Etusivu
26.6.2020

llmoitus Kattelussaari-Jänkäsalo osayleiskaavan ajantasaistuksen ja laajennuksen vireilletulosta (MRL 62, 63 § JA MRA 30 §)

Taipalsaaren tekninen lautakunta on kokouksessaan 25.6.2019 päättänyt laittaa otsikossa mainitun yleiskaavahankkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville MRA 30 §:n mukaisesti.  Suunnitelma on nähtävillä Taipalsaaren kunnan kirjastossa os. Kuhatie 3 Saimaanharju 1.7.2020 – 7.8.2019 välisenä aikana. Suunnitelma on nähtävänä myös osoitteessa https://www.taipalsaari.fi/fi/Palvelut/Asuminen-ja-rakentaminen/Kaavoitus/Nahtavilla-olevat-kaavat

Mahdolliset kirjalliset huomautukset on toimitettava nähtävänä oloajan kuluessa osoitteella: Taipalsaaren tekninen lautakunta, Kellomäentie 1, 54920 TAIPALSAARI.

Ajantasaistus koskee koko voimassa olevaa yleiskaava-aluetta muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta. Kaavan laajennus koskee Kutilan kanavan etäpuolista tilaa.

Lisätietoja kaavahankkeesta antaa maankäyttöinsinööri Antti Hirvikallio,
p. 040 835 7826, email: antti.hirvikallio@taipalsaari.fi.

TAIPALSAAREN TEKNINEN LAUTAKUNTA
29.6.2020