Etusivu

Koulukuljetus

Taipalsaaren kunta järjestää maksuttoman kuljetuksen esiopetuksessa oleville oppilaille ja 1. - 2. luokkien oppilaille kun koulumatka on yli 3 km ja 3. - 9. luokan oppilaille kun koulumatka on yli 5 km.

Kuljetus voidaan myöntää lyhyillekin matkoille harkinnanvaraisesti erillisestä anomuksesta, milloin matka katsotaan oppilaan ikä huomioiden vaaralliseksi, vaikeaksi tai rasittavaksi. Harkinnanvaraisen kuljetuksen tarpeen arviointi tehdään kunnan sivistystoimessa. Kuljetuksista päätetään perusopetuslain ja Taipalsaaren kunnan sivistyslautakunnan päättämien linjausten mukaisesti.

Harkinnanvaraisen koulukuljetushakemus tehdään sähköisesti Wilmassa ("hakemukset ja päätökset"). Mikäli huoltajalla ei ole Wilma-tunnuksia, kuljetusta haetaan alla olevalla tulostettavalla lomakkeella "Koulukuljetushakemus".

Esi- ja perusopetuksen oppilailla on oikeus kunnan järjestämään maksuttomaan koulukuljetukseen, jos koulumatka

  • on yli viisi kilometriä yhteen suuntaan tai
  • muutoin on oppilaan ikään tai olosuhteisiin nähden liian vaikea, rasittava tai vaarallinen.

Päivittäinen edestakainen koulumatka saa odotuksineen kestää enintään kaksi ja puoli tuntia, 13 vuotta täyttäneillä kolme tuntia.

Maksuttoman kuljetuksen vaihtoehtona on vanhemmille myönnettävä avustus oppilaan kuljettamista ja saattamista varten.

Oppivelvollisuuttaan suorittavilla toisen asteen opiskelijoilla on oikeus maksuttomiin koulumatkoihin, jos

  • koulumatka on vähintään seitsemän kilometriä yhteen suuntaan ja
  • koulumatkaan käytetään joukkoliikennettä.

Jos joukkoliikennettä ei ole mahdollista käyttää, tulee opiskelijan itse järjestää kulkeminen oppilaitokseen ja hänelle maksetaan siitä rahallinen korvaus.

Perusopetuslaki: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980628

Saimaanharju-Kirkonkylä välisen koulumatkan omakustanteinen sarjalippu linja-autoon on muuttunut mobiililipuksi

Matkahuollon kausi- ja sarjaliput ovat siirtyneet matkakorteilta Reitit ja Liput -sovellukseen eli sarjaliput ovat nykyisin mobiililippuja. Myös Toimi Vento  Ky:n omakustanne lipputuote alle 5 km koulumatkan kulkemiseen alakoululaisille on muuttunut mobiililipuksi joka löytyy kyseisestä sovelluksesta. 

Mobiililipun hankkimista varten täytyy siis puhelimeen ladata tuo Reitit ja Liput -sovellus. Ennen mobiililipun ostamista,  tarvitset koodin, jonka saat sivistyspalveluiden hallinnosta p. 040 710 6096 (ma-pe klo 9.00-15.00). 

Liitteenä: Ohjeet sovelluksen asennuksesta/käyttöönotosta ja lipun käyttöönottamisesta.
KYSY LISÄTIETOA

Kirsi Leinonen
Sivistysjohtaja
Kirsi Leinonen
040 640 3862

Piia Pouttu
Hallintosihteeri
Piia Pouttu
040 710 6096