Etusivu
30.3.2023

Kutilan kanavan kehittäminen kiinnostaa – kyselyyn kehittämisestä saatiin runsaasti vastauksia!

Taipalsaaren kunta kysyi tammikuussa avoimella kyselyllä suunnitellun Kutilan kanavan vaikutuksia ja kehittämisideoita. Vastauksia saatiinkin erittäin hyvin – 367 kappaletta. Aktiivisimpia vastaajia olivat lähialueen vakituiset ja vapaa-ajan asukkaat. Kysely jaettiin sähköpostilla alueen toimijoille ja sidosryhmille sekä laajalla tiedotuksella eri jakelukanavissa halukkaiden vastattavaksi.

Eniten myönteisiä vaikutuksia arvioitiin kanavan myötä tulevan vesiliikenneyhteyksille, matkailulle ja virkistyskäytölle sekä lähialueen elinkeinoille. Kielteisiä vaikutuksia arvioitiin aiheutuvan eniten maisemalle ja asumisviihtyvyydelle. Osa vastaajista katsoi, ettei hankkeella ole vaikutuksia kysyttyihin asioihin.

Kyselyn tuloksista Taipalsaaren kunta sai runsaasti kehittämisideoita sekä huomioon otettavia asioita alueen kehittämisessä. Annettuihin ehdotuksiin ja ajatuksiin on tämän jälkeen paneuduttu ja niitä on jatkojalostettu osana tehtävää toimenpidekokonaisuutta 8.3. pidetyssä työpajassa. Tähän työpajaan osallistujiksi saatiin paikalle laaja joukko Etelä-Karjalan matkailun ja elinvoiman parissa työskenteleviä ihmisiä. Nyt vauhtiin päässyt alueen kehittämistyö on tarkoitus saattaa päätökseen ennen kesää, jolloin työn tuloksista tullaan tiedottamaan laajemmin.

Kysely ja työpajat ovat osa Kutilan kanava-alueen kehittämissuunnitelmaa, jossa Taipalsaaren kunnan konsulttina toimii Alusta Consulting Oy. Lisätietoja hankkeesta antaa Taipalsaaren kunnan tekninen johtaja Samuli Kakko, samuli.kakko@taipalsaari.fi puh. 040 774 9252 ja Kutilan kanavahankkeen projektipäällikkö Jukka Hasu, puh.040 357 8502 jukka.hasu@taipalsaari.fi