Etusivu

Kasvatus- ja koulutuspalvelut pitävät sisällään kunnan varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen. Varhaiskasvatus jakautuu päivähoitoon ja koululaisten iltapäivätoimintaan. Perusopetus on oppivelvollisuuden alaisuudessa toteutettavaa opetusta ja siihen kuuluvat esiopetus sekä vuosiluokkien 1-9 opetus.

Taipalsaarella on kaksi päiväkotia ja kolme peruskoulua. Ne sijaitsevat Kirkonkylällä, Saimaanharjulla ja Vehkataipaleella. Esiopetus toteutetaan päiväkodeissa, jotka sijaitsevat kiinteästi peruskoulujen yhteydessä. Perusopetusta tarjotaan 1-6 vuosiluokilla kaikilla kouluilla, yläluokkien opetus (7-9 lk) järjestetään Saimaanharjun yhtenäiskoululla. Toisen asteen koulutukseen hakeudutaan pääsääntöisesti Lappeenrantaan.