Etusivu
12.8.2019

Taipalsaaren tekninen lautakunta on kokouksessaan 8.8.2019 päättänyt laittaa seuraavat asemakaavat nähtäville

- Suur-Saimaan lomakylän ranta-asemakaavan osittainen kumoaminen (ehdotusvaihe)
- Jauhialantien varren asemakaavamuutos (luonnosvaihe)
- Kirkonkylän asemakaavamuutos satama-alueella (luonnosvaihe)

Ranta-asemakaavalla kumotaan Metsähallituksen omistamien maiden osalta vanha ranta-asemakaava. Jauhialantien varteen sijoitetaan kolme uutta teollisuustonttia. Satama-alueella ajantasaistetaan kaavaa vanhan kunnantalon ja uimarannan kohdalla.

Kaava-asiakirjat ovat nähtävillä Taipalsaaren kunnan teknisellä osastolla os. Kellomäentie 1, Taipalsaari 22.8 – 20.9.2019 välisenä aikana. Kaava-aineistot ovat nähtävänä myös osoitteessa https://www.taipalsaari.fi -Kaavoitus/Nahtavilla-olevat-kaavat

Mahdolliset kirjalliset huomautukset kaavaluonnoksista ja muistutukset kaavaehdotuksesta on toimitettava nähtävänä oloajan kuluessa osoitteella: Taipalsaaren tekninen lautakunta, Kellomäentie 1, 54920 TAIPALSAARI.

Lisätietoja kaavahankkeista antaa maankäyttöinsinööri Antti Hirvikallio,
p. 040 835 7826, email: antti.hirvikallio@taipalsaari.fi.