Etusivu

Taipalsaarella varhaiskasvatusta järjestetään päiväkoti Satulaivassa Saimaanharjulla. Esiopetusta tarjotaan Kirkonkylän koululla esiopetusryhmissä ja Vehkataipaleella.

Daisy

Taipalsaaren kunnan varhaiskasvatuksessa on käytössä Daisy-toiminnanohjausjärjestelmä. Varhaiskasvatuspaikkaa, esiopetuspaikkaa, koululaisten iltapäivätoimintaan ja palveluseteliä haetaan eDaisyn kautta.

eDaisyn käyttöönoton myötä siirrymme pelkästään sähköisiin päätöksiin ja paperisia päätöksiä ei enää toimiteta. Sähköiseen asiointiin kirjaudutaan aina Suomi.fi palvelun kautta vahvalla tunnistautumisella, eli joko pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.

eDaisyllä teet hakemuksen varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen.

» Hakemus eDaisy

Daisyfamily on päivittäisen asioinnin kanava josta pääsette varaamaan lapsellenne hoitoajat, tarkistamaan lapsenne perustiedot, yhteystiedot, toteumat ja antamaan mahdollisen henkilökohtaisen suostumuksen tulotietojen tarkistamiseen tulorekisteristä.
» Daisyfamily

Varda

Varhaiskasvatuksen tietovaranto Vardaan tallennetaan varhaiskasvatuksessa olevien lasten tietoja. 

Varhaiskasvatuksen tietovaranto (Varda) on vuoden 2019 alussa käyttöönotettu kansallinen tietovaranto, joka sisältää tietoja varhaiskasvatustoimijoista, varhaiskasvatuksen toimipaikoista, varhaiskasvatuksessa olevista lapsista, lasten huoltajista ja varhaiskasvatuksen henkilöstöstä. Varhaiskasvatuksen tietovarannosta säädetään varhaiskasvatuslaissa. Tietovarannon pohjalta mm. edistetään varhaiskasvatuksen kehittämistä ja päätöksentekoa, tilastoidaan ja tutkitaan varhaiskasvatusta sekä hoidetaan viranomaistehtäviä. Varhaiskasvatuksen tietovarannon ylläpidosta vastaa Opetushallitus.


Vardaan tallennettavat tiedot

Varhaiskasvatuslain mukaan kunnalla ja kuntayhtymällä on velvollisuus tallentaa tiedot varhaiskasvatuksessa olevien lasten huoltajista Vardaan 1.9.2019 lähtien. Tallennettavat tiedot sisältävät henkilötietoja huoltajista. Vardaan tallennettavat henkilötiedot huoltajista ovat:

  • nimi, henkilötunnus, oppijanumero, äidinkieli, kotikunta ja yhteystiedot
  • varhaiskasvatuksen asiakasmaksun määrä ja palvelusetelin arvo
  • varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista annetun lain mukainen perheen koko
  • maksupäätöksen alkamis- ja päättymispäivämäärä
Tiedostot