Etusivu
20.4.2021

Vaalitoimitsijoita kehotetaan varaamaan aika rokotuksiin ja nuorten harrastustoiminnan suosituksiin muutoksia

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri 20.4.2021

Etelä-Karjalan alueellinen COVID-19 tilannekuvaryhmä totesi 20.4.2021 kokouksessa: Koronavirusepidemia on Etelä-Karjalan alueella leviämisvaiheessa. Epidemian kolme vaihetta ovat perustaso, kiihtymisvaihe ja leviämisvaihe. Voimassa olevat Aluehallintoviraston (AVI) tartuntatautilakia koskevat päätökset: • 1.4.–30.4. Tartuntatautilain 58 §:n 1 momentin mukaiset rajoituspäätökset koskien yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten järjestämistä: kuuden (6) hengen kokoontumisrajoitus, joka tarkoittaa kaikkia sisä- ja ulkotapahtumia. • 1.4.–30.4. Tartuntatautilain 58 d §. • 15.4.–23.4. Tartuntatautilain 58 g §. • 1.4.–30.4. Tartuntatautilain 15 §:n ja 16 §:n mukaiset ryhmäterveystarkastuksia koskevat päätökset.

Alueellinen tilannekuvaryhmä on asettanut 25.2. alkaen voimaan kuuden (6) hengen yksityishenkilöitä koskevan kokoontumissuosituksen ja todennut, että myös toimielinten on nyt siirryttävä pelkästään etäkokouksiin. Kaikkia kokoontumisia ja lähikontakteja kodin ulkopuolella on syytä välttää aina, kun se on mahdollista. Päätös on voimassa myös ajalla 1.4.–30.4.2021.

Kotiäänestyksestä huolehtivat vaalitoimitsijat ja laitosäänestyksen toimittavat vaalivirkailijat rokotetaan

Valtioneuvosto on tehnyt 16.4.2021 muutoksen asetukseen vapaaehtoisista covid-19-rokotuksista. Rokotusjärjestystä muutetaan siten, että kesäkuun kuntavaalien kotiäänestyksestä huolehtivat vaalitoimitsijat ja laitosäänestyksen toimittavat vaalivirkailijat voidaan rokottaa koronavirusta vastaan samoin kuin vaalitoimikuntien puheenjohtajat, varapuheenjohtajat, jäsenet ja varajäsenet. Toimet vaalivirkailijoiden rokottamiseksi voidaan käynnistää, koska asetus on tullut 19.4.2021.

– Eteläkarjalaiset vaalivirkailijat voivat varata ajan Eksoten asiointipalvelun kautta. Jos on yli 65-vuotias, tulee aika varata Astra Zeneca -rokotteen rokotusajoille ja jos on 64-vuotias tai nuorempi tulee aika varata Pfizer&BioNTech/Moderna -rokotteiden rokotusajoille, kertoo tilannekuvaryhmän puheenjohtaja Tuula Karhula.

Lisätietoja: STM / Koronavirus ja kehitteillä olevat rokotteet: https://stm.fi/koronavirusrokotteet

Julkiset tilat pysyvät kiinni, yksityiset saavat avata tilansa 24.4. alkaen

Tilannekuvaryhmä suosittelee kunnille edelleen julkisten tilojen kuten uimahallien ja kuntosalien pitämistä yleisöltä suljettuna 31.5. saakka. Tilannekuvaryhmä ei ole pyytänyt Aluehallintovirastoa uusimaan tartuntatautilain 58 g § koskevaa päätöstä, sillä alueellinen koronaepidemia on tällä hetkellä kääntynyt parempaan päin eikä sille ole enää näin ollen lakiperusteita. Toimijoilta toivotaan vastuullisuutta, jotta toiminta pysyy jatkossakin turvallisena.

– Yrittäjille tämä on ollut todella hankalaa aikaa; nyt erilaiset asiakastilat saa avata. Toimintaa toivotaan kuitenkin järjestettävän jatkossakin vastuullisesti, jotta uusilta tartuntaryppäiltä ja tautiaalloilta ja valitettavasti myös niiden mukanaan tuomilta rajoituksilta vältytään, kertoo Karhula.

Toimijoiden tulee huomioida edelleen voimassa oleva tartuntatautilain 58 d päätös. Päätös velvoittaa erilaisia toimijoita, kuten yksityisiä elinkeinonharjoittajia, kuntia ja kuntayhtymiä huolehtimaan tilojen kuten kuntosalien, yleisten saunojen ja kauppakeskusten yleisten tilojen turvallisuudesta. Asiakkaalla tai osallistujalla pitää olla mahdollisuus säilyttää yli kahden metrin turvaväli toimijan tiloissa. Jos asiakkaita on sisätilassa yhtä aikaa alle kymmenen henkilöä, tulee toiminnassa huomioida yleiset tartuntatautilain hygieniavaatimukset. 

Pykälä 58 d velvoittaa toimijan tekemään ja pitämään esillä kirjallisen suunnitelman siitä, miten asiakkaat voivat välttää lähikontaktin tiloissa. Pohja suunnitelmalle on saatavilla aluehallintoviraston verkkosivuilla. Toimijalla on itsellään vapaus valita järjestelyt, joilla takaa lähikontaktin välttämisen tiloissaan. Järjestelyt voivat olla asiakasmäärien rajaamista, tilajärjestelyjä tai muita toimijan tarpeelliseksi ja toimiviksi katsomia järjestelyjä.

Harrastustoimintaa vapautetaan asteittain – harrastajilta tullaan vaatimaan turvavälin ehdotonta toteutumista

Lasten ja nuorten harrastustoimintaa on vapautettu yhden vaiheen verran 19.4.2021 alkaen. Tilannekuvaryhmä on suositellut, että myös 2001–2007-syntyneiden harjoittelua voidaan hallitusti käynnistää 19.4.21 alkaen tautitilanteen jatkaessa laskuaan. Tilanteen turvallisuutta arvioidaan viikoittain. Valtakunnallisessa exit-strategiassa lasten ja nuorten harrastustoimintaa pyritään laajemmin avaamaan ulkotiloissa toukokuussa.

Tällä hetkellä 2008 syntyneiden tai sitä nuorempien lasten harrastustoiminta sallitaan nyt sisätiloissa enintään 10 hengen pienryhmissä ja ulkotiloissa enintään 20 hengen pienryhmissä.

Vuosina 2001–2007 syntyneiden harrastustoiminta sallitaan ulkotiloissa jatkossa enintään 20 hengen pienryhmissä.

Henkilömäärään sisältyvät ryhmän ohjaajat. Toiminta pitää pystyä järjestämään suosituksissa annettujen ohjeiden mukaisesti. Kaikki harjoitukset on pystyttävä järjestämään siten, että kaikki harrastajat ovat toisistaan yli kahden (2) metrin päässä. Turvavälin tulee poikkeuksetta toteutua koko harrastustoiminnan ajan.

Kaikki ottelu- ja esitystoiminta on edelleen tauolla. Harjoituspelejä ei sallita ja ulkoharrastusten osalta pukuhuoneita ei tule käyttää.

Tilannekuvaryhmä on 20.4.2021 keskustellut sisäharrastustoiminnan käynnistämisestä myös 2001–2007 syntyneiden nuorten osalta. Tilannekuvaryhmä suosittelee, että 2001–2007 syntyneet lapset saavat harrastaa sisätiloissa toukokuun alusta alkaen, mikäli epidemiatilanne pysyy edelleen maltillisena ja mikäli yli 2 metrin etäisyys harrastajien kesken saadaan säilytettyä. Sisäharrastuksissa pukuhuoneiden käyttö tulee minimoida.

Mikäli epidemiatilanne jatkaa laskuaan, tilannekuvaryhmän mukaan lasten ja nuorten paikallisen pelitoiminnan käynnistäminen voi alkaa toukokuun alussa.

– Olemme tänään tilannekuvaryhmässä keskustelleet asiasta ja epidemiatilanne ei vielä salli paikallisia eikä kansallisia pelejä. Koronavirus leviää ihmiskontakteissa, joten yleisörajoituksetkin tulevat vielä olemaan voimassa. Toukokuun alusta on toive, että paikallisia pelejä päästäisiin jo pelaamaan. Matkustaminen pelipaikoille lisää kontakteja eikä edes harjoituspelejä pystytä pelaamaan niin, että yli kahden metrin turvaväli toteutuisi, kommentoi Karhula.

Voimassa olevat alueelliset ohjeet löytyvät Eksoten ja kuntien verkkosivuilta:

Eksote: https://www.eksote.fi/Koronavirus/
Lappeenrannan kaupunki: https://www.lappeenranta.fi/fi/Kaupunki-tiedottaa/Koronavirustilanne
Imatran kaupunki: https://www.imatra.fi/korona
Lemi: https://www.lemi.fi/ajankohtaista/koronatiedotteet.html
Luumäki: https://www.luumaki.fi/koronavirustilanne-tietoa-ohjeita-linkkeja
Parikkala: http://www.parikkala.fi/fi
Ruokolahti: https://www.ruokolahti.fi/suomeksi/Kuntatietoa/korona
Rautjärvi: http://www.rautjarvi.fi/fi
Savitaipale: https://www.savitaipale.fi/
Taipalsaari: https://taipalsaari.fi/fi/Koronavirustilanne


Etelä-Karjalassa voimassa olevat suositukset

Seuraavat suositukset ovat Etelä-Karjalassa voimassa 1.4.2021–30.4.2021 välisenä aikana, ellei muuta mainita. Suositusten tarpeellisuutta arvioidaan viikoittain tilannekuvaryhmän kokouksessa. Suositukset ovat voimassa viranomaisille, väestölle, toiminnan harjoittajille sekä opetuksen järjestäjille. Myös yksityisten toimijoiden toivotaan noudattavan vastaavia alueelle annettuja suosituksia.

Tartuntatautilain 58 d §:

Etelä-Suomen aluehallintovirasto velvoittaa Eksoten alueen toimijoita varmistamaan, että asiakkaille ja toimintaan osallistuville tarkoitetuissa tiloissa henkilöt eivät joudu keskenään lähikontaktiin. Määräys perustuu uuteen tartuntatautilain pykälään 58 d ja on voimassa 1.4.–30.4.2021. Lisätietoja AVIn sivuilta: https://avi.fi/yleistiedoksiannot

Tartuntatautilain 58 g §:

Tartuntatautilain pykälän 58 g mukainen tilojen sulkemista koskeva päätös on voimassa 15.4.–23.4.2021, ja se ulottuu niin julkisen kuin yksityisen sektorin tiloihin. Lisätietoja AVIn sivuilta: https://avi.fi/yleistiedoksiannot

Yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset:

Voimassa on Aluehallintoviraston päätöksellä kuuden (6) hengen kokoontumisrajoitus. Lisätietoja AVI:n sivuilta: https://avi.fi/tiedote/-/tiedote/69905271

Yksityistilaisuudet:

Suositellaan, että ei järjestetä yli 6 hengen yksityistilaisuuksia tai perhejuhlia, eikä tällaisiin myöskään osallistuta.

Maskisuositus:

Kasvomaskin käytön suositukset 12-vuotiaille ja sitä vanhemmille:

Etelä-Karjalassa on voimassa vahva suositus käyttää kasvomaskia.

 • Maskisuositus on voimassa joukkoliikenteessä, mukaan lukien koulukyydit sekä taksinkuljettajat ja -matkustajat
 • Julkisissa tiloissa ja tilaisuuksissa
 • Yksityisten palveluntarjoajien tiloissa (kaupat, pankit, jne.)
 • Peruskouluissa kuudennesta luokasta lähtien, toisen asteen oppilaitoksissa, vapaan sivistystyön opistoissa ja korkeakouluissa oppilaille, opiskelijoille ja henkilökunnalle
 • Koronavirustestiin hakeutuvat henkilöt matkalla näytteenottoon
 • Kaikissa työyhteisöissä, sekä harrastus- ja vapaaehtoistoiminnan sisätiloissa, jos samassa tilassa toimii ja oleskelee useampia henkilöitä.

  Asiakaspalvelupisteet tulee varustaa suojaplekseillä. Asiakaspalvelutyötä tekeville tulee työnantajan jakaa maskit tai suojavisiirit työntekijöille, jotka joutuvat työskentelemään alle 2 metrin päässä muista ihmisistä.

  Maskia tai visiiriä suositellaan vahvasti myös varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen henkilökunnalle.

  Opetuksen järjestäminen:

  Etelä-Karjalassa on palattu lähiopetukseen 12.4. alkaen sekä perusopetuksen yläluokkien että toisen asteen osalta asteittain. Opetuksen järjestäjät tiedottavat opetusjärjestelyistä.

  Varhaiskasvatus ja perusopetus 1–6 -luokkien osalta jatkavat kuten ennenkin.

  Alueellinen tilannekuvaryhmä suosittelee opetustoimille seuraavia lisätoimenpiteitä 30.4.2021 saakka vuosiluokilla 1–6:

  • Koulujen yhteisissä opetusryhmissä luovutaan lähiopetuksesta. Yhteisiä opetusryhmiä on ollut esimerkiksi A2-kieliryhmissä. Näiden ryhmien opetus suositellaan järjestettäväksi etäyhteyksiä hyödyntäen tai sovelletusti. Tavoitteena se, että tartunnat eivät leviäisi koulusta toiseen opetusjärjestelyiden takia.
  • Kiertävien opettajien toiminta suositellaan asettamaan tauolle. Opettajat opettavat lähtökohtaisesti omissa kouluissaan.
  • Koulun sisällä suositellaan opetus järjestettäväksi niin, että luokan oma opettaja opettaa kaikkia aineita, mikäli mahdollista, vaikka sisältöjä jouduttaisiin soveltamaan.
  • Koulut voivat omalla päätöksellään suositella maskeja käytettäväksi myös vuosiluokilla 1–6, mikäli katsovat maskit tarpeelliseksi. Pienten lasten kohdalla on kuitenkin erikseen arvioitava, osaako lapsi itsenäisesti käyttää maskia hygieenisesti. Maski on osattava pukea ja riisua siten, ettei riski tartunnalle kasva maskin vääränlaisen käytön vuoksi. Jos maskia tai kasvoja kosketellaan turhaan, on olemassa riski, että virukset leviävät käsien kautta.

   Maskisuositus on voimassa kaikille yli 12-vuotiaille ja kaikissa koulukyydeissä.

   Opetuksen järjestäjille annetaan maskisuositus myös koulukuljetuksissa. Opetuksen järjestäjä huolehtii vastuullaan oleville koulukuljetettaville lapsille ja nuorille maskit. Muut joukkoliikenteessä kulkevat lapset ja nuoret hankkivat maskit itse.

   Valtakunnallisesti hallitus suosittelee korkeakoulujen siirtymistä etäopetukseen, kuitenkin huomioiden välttämättömän lähiopetuksen tarpeet.

   Kansalaisopiston opetus keskeytetään siltä osin, kun se ei ole mahdollista toteuttaa etäopetuksena.

   Julkiset tilat:

   Tilannekuvaryhmä suosittelee kunnille julkisten tilojen sulkemista yleisöltä.

   Museot ja nuorisotilat suositellaan suljettavaksi. Nuorisotiloja voidaan tarvittaessa käyttää yksilötapaamisiin, samoin Ohjaamojen toimintaa voidaan jatkaa 6 henkilön rajoituksella.

   Kirjastojen osalta niiden sallitaan jatkavan lainaus- ja palautustoimintaa rajoitusten mukaisesti, kirjastoautojen toimintaa ei suositella jatkettavan. Kirjastojen tapahtumat on peruttu jo aiemmin ja niiden oleskelutilat, kuten lehtisalit suositeltu suljettavaksi.

   Kirjastossa saa asioida vain asioiden hoitamisen kannalta välttämättömän ajan ja pyydetään suosimaan ennakkovarauksia. Kirjaston asiakkaita kehotetaan vahvasti käyttämään maskia.

   Uimahallit ja urheilutilat saavat tilannekuvaryhmän suosituksen mukaan olla vielä käytössä opetussuunnitelman mukaisen toiminnan sekä 2008 syntyneiden tai sitä nuorempien ryhmäharrastustoiminnan toteuttamiseen ja huippu-urheilijoiden käyttöön. 

   Matkustaminen:

   Matkustamista Suomen ja Venäjän välillä tulee välttää. 

   Kaikkea liikkumista leviämisvaiheessa oleville alueille suositellaan välttämään. Matkustamista tulee välttää.

   Hallitus suosittelee välttämään tarpeetonta matkustamista muualle paitsi maihin, joita maahantulon rajoitukset eivät koske. Matkustamiseen liittyvät karanteeniasiat, uusimmat matkustustiedotteet sekä ajantasaiset ohjeet löytyvät asiasta vastaavien sivuilta:

   THL: Matkustaminen ja koronaviruspandemia >>

   Ulkoministeriö: Uusimmat matkustustiedotteet >>

   Riskimaista saapuva maahantulija ohjataan terveystarkastukseen

   Aluehallintoviraston päätöksen mukaan terveystarkastukseen osallistuminen voi olla pakollista tai vapaaehtoista. Maahantulopisteen viranomaiset ohjeistavat tästä tarkemmin.

   Tietoa rajanylityspaikoista, joille aluehallintovirastot ovat määränneet pakollisia terveystarkastuksia, löydät Aluehallintoviraston sivuilta: https://avi.fi/usein-kysyttya-koronaviruksesta#accordion-mTD6W4UKNDbW

   Riskimaat ovat maita, joissa koronanvirustaudin ilmaantuvuus on yli 25 tapausta 100 000 asukasta kohden 14 vuorokauden aikana. Jos olet kahden viikon aikana ennen Suomeen tuloa oleskellut tällaisessa maassa, sinut ohjataan terveystarkastukseen. Voit tarkistaa riskimaat THL:n kartasta. Punaiset ja harmaat maat ovat riskimaita. Vihreällä merkityt maat eivät ole. Siirry katsomaan: https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/matkustaminen-ja-koronaviruspandemia 

   Terveystarkastuksessa selvitetään, voiko sinulla olla koronatartunta. Samalla tarkistetaan koronatestitodistus tai todistus sairastetusta taudista.

   Jos rajanylityspaikalla on pakollinen terveystarkastus, sinun pitää osallistua siihen, vaikka olisit saanut kaksi annosta koronarokotetta. Sinulta kysytään myös todistusta negatiivisesta koronatestistä. Näin siksi, että vielä ei tiedetä, kuinka hyvin rokote estää virusta tarttumasta ihmisestä toiseen.

   Jos kieltäydyt terveystarkastuksesta, voit saada rangaistuksena sakkoa tai enimmillään kolme kuukautta vankeutta terveydensuojelurikkomuksesta.

   Omaehtoinen karanteeni

   THL ohjeistaa: Jos saavut Suomeen maasta, joka on liikennevalomallissa punainen tai harmaa, suosittelemme 14 vuorokauden omaehtoista karanteenia Suomeen saavuttaessa. Suositeltavaa on, että et mene työpaikalle tai muualle kodin ulkopuolelle, vaan pysyt kotona. Näin suojaat muita tartunnalta. Sovi työnantajasi kanssa toimintatavoista 14 päivän ajan matkalta paluusi jälkeen.

   Suositeltavaa on, että lapsi ei osallistu varhaiskasvatukseen, kun hän on omaehtoisessa karanteenissa. Perusopetuksessa olevan lapsen on suositeltavaa jäädä kotiin. Sovi opetuksen järjestäjän kanssa opetuksen erityisjärjestelyistä.

   Suomi ulkomailla sivustot / Venäjä: https://finlandabroad.fi/web/rus/etusivu

   Etätyö:

   Kaikkia Etelä-Karjalan työnantajia suositellaan järjestämään etätyötä kaikissa sellaisissa työtehtävissä, joissa se on tilapäisestikin mahdollista. Mikäli etätyö ei ole mahdollista, suositellaan, että työnantaja ohjeistaa kasvomaskin käyttöön kaikissa työtiloissa, vaikka turvavälien pitäminen olisi mahdollista. Ruokailuja ja kahvitaukoja tulee porrastaa. Työ- ja virkamatkoja sekä lähikoulutustilaisuuksia ei suositella.

   Toimielimiä koskeva etäkokoussuositus on astunut voimaan 25.2.2021.

   Vuonna 2008 syntyneiden tai sitä nuorempien ryhmäharrastukset:

   Hallittu harjoittelu on sallittua käynnistää 19.4.21 alkaen toistaiseksi tautitilanteen jatkaessa laskuaan. Tilanteen turvallisuutta arvioidaan viikoittain. Valtakunnallisessa exit-strategiassa lasten ja nuorten harrastustoimintaa pyritään laajemmin avaamaan ulkotiloissa toukokuussa.

   Vuonna 2008 syntyneiden tai sitä nuorempien lasten harrastustoiminta sallitaan sisätiloissa jatkossa enintään 10 hengen pienryhmissä ja ulkotiloissa enintään 20 hengen pienryhmissä. Henkilömääriin sisältyy ryhmän ohjaaja(t). Toiminta pitää pystyä järjestämään aiemmin annettujen ohjeiden mukaisesti.

   Kaikki harjoitukset on pystyttävä järjestämään siten, että kaikki harrastajat ovat toisistaan yli kahden (2) metrin päässä. Turvavälin tulee poikkeuksetta toteutua koko harrastustoiminnan ajan.

   Ottelu- ja esitystoiminta on kaikki tauolla. Harjoituspelejä ei sallita ja pukuhuoneita ei tule ulkoharrastuksissa käyttää, sisäharrastuksissa niiden käyttö tulee minimoida.

   Katso tarkemmat ohjeet harrastustoiminnan järjestämistä koskien alta.


   2001–2007 -syntyneiden ryhmäharrastustoiminta:

   Hallittu harjoittelu on sallittua käynnistää 19.4.21 alkaen toistaiseksi tautitilanteen jatkaessa laskuaan. Tilanteen turvallisuutta arvioidaan viikoittain. Valtakunnallisessa exit-strategiassa lasten ja nuorten harrastustoimintaa pyritään laajemmin avaamaan ulkotiloissa toukokuussa.

   Vuosina 2001–2007 syntyneiden harrastustoiminta sallitaan ulkotiloissa jatkossa enintään 20 hengen pienryhmissä. Henkilömäärään sisältyy ryhmän ohjaaja(t). Toiminta pitää pystyä järjestämään aiemmin annettujen ohjeiden mukaisesti.

   Kaikki harjoitukset on pystyttävä järjestämään siten, että kaikki harrastajat ovat toisistaan yli kahden (2) metrin päässä. Turvavälin tulee poikkeuksetta toteutua koko harrastustoiminnan ajan.

   Ottelu- ja esitystoiminta on kaikki tauolla. Harjoituspelejä ei sallita ja pukuhuoneita ei tule ulkoharrastuksissa käyttää, sisäharrastuksissa niiden käyttö tulee minimoida.

   Katso tarkemmat ohjeet harrastustoiminnan järjestämistä koskien alta.

    

   Yllä olevien suositusten mukaisesti 2008 ja sen jälkeen syntyneiden ryhmäharrastustoiminnan järjestämistä tarkentava ohje:

   Toiminta tulee aina järjestää lähikontakteja välttäen, yli 2 metrin turvaetäisyydet huomioiden. Ryhmät eivät saa sekoittua. Harrastustoiminnan järjestäjän vastuulla on toimia ohjeiden ja suositusten mukaisesti.

   Korostamme jokaisen toimijan ja aikuisen vastuuta noudattaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja muiden viranomaisten ohjeita hygienia- ja muista järjestelyistä, joilla viruksen leviämistä ehkäistään. Aikuisten vastuulla on huolehtia, että myös lapset noudattavat ohjeita.

   • Toimintaan voi osallistua vain oireettomana
   • Kaikki harjoitukset on pystyttävä järjestämään siten, että kaikki harrastajat ovat toisistaan yli kahden (2) metrin päässä. Turvavälin tulee poikkeuksetta toteutua koko harrastustoiminnan ajan.
   • Ottelu- ja esitystoiminta on kaikki tauolla. Harjoituspelejä ei sallita.
   • Pukuhuoneita ei tule käyttää ulkoharrastuksissa, sisäharrastuksissa niiden käyttö tulee minimoida.
   • Hyvää käsi- ja yskimishygieniaa noudatetaan
   • Työterveyslaitoksen siivousohjeet huomioidaan
   • Annetaan osallistujille tarvittavat ohjeet ja huolehditaan niiden noudattamisesta, vastuu on toiminnanjärjestäjällä
   • Toimitaan niin, että sairastumistapauksissa altistuneet voidaan jäljittää
   • Huomioidaan alueelliset ja valtakunnalliset rajoitukset ja suositukset

    OKM ja THL ovat ohjeistaneet, mikäli lasten ja nuorten harrastustoimintaa leviämisvaiheessa toteutetaan, on erittäin tärkeää, että se toteutetaan vain ryhmän omana harrastus- tai harjoitustoimintana ilman kilpailutapahtumia, konsertteja, esityksiä, näytöksiä tai muita sellaisia tilanteita, joissa ryhmä joutuu kontaktiin muiden harrastusryhmien kanssa.

    Myös opettajien, ohjaajien ja valmentajien tulisi olla aina samoja eikä vanhempien oleskelu harrastus- ja pukeutumistiloissa ole mahdollista.

    Lisätietoa:

    Lappeenranta: 4.3.2021 voimaan astuvat Lappeenrannan kaupungin liikuntatilojen ja -palvelujen koronaohjeistukset

    Imatra: Imatran kaupungin liikuntatilat ja museot suljetaan 3.3. alkaen

    THL:n ja OKM:n ohje lasten ja nuorten harrastustoiminnan (ml. taiteen perusopetus) järjestämisestä, rajoittamisesta ja keskeyttämisestä valtioneuvoston periaatepäätöksen 26.1.2021 mukaisilla epidemiatasoilla (2.2.2021) (pdf, minedu.fi)

    Vinkkejä nuorten kanssa toimimiseen verkossa (verke.org)

    THL:n ja OKM:n ohje koronavirustartuntojen ehkäisemisestä yleisötilaisuuksien ja yleisten kokoontumisten yhteydessä sekä julkisten tilojen käytössä (pdf, minedu.fi, päivitetty 11.2.2021)

    Aikuisten ryhmäharrastustoiminta

    Kaikki ryhmäharrastustoiminta tulee keskeyttää kaikilta vuonna 2008 syntyneiltä ja sitä vanhemmilta. Kuntouttava toiminta saa jatkua, mikäli sitä pystytään yli kahden metrin turvavälein ja muiden suositusten puitteissa toteuttamaan.

    Aikuisten SM-tason ja 1. divisioonan ottelu- ja pelitoiminta:

    Suositukset ja päätökset eivät koske ammattiurheilua, jolla tarkoitetaan sarjalisenssisopimukseen tai olympiakomitean urheilijasopimukseen perustuvaa urheilutoimintaa sekä A-maajoukkuetoimintaa silloin, kun sitä harjoitetaan ilman yleisön läsnäoloa. Käytännössä tämä tarkoittaa ammattiurheilun rajaamista huippu-urheiluun kattaen palloilulajeissa kaksi ylintä sarjatasoa, aikuisten A-maajoukkuetoiminnan sekä kansallisen lajiliiton valintajärjestelmän kautta kansainvälisiin arvokilpailuihin valmistautuvat urheilijat. Päätös ei koske myöskään nuorten maajoukkuetoimintaa sekä jalkapallon ja jääkiekon kolmanneksi ylimpiä kansallisia sarjatasoja, joissa pelaajat ovat kirjalliseen pelaajasopimukseen perustuen ammatinharjoittajia. Jalkapallossa tämä tarkoittaa miesten Kakkosta ja jääkiekossa miesten Suomi-sarjaa.

    Jos ottelut/pelit pelataan ns. tyhjille katsomoille (paikalla ei ole yleisöä), kyse ei ole yleisötilaisuudesta. Tällöin peliä ei ole kielletty aluehallintoviraston määräyksen nojalla.

    Mikäli paikalla on yleisöä, tilaisuutta koskee aluehallintoviraston määräys yleisömäärästä. Ottelu- ja pelitoiminta sallitaan aikuisten SM-, 1-div- ja U20-joukkueille, mikäli peleihin ja otteluihin/turnauksiin osallistuu eteläkarjalainen joukkue.

    Tapahtumat:

    Tapahtumia ei suositella järjestettäväksi. Etelä-Karjalassa voi järjestää alle kuuden hengen tilaisuuksia, mikäli pystyy noudattamaan ehdottoman tarkasti ja kaikilta osin Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja opetus- ja kulttuuriministeriön ohjetta turvaetäisyyksistä ja hygieniakäytännöistä.

    Tapahtumajärjestäjille lisätietoa Aluehallintoviraston sivuilta: https://avi.fi/usein-kysyttya-koronaviruksesta

    Ohje koronavirustartuntojen ehkäisemisestä yleisötilaisuuksien ja yleisten kokoontumisten yhteydessä sekä julkisten tilojen käytössä

     

    Muun Suomen tilanne ja muiden sairaanhoitopiirien alueilla voimassa olevat rajoitukset ja suositukset löytyvät osoitteesta: https://valtioneuvosto.fi/tietoa-koronaviruksesta/rajoitukset-ja-suositukset/sairaanhoitopiirit . Linkki sivulle löytyy myös Eksoten sivulta www.eksote.fi/koronavirus

    Etelä-Karjalassa voimassa olevan epidemian vaiheen määrittävät tartuntatautiviranomaiset yhdessä alueen COVID-19 tilannekuvaryhmän kanssa. Etelä-Karjalan COVID-19 tilannekuvaryhmään kuuluvat edustajat Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiristä, kunnista, Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta, aluehallintovirastosta ja ELY-keskuksesta. Epidemian vaiheen määrittelyyn vaikuttavat tartuntojen määrän ja kasvun lisäksi myös esimerkiksi tartuntaketjujen selvitettävyys ja se, ovatko tartunnat peräisin omalta alueelta vai muualta. Epidemiatilanne voi paikallisesti tai alueellisesti muuttua nopeasti, vaikka valtakunnallinen tilanne olisi rauhallinen. Alueellinen COVID-19 tilannekuvaryhmä kokoontuu viikoittain tai tarvittaessa useammin.