Etusivu
13.4.2021

Rajoitukset painaneet Etelä-Karjalan tartuntamääriä laskuun – rajoitusten purkamista suunnitellaan varovaisesti ja asteittain

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri 13.4.2021

Etelä-Karjalan alueellinen COVID-19 tilannekuvaryhmä totesi 13.4.2021 kokouksessa: Koronavirusepidemia on Etelä-Karjalan alueella leviämisvaiheessa. Epidemian kolme vaihetta ovat perustaso, kiihtymisvaihe ja leviämisvaihe. Voimassa olevat Aluehallintoviraston (AVI) tartuntatautilakia koskevat päätökset: • 1.4.–30.4. Tartuntatautilain 58 §:n 1 momentin mukaiset rajoituspäätökset koskien yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten järjestämistä: kuuden (6) hengen kokoontumisrajoitus, joka tarkoittaa kaikkia sisä- ja ulkotapahtumia. • 1.4.–30.4. Tartuntatautilain 58 d §. • 1.4.–14.4. Tartuntatautilain 58 g §. Uusi päätös on annettu jo ajalle 15.4.–23.4.2021. • 1.4.–30.4. Tartuntatautilain 15 §:n ja 16 §:n mukaiset ryhmäterveystarkastuksia koskevat päätökset.

Alueellinen tilannekuvaryhmä on asettanut 25.2. alkaen voimaan kuuden (6) hengen yksityishenkilöitä koskevan kokoontumisrajoituksen ja todennut, että myös toimielinten on nyt siirryttävä pelkästään etäkokouksiin. Kaikkia kokoontumisia ja lähikontakteja kodin ulkopuolella on syytä välttää aina, kun se on mahdollista. Päätös on voimassa myös ajalla 1.4.–30.4.2021.

Tartuntatautilain määräaikaisesti voimassa olevia 58 d ja 58 g pykäliä on muutettu 31.3.2021 ja sääntely koskee nyt myös tiloja, joita tavanomaisesti käyttäisi alle 10 (sisätilat) tai alle 50 (ulkotilat) henkilöä. Säännöllisesti kyselyä on herättänyt 58 g §:n maininta lakisääteisen lääkinnällisen kuntoutuksen turvaamisesta. Lakisääteiset lääkinnälliset kuntoutuspalvelut on määritelty tarkasti osoitteessa: https://stm.fi/laakinnallinen-kuntoutus

Eteläkarjalaiset kuuliaisia suositusten kanssa

Tartuntamäärät Etelä-Karjalassa ovat kääntyneet laskuun ja syynä tähän pidetään alueella huolellisesti noudatettuja suosituksia ja rajoituksia.

– Kiitän eteläkarjalaisia huolellisuudesta. Täällä on nyt tilastollisesti nähtävissä, että alueella on toimittu kuuliaisesti annettujen ohjeiden mukaan. Kun jatkamme yhtä huolellisesti suositusten noudattamisen kanssa, saamme pidettyä tartuntamäärät edelleen laskussa ja voimme alkaa asteittain purkaa rajoituksia ja suosituksia, kertoo tilannekuvaryhmän puheenjohtaja Tuula Karhula.

Suosituksia ja rajoituksia annetaan sekä alueellisesti että valtakunnallisesti, jotta sekä Etelä-Karjalassa että Suomessa selvittäisiin koronakriisistä mahdollisimman vähin vaurioin.

– Näillä erilaisilla toimilla pyritään suojelemaan kaikkien terveyttä. Kun tartuntoja on paljon, on vaarana, että kaikki eivät saa tarvitsemaansa hoitoa. Yksin terveyden ehdoilla suosituksia koskevia päätöksiä ei tehdä, vaan tilanteessa huomioidaan aina kokonaisuus. Joudumme yhteensovittamaan epidemiatilanteen sekä vaikutukset esimerkiksi talouteen ja ihmisten hyvinvointiin, selventää Karhula.

Rajoituksille ja suosituksille on yhteinen nimittäjä, niillä pyritään vähentämään ihmisten välisiä kohtaamisia.

–  Fyysisten kontaktien rajoittaminen on varmin keino vähentää tartuntoja ja taudin leviämistä. Suomessa ja myös meillä Etelä-Karjalassa vallalla oleva koronaviruksen brittivariantti ei välitä vuoden takaisesta lähikontaktin määritelmästä. Tämä virusmuunnos ei välttämättä vaadi 15 minuutin altistumista, vaan kaikkiin oman lähipiirin ulkopuolisiin ihmisiin olisi maltettava pitää mahdollisuuksien mukaan yli kahden metrin turvaväli ja muistettava suu-nenäsuojuksen käyttö.

Allergiaa vai koronaa?

Koronavirusinfektion oireita voi olla vaikea erottaa keväisestä siitepölyallergiasta. Allergialääkitystä suositellaan tänä keväänä aloitettavaksi hyvissä ajoin. Husin infektioylilääkäri Asko Järvisen MTV Uutisille antaman haastattelun mukaan koronataudin riski on suurempi allergikoilla, sillä allergia lisää myös infektion saamisen riskiä. Koronatestiin tulee allergikkojenkin hakeutua matalalla kynnyksellä.

Mikäli oireet ovat itselle, lapselle tai nuorelle uusia tai epätyypillisiä ja sopivat infektioon, tulee välittömästi jäädä kotiin ja hakeutua koronatestiin. Koronavirustautia voi sairastaa myös oireettomana tai hyvin lieväoireisena.

Sairaana ei saa mennä päivähoitoon, kouluun, töihin tai esimerkiksi kauppaan tai apteekkiin, vaan koronatestin jälkeenkin tulee odottaa oireiden loppumista kotona.

Jos oireet ovat itselle, lapselle tai nuorelle tyypillisiä, vuosittain toistuvia, pysyvät muuttumattomina, tai allergialääkityksellä on niihin selvästi vaikutusta, ei toistuva koronaviruksen testaaminen ole tarpeen.

Allergiaoireiden kanssa on sallittua mennä esimerkiksi päivähoitoon, kouluun ja työpaikalle.

Lähde ja lisätietoja: https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/miten-erottaa-allergia-koronasta-infektioylilaakari-antaa-helpon-nyrkkisaannon-silloin-kannattaa-hakeutua-testiin/8103484

Maskisuositus yli 12-vuotiaille, nuoremmat voivat käyttää huoltajiensa arvion mukaan

Eksoten alueella on voimassa laaja THL:n ohjeiden mukainen maskisuositus voimassa. Etelä-Karjalassa maskisuositus on voimassa kaikille yli 12-vuotiaille. Lisäksi alueellisesti on annettu maskisuositus koskien yli 12-vuotiaiden koulukyytejä sekä kouluille mahdollisuus omalla päätöksellään suositella alle 12-vuotiaille maskinkäyttöä vuosiluokilla 1–6, mikäli koulussa maskit arvioidaan epidemiatilanteen vuoksi tarpeelliseksi. Maskia lapsi voi käyttää myös huoltajansa harkinnan mukaan omasta halustaan osaamisensa rajoissa.

– Kyseessä suositus ja tämä on hyvä ottaa huomioon eikä painostusta alle 12-vuotiaiden maskin käytölle saa kouluissa olla. Pienten lasten kohdalla on erikseen arvioitava, osaako lapsi itsenäisesti käyttää maskia hygieenisesti. Maski on osattava pukea ja riisua siten, ettei riski tartunnalle kasva maskin vääränlaisen käytön vuoksi. Jos maskia tai kasvoja kosketellaan turhaan, on olemassa riski, että virukset leviävät käsien kautta. Lapsia on hyvä kannustaa huolehtimaan turvaväleistä ja antaa kotonakin edelleen ohjeita huolellisesta käsienpesusta, neuvoo Karhula.

Valtakunnallista alle 12-vuotiaiden maskisuositusta ei ole. THL:n maskisuositus koskee 12 vuotta täyttäneitä.

Kasvomaski on yksi keino ehkäistä koronavirustartuntojen leviämistä. Maskisuosituksen lisäksi on ensisijaisen tärkeää noudattaa turvavälejä aina kun mahdollista, pestä käsiä, yskiä hihaan tai kertakäyttöiseen nenäliinaan sekä välttää kasvojen koskettelua. Oireisena ei tule mennä töihin tai kouluun, vaan tulee välttää sosiaalisia kontakteja ja hakeutua välittömästi koronatestiin.

Harrastustoimintaa vapautetaan asteittain – harrastajilta tullaan vaatimaan turvavälin ehdotonta toteutumista

Lasten ja nuorten harrastustoimintaa mahdollistetaan epidemiatilanteen salliessa asteittain. Samoin tarkastellaan säännöllisesti tarvetta pitää voimassa tartuntatautilain 58 g pykälä. Mikäli tartuntamäärät jatkavat laskuaan ja tilanne paranee, puretaan rajoituksia Etelä-Karjalassa huhtikuun 19. päivästä alkaen seuraavasti:

 • 2008 ja sitä nuoremmat:
  • Harrastustoiminta sisällä 10 hengen rajoitus mukaan lukien ohjaaja(t)
  • Harrastustoiminta ulkona 20 hengen rajoitus mukaan lukien ohjaaja(t)
 • 2007–2001 syntyneet:
  • Harrastustoiminta ulkona 20 hengen rajoitus mukaan lukien ohjaaja(t)
 • Urheiluakatemia:
  • Sallitaan ulkoharjoittelu
 • Kaikki vapautettavat harjoitukset on pystyttävä järjestämään siten, että kaikki harrastajat ovat toisistaan yli 2 metrin päässä. Turvavälin tulee poikkeuksetta toteutua koko harrastustoiminnan ajan.
 • Ottelu-/esitystoiminta on kaikki vielä tauolla. Harjoituspelejä ei sallita.
 • Pukuhuoneita ei saa käyttää.

Valtakunnallisessa exit-strategiassa lasten ja nuorten harrastustoimintaa pyritään laajemmin avaamaan ulkotiloissa toukokuussa. Aluehallintovirasto tekee alueellisen tautitilanteen perusteella päätökset tartuntatautilain 58 g pykälän voimassaolosta.

Voimassa olevat alueelliset ohjeet löytyvät Eksoten ja kuntien verkkosivuilta:

Eksote: https://www.eksote.fi/Koronavirus/
Lappeenrannan kaupunki: https://www.lappeenranta.fi/fi/Kaupunki-tiedottaa/Koronavirustilanne
Imatran kaupunki: https://www.imatra.fi/korona
Lemi: https://www.lemi.fi/ajankohtaista/koronatiedotteet.html
Luumäki: https://www.luumaki.fi/koronavirustilanne-tietoa-ohjeita-linkkeja
Parikkala: http://www.parikkala.fi/fi
Ruokolahti: https://www.ruokolahti.fi/suomeksi/Kuntatietoa/korona
Rautjärvi: http://www.rautjarvi.fi/fi
Savitaipale: https://www.savitaipale.fi/
Taipalsaari: https://taipalsaari.fi/fi/Koronavirustilanne


Etelä-Karjalassa voimassa olevat suositukset

Seuraavat suositukset ovat Etelä-Karjalassa voimassa 1.4.2021–30.4.2021 välisenä aikana, ellei muuta mainita. Suositusten tarpeellisuutta arvioidaan viikoittain tilannekuvaryhmän kokouksessa. Suositukset ovat voimassa viranomaisille, väestölle, toiminnan harjoittajille sekä opetuksen järjestäjille. Myös yksityisten toimijoiden toivotaan noudattavan vastaavia alueelle annettuja suosituksia.

Tartuntatautilain 58 d §:

Etelä-Suomen aluehallintovirasto velvoittaa Eksoten alueen toimijoita varmistamaan, että asiakkaille ja toimintaan osallistuville tarkoitetuissa tiloissa henkilöt eivät joudu keskenään lähikontaktiin. Määräys perustuu uuteen tartuntatautilain pykälään 58 d ja on voimassa 1.4.–30.4.2021. Lisätietoja AVIn sivuilta: https://avi.fi/yleistiedoksiannot

Tartuntatautilain 58 g §:

Tartuntatautilain pykälän 58 g mukainen tilojen sulkemista koskeva päätös on voimassa 1.4.–23.4.2021, ja se ulottuu niin julkisen kuin yksityisen sektorin tiloihin. Lisätietoja AVIn sivuilta: https://avi.fi/yleistiedoksiannot

Yksityistilaisuudet:

Yksityistilaisuuksissa on voimassa kuuden hengen kokoontumisrajoitus.

Yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset:

Voimassa on kuuden hengen kokoontumisrajoitus.

Maskisuositus:

Maskisuositus on voimassa joukkoliikenteessä, mukaan lukien koulukyydit sekä taksinkuljettajat ja -matkustajat.

Muutoin voimassa on leviämisvaiheen maskisuositus THL:n ohjeiden mukaisesti yli 12-vuotiaille:

 • Koronavirustestiin hakeutuvat henkilöt matkalla näytteenottoon ja ennen testituloksen valmistumista, jos on välttämätön syy liikkua kodin ulkopuolella
 • Riskialueelta Suomeen saapuvat matkustajat heidän siirtyessä maahantulopisteeltä karanteeniin tai jos heillä on karanteenin aikana välttämätön syy liikkua kodin ulkopuolella.
 • Peruskouluissa kuudennesta luokasta lähtien sekä toisen asteen oppilaitoksissa (mukaan lukien lukiot) ja korkeakouluissa
 • Kaikissa työyhteisöissä, sekä harrastus- ja vapaaehtoistoiminnan sisätiloissa, jos samassa tilassa toimii ja oleskelee useampia henkilöitä.
 • Julkisissa sisätiloissa ja yleisötilaisuuksissa (Kaupat ja ostoskeskukset, postit, pankit, kirjastot sekä muut vastaavat sisätilat / Liikuntaan tai urheiluun sekä niiden seuraamiseen käytettävät tilat (vähintään yleiset tilat ja pukeutumistilat) / Uimahallit, kylpylät ja saunat (yleiset tilat ja pukeutumistilat) / Kirkot ja muut uskonnollisten yhteisöjen tilat / Konserttisalit ja muut elävän musiikin esittämiseen käytettävät tilat / Elokuvateatterit ja muut elokuvien ja muiden vastaavien audiovisuaalisten teosten esittämiseen käytettävät tilat / Museot ja galleriat / Huvi- ja teemapuistot sekä nähtävyydet jos sisätiloja / Rahapeli- ja vedonlyöntipalveluihin käytettävät tilat)

Asiakaspalvelupisteet tulee varustaa suojaplekseillä. Asiakaspalvelutyötä tekeville tulee työnantajan jakaa maskit tai suojavisiirit työntekijöille, jotka joutuvat työskentelemään alle 2 metrin päässä muista ihmisistä.

Opetuksen järjestäminen:

Etelä-Karjalassa on palattu lähiopetukseen 12.4. alkaen sekä perusopetuksen yläluokkien että toisen asteen osalta asteittain. Opetuksen järjestäjät tiedottavat opetusjärjestelyistä.

Varhaiskasvatus ja perusopetus 1–6 -luokkien osalta jatkavat kuten ennenkin.

Alueellinen tilannekuvaryhmä suosittelee opetustoimille seuraavia lisätoimenpiteitä 30.4.2021 saakka vuosiluokilla 1–6:

 • Koulujen yhteisissä opetusryhmissä luovutaan lähiopetuksesta. Yhteisiä opetusryhmiä on ollut esimerkiksi A2-kieliryhmissä. Näiden ryhmien opetus suositellaan järjestettäväksi etäyhteyksiä hyödyntäen tai sovelletusti. Tavoitteena se, että tartunnat eivät leviäisi koulusta toiseen opetusjärjestelyiden takia.
 • Kiertävien opettajien toiminta suositellaan asettamaan tauolle. Opettajat opettavat lähtökohtaisesti omissa kouluissaan.
 • Koulun sisällä suositellaan opetus järjestettäväksi niin, että luokan oma opettaja opettaa kaikkia aineita, mikäli mahdollista, vaikka sisältöjä jouduttaisiin soveltamaan.
 • Koulut voivat omalla päätöksellään suositella maskeja käytettäväksi myös vuosiluokilla 1–6, mikäli katsovat maskit tarpeelliseksi. Pienten lasten kohdalla on kuitenkin erikseen arvioitava, osaako lapsi itsenäisesti käyttää maskia hygieenisesti. Maski on osattava pukea ja riisua siten, ettei riski tartunnalle kasva maskin vääränlaisen käytön vuoksi. Jos maskia tai kasvoja kosketellaan turhaan, on olemassa riski, että virukset leviävät käsien kautta.

Maskisuositus on voimassa kaikille yli 12-vuotiaille ja kaikissa koulukyydeissä.

Opetuksen järjestäjille annetaan maskisuositus myös koulukuljetuksissa. Opetuksen järjestäjä huolehtii vastuullaan oleville koulukuljetettaville lapsille ja nuorille maskit. Muut joukkoliikenteessä kulkevat lapset ja nuoret hankkivat maskit itse.

Valtakunnallisesti hallitus suosittelee korkeakoulujen siirtymistä etäopetukseen, kuitenkin huomioiden välttämättömän lähiopetuksen tarpeet.

Kansalaisopiston opetus keskeytetään siltä osin, kun se ei ole mahdollista toteuttaa etäopetuksena.

Julkiset tilat:

Tilannekuvaryhmä suosittelee kunnille julkistentilojen sulkemista yleisöltä.

Museot ja nuorisotilat suositellaan suljettavaksi. Nuorisotiloja voidaan tarvittaessa käyttää yksilötapaamisiin, samoin Ohjaamojen toimintaa voidaan jatkaa 6 henkilön rajoituksella.

Kirjastojen osalta niiden sallitaan jatkavan lainaus- ja palautustoimintaa rajoitusten mukaisesti, kirjastoautojen toimintaa ei suositella jatkettavan. Kirjastojen tapahtumat on peruttu jo aiemmin ja niiden oleskelutilat, kuten lehtisalit suositeltu suljettavaksi.

Kirjastossa saa asioida vain asioiden hoitamisen kannalta välttämättömän ajan ja pyydetään suosimaan ennakkovarauksia. Kirjaston asiakkaita kehotetaan vahvasti käyttämään maskia.

Uimahallit ja urheilutilat saavat tilannekuvaryhmän suosituksen mukaan olla vielä käytössä opetussuunnitelman mukaisen toiminnan sekä 2008 syntyneiden tai sitä nuorempien ryhmäharrastustoiminnan toteuttamiseen ja huippu-urheilijoiden käyttöön. 

Matkustaminen:

Matkustamista Suomen ja Venäjän välillä tulee välttää. 

Kaikkea liikkumista leviämisvaiheessa oleville alueille suositellaan välttämään. Matkustamista tulee välttää.

Hallitus suosittelee välttämään tarpeetonta matkustamista muualle paitsi maihin, joita maahantulon rajoitukset eivät koske. Matkustamiseen liittyvät karanteeniasiat, uusimmat matkustustiedotteet sekä ajantasaiset ohjeet löytyvät asiasta vastaavien sivuilta:

THL: Matkustaminen ja koronaviruspandemia >>

Ulkoministeriö: Uusimmat matkustustiedotteet >>

Omaehtoinen karanteeni

THL ohjeistaa: Jos saavut Suomeen maasta, joka on liikennevalomallissa punainen tai harmaa, suosittelemme 14 vuorokauden omaehtoista karanteenia Suomeen saavuttaessa. Suositeltavaa on, että et mene työpaikalle tai muualle kodin ulkopuolelle, vaan pysyt kotona. Näin suojaat muita tartunnalta. Sovi työnantajasi kanssa toimintatavoista 14 päivän ajan matkalta paluusi jälkeen.

Suositeltavaa on, että lapsi ei osallistu varhaiskasvatukseen, kun hän on omaehtoisessa karanteenissa. Perusopetuksessa olevan lapsen on suositeltavaa jäädä kotiin. Sovi opetuksen järjestäjän kanssa opetuksen erityisjärjestelyistä.

Suomi ulkomailla sivustot / Venäjä: https://finlandabroad.fi/web/rus/etusivu

Etätyö:

Kaikkia Etelä-Karjalan työnantajia suositellaan järjestämään etätyötä kaikissa sellaisissa työtehtävissä, joissa se on tilapäisestikin mahdollista. Mikäli etätyö ei ole mahdollista, suositellaan, että työnantaja ohjeistaa kasvomaskin käyttöön kaikissa työtiloissa, vaikka turvavälien pitäminen olisi mahdollista. Ruokailuja ja kahvitaukoja tulee porrastaa. Työ- ja virkamatkoja sekä lähikoulutustilaisuuksia ei suositella.

Toimielimiä koskeva etäkokoussuositus on astunut voimaan 25.2.2021.

Vuonna 2008 syntyneiden tai sitä nuorempien ryhmäharrastukset:

Lasten ja nuorten harrastustoimintaa mahdollistetaan epidemiatilanteen salliessa asteittain. Mikäli tartuntamäärät jatkavat laskuaan ja tilanne paranee, puretaan rajoituksia Etelä-Karjalassa huhtikuun 19. päivästä alkaen 13.4. julkaistun tiedotteen mukaisesti. Suositukset toistaiseksi voimassa seuraavasti:

Vuonna 2008 syntyneiden tai sitä nuorempien lasten harrastustoiminta sallitaan sisä- ja ulkotiloissa jatkossa enintään 10 hengen pienryhmissä. Henkilömääriin sisältyy ryhmän ohjaaja(t). Toiminta pitää pystyä järjestämään aiemmin annettujen ohjeiden mukaisesti.

Tilannekuvaryhmän vahva suositus on välttää kaikkia lähikontakteja näissä toiminnoissa.

Katso tarkemmat ohjeet harrastustoiminnan järjestämistä koskien alta.

2001–2007 -syntyneiden ryhmäharrastustoiminta:

Lasten ja nuorten harrastustoimintaa mahdollistetaan epidemiatilanteen salliessa asteittain. Mikäli tartuntamäärät jatkavat laskuaan ja tilanne paranee, puretaan rajoituksia Etelä-Karjalassa huhtikuun 19. päivästä alkaen 13.4. julkaistun tiedotteen mukaisesti. Suositukset toistaiseksi voimassa seuraavasti:

Vuosina 2001–2007 syntyneiden kaikki sisätiloissa ja ulkotiloissa tapahtuva ryhmätoiminta muutoin lakkautetaan 23.4.2021 saakka.

Yllä olevien suositusten mukaisesti 2008 ja sen jälkeen syntyneiden ryhmäharrastustoiminnan järjestämistä tarkentava ohje:

Toiminta tulee aina järjestää lähikontakteja välttäen, yli 2 metrin turvaetäisyydet huomioiden. Ryhmät eivät saa sekoittua. Harrastustoiminnan järjestäjän vastuulla on toimia ohjeiden ja suositusten mukaisesti.

Korostamme jokaisen toimijan ja aikuisen vastuuta noudattaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja muiden viranomaisten ohjeita hygienia- ja muista järjestelyistä, joilla viruksen leviämistä ehkäistään. Aikuisten vastuulla on huolehtia, että myös lapset noudattavat ohjeita.

 • Toimintaan voi osallistua vain oireettomana
 • Suositeltua turvaväliä (vähintään 2 m) noudatetaan
 • Hyvää käsi- ja yskimishygieniaa noudatetaan
 • Työterveyslaitoksen siivousohjeet huomioidaan
 • Annetaan osallistujille tarvittavat ohjeet ja huolehditaan niiden noudattamisesta
 • Toimitaan niin, että sairastumistapauksissa altistuneet voidaan jäljittää
 • Huomioidaan alueelliset ja paikalliset rajoitukset ja suositukset

OKM ja THL ovat ohjeistaneet, mikäli lasten ja nuorten harrastustoimintaa leviämisvaiheessa toteutetaan, on erittäin tärkeää, että se toteutetaan vain ryhmän omana harrastus- tai harjoitustoimintana ilman kilpailutapahtumia, konsertteja, esityksiä, näytöksiä tai muita sellaisia tilanteita, joissa ryhmä joutuu kontaktiin muiden harrastusryhmien kanssa.

Myös opettajien, ohjaajien ja valmentajien tulisi olla aina samoja eikä vanhempien oleskelu harrastus- ja pukeutumistiloissa ole mahdollista.

Lisätietoa:

Lappeenranta: 4.3.2021 voimaan astuvat Lappeenrannan kaupungin liikuntatilojen ja -palvelujen koronaohjeistukset

Imatra: Imatran kaupungin liikuntatilat ja museot suljetaan 3.3. alkaen

THL:n ja OKM:n ohje lasten ja nuorten harrastustoiminnan (ml. taiteen perusopetus) järjestämisestä, rajoittamisesta ja keskeyttämisestä valtioneuvoston periaatepäätöksen 26.1.2021 mukaisilla epidemiatasoilla (2.2.2021) (pdf, minedu.fi)

Vinkkejä nuorten kanssa toimimiseen verkossa (verke.org)

THL:n ja OKM:n ohje koronavirustartuntojen ehkäisemisestä yleisötilaisuuksien ja yleisten kokoontumisten yhteydessä sekä julkisten tilojen käytössä (pdf, minedu.fi, päivitetty 11.2.2021)

Aikuisten ryhmäharrastustoiminta

Kaikki ryhmäharrastustoiminta tulee keskeyttää kaikilta vuonna 2008 syntyneiltä ja sitä vanhemmilta. Kuntouttava toiminta saa jatkua, mikäli sitä pystytään yli kahden metrin turvavälein ja muiden suositusten puitteissa toteuttamaan.

Aikuisten SM-tason ja 1. divisioonan ottelu- ja pelitoiminta:

Suositukset ja päätökset eivät koske ammattiurheilua, jolla tarkoitetaan sarjalisenssisopimukseen tai olympiakomitean urheilijasopimukseen perustuvaa urheilutoimintaa sekä A-maajoukkuetoimintaa silloin, kun sitä harjoitetaan ilman yleisön läsnäoloa. Käytännössä tämä tarkoittaa ammattiurheilun rajaamista huippu-urheiluun kattaen palloilulajeissa kaksi ylintä sarjatasoa, aikuisten A-maajoukkuetoiminnan sekä kansallisen lajiliiton valintajärjestelmän kautta kansainvälisiin arvokilpailuihin valmistautuvat urheilijat. Päätös ei koske myöskään nuorten maajoukkuetoimintaa sekä jalkapallon ja jääkiekon kolmanneksi ylimpiä kansallisia sarjatasoja, joissa pelaajat ovat kirjalliseen pelaajasopimukseen perustuen ammatinharjoittajia. Jalkapallossa tämä tarkoittaa miesten Kakkosta ja jääkiekossa miesten Suomi-sarjaa.

Jos ottelut/pelit pelataan ns. tyhjille katsomoille (paikalla ei ole yleisöä), kyse ei ole yleisötilaisuudesta. Tällöin peliä ei ole kielletty aluehallintoviraston määräyksen nojalla.

Mikäli paikalla on yleisöä, tilaisuutta koskee aluehallintoviraston määräys yleisömäärästä. Ottelu- ja pelitoiminta sallitaan aikuisten SM-, 1-div- ja U20-joukkueille, mikäli peleihin ja otteluihin/turnauksiin osallistuu eteläkarjalainen joukkue.

Tapahtumat:

Tapahtumia ei suositella järjestettäväksi. Etelä-Karjalassa voi järjestää alle kuuden hengen tilaisuuksia, mikäli pystyy noudattamaan ehdottoman tarkasti ja kaikilta osin Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja opetus- ja kulttuuriministeriön ohjetta turvaetäisyyksistä ja hygieniakäytännöistä.

Tapahtumajärjestäjille lisätietoa Aluehallintoviraston sivuilta: https://avi.fi/usein-kysyttya-koronaviruksesta

Ohje koronavirustartuntojen ehkäisemisestä yleisötilaisuuksien ja yleisten kokoontumisten yhteydessä sekä julkisten tilojen käytössä

 

Muun Suomen tilanne ja muiden sairaanhoitopiirien alueilla voimassa olevat rajoitukset ja suositukset löytyvät osoitteesta: https://valtioneuvosto.fi/tietoa-koronaviruksesta/rajoitukset-ja-suositukset/sairaanhoitopiirit . Linkki sivulle löytyy myös Eksoten sivulta www.eksote.fi/koronavirus