oman seuran kesken.
 • Pukuhuoneita ei tule käyttää ulkoharrastuksissa, sisäharrastuksissa niiden käyttö tulee minimoida
 • Hyvää käsi- ja yskimishygieniaa noudatetaan
 • Työterveyslaitoksen siivousohjeet huomioidaan
 • Osallistujille annetaan tarvittavat ohjeet ja huolehditaan niiden noudattamisesta, vastuu on toiminnanjärjestäjällä
 • Toimitaan niin, että sairastumistapauksissa altistuneet voidaan jäljittää
 • Huomioidaan alueelliset ja valtakunnalliset rajoitukset ja suositukset

OKM ja THL ovat ohjeistaneet, mikäli lasten ja nuorten harrastustoimintaa leviämisvaiheessa toteutetaan, on erittäin tärkeää, että se toteutetaan vain ryhmän omana harrastus- tai harjoitustoimintana ilman kilpailutapahtumia, konsertteja, esityksiä, näytöksiä tai muita sellaisia tilanteita, joissa ryhmä joutuu kontaktiin muiden harrastusryhmien kanssa.

Myös opettajien, ohjaajien ja valmentajien tulisi olla aina samoja eikä vanhempien oleskelu harrastus- ja pukeutumistiloissa ole mahdollista.

Lisätietoa:

Lappeenranta: 4.3.2021 voimaan astuvat Lappeenrannan kaupungin liikuntatilojen ja -palvelujen koronaohjeistukset

Imatra: Imatran kaupungin liikuntatilat ja museot suljetaan 3.3. alkaen

THL:n ja OKM:n ohje lasten ja nuorten harrastustoiminnan (ml. taiteen perusopetus) järjestämisestä, rajoittamisesta ja keskeyttämisestä valtioneuvoston periaatepäätöksen 26.1.2021 mukaisilla epidemiatasoilla (2.2.2021) (pdf, minedu.fi)

Vinkkejä nuorten kanssa toimimiseen verkossa (verke.org)

THL:n ja OKM:n ohje koronavirustartuntojen ehkäisemisestä yleisötilaisuuksien ja yleisten kokoontumisten yhteydessä sekä julkisten tilojen käytössä (pdf, minedu.fi, päivitetty 11.2.2021)

Aikuisten ryhmäharrastustoiminta

Kaikki ryhmäharrastustoiminta tulee keskeyttää kaikilta vuonna 2000 syntyneiltä ja sitä vanhemmilta. Kuntouttava toiminta saa jatkua, mikäli sitä pystytään yli kahden metrin turvavälein ja muiden suositusten puitteissa toteuttamaan.

Aikuisten SM-tason ja 1. divisioonan ottelu- ja pelitoiminta:

Suositukset ja päätökset eivät koske ammattiurheilua, jolla tarkoitetaan sarjalisenssisopimukseen tai olympiakomitean urheilijasopimukseen perustuvaa urheilutoimintaa sekä A-maajoukkuetoimintaa silloin, kun sitä harjoitetaan ilman yleisön läsnäoloa. Käytännössä tämä tarkoittaa ammattiurheilun rajaamista huippu-urheiluun kattaen palloilulajeissa kaksi ylintä sarjatasoa, aikuisten A-maajoukkuetoiminnan sekä kansallisen lajiliiton valintajärjestelmän kautta kansainvälisiin arvokilpailuihin valmistautuvat urheilijat. Päätös ei koske myöskään nuorten maajoukkuetoimintaa sekä jalkapallon ja jääkiekon kolmanneksi ylimpiä kansallisia sarjatasoja, joissa pelaajat ovat kirjalliseen pelaajasopimukseen perustuen ammatinharjoittajia. Jalkapallossa tämä tarkoittaa miesten Kakkosta ja jääkiekossa miesten Suomi-sarjaa.

Jos ottelut/pelit pelataan ns. tyhjille katsomoille (paikalla ei ole yleisöä), kyse ei ole yleisötilaisuudesta. Tällöin peliä ei ole kielletty aluehallintoviraston määräyksen nojalla.

Mikäli paikalla on yleisöä, tilaisuutta koskee aluehallintoviraston määräys yleisömäärästä. Ottelu- ja pelitoiminta sallitaan aikuisten SM-, 1-div- ja U20-joukkueille, mikäli peleihin ja otteluihin/turnauksiin osallistuu eteläkarjalainen joukkue.

Tapahtumat:

Tapahtumia ei suositella järjestettäväksi. Etelä-Karjalassa voi järjestää alle kuuden hengen tilaisuuksia, mikäli pystyy noudattamaan ehdottoman tarkasti ja kaikilta osin Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja opetus- ja kulttuuriministeriön ohjetta turvaetäisyyksistä ja hygieniakäytännöistä.

Tapahtumajärjestäjille lisätietoa Aluehallintoviraston sivuilta: https://avi.fi/usein-kysyttya-koronaviruksesta

Ohje koronavirustartuntojen ehkäisemisestä yleisötilaisuuksien ja yleisten kokoontumisten yhteydessä sekä julkisten tilojen käytössä

 

Muun Suomen tilanne ja muiden sairaanhoitopiirien alueilla voimassa olevat rajoitukset ja suositukset löytyvät osoitteesta: https://valtioneuvosto.fi/tietoa-koronaviruksesta/rajoitukset-ja-suositukset/sairaanhoitopiirit . Linkki sivulle löytyy myös Eksoten sivulta www.eksote.fi/koronavirus

Etelä-Karjalassa voimassa olevan epidemian vaiheen määrittävät tartuntatautiviranomaiset yhdessä alueen COVID-19 tilannekuvaryhmän kanssa. Etelä-Karjalan COVID-19 tilannekuvaryhmään kuuluvat edustajat Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiristä, kunnista, Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta, aluehallintovirastosta ja ELY-keskuksesta. Epidemian vaiheen määrittelyyn vaikuttavat tartuntojen määrän ja kasvun lisäksi myös esimerkiksi tartuntaketjujen selvitettävyys ja se, ovatko tartunnat peräisin omalta alueelta vai muualta. Epidemiatilanne voi paikallisesti tai alueellisesti muuttua nopeasti, vaikka valtakunnallinen tilanne olisi rauhallinen. Alueellinen COVID-19 tilannekuvaryhmä kokoontuu viikoittain tai tarvittaessa useammin.

Lisätietoja medialle:

Tuula Karhula, tilannekuvaryhmän puheenjohtaja, terveys- ja vanhustenpalvelujen johtaja, Eksote, p. 040 194 4936, tuula.karhula@eksote.fi

Kristiina Kapulainen, tilannekuvaryhmän sihteeri, turvallisuus- ja valmiuspäällikkö, Eksote, p. 040 651 1791, kristiina.kapulainen@eksote.fi