Etusivu
10.12.2018

Pien-saimaan osayleiskaavamuutokset Lemin puoleinen osa-alue

Taipalsaaren tekninen lautakunta on kokouksessaan 4.12.2018 päättänyt laittaa otsikossa mainitun kaavaluonnoksen nähtäville MRA 30 §:n mukaisesti. Yleiskaavamuutokset koskevat yksittäisiä tiloja ja rakennuspaikkoja.
Yleiskaavamuutosalueiden maanomistajille on lähetetty kirje muutoksista.

Kaava-asiakirjat ovat nähtävillä Taipalsaaren kunnan teknisellä osastolla os. Kellomäentie 1 Taipalsaari 2 – 25.1.2019 välisenä aikana. Kaava-aineistot ovat nähtävillä kunnan verkkosivuilla Kaavoitus / Nähtävillä olevat kaava Mahdolliset kirjalliset huomautukset on toimitettava nähtävänä oloajan kuluessa osoitteella: Taipalsaaren tekninen lautakunta, Kellomäentie 1, 54920 TAIPALSAARI.

Lisätietoja kaavahankkeesta antaa maankäyttöinsinööri Antti Hirvikallio,
p. 040 835 7826, email: antti.hirvikallio@taipalsaari.fi.

TAIPALSAAREN TEKNINEN LAUTAKUNTA
13.12.2018