Etusivu

Varhaiskasvatusmaksut ja laskutus

Kunnan järjestämästä varhaiskasvatuksesta peritään perheen koon, bruttotulojen sekä lapsen varhaiskasvatuksesta varatun ajan perusteella määräytyvä kuukausimaksu.

Asiakasmaksu peritään enintään yhdeltätoista kalenterikuukaudelta toimintavuoden aikana (1.8. - 31.7.) Maksu tarkistetaan vuosittain ja aina palvelusopimuksen, perheen koon tai maksukyvyn olennaisesti muuttuessa.  Maksuton kuukausi on heinäkuu, mikäli lapsen kunnallinen varhaiskasvatus on alkanut viimeistään toimintavuoden elokuussa.

Perheen nuorimman lapsen varhaiskasvatuksesta perittävä ylin maksu on enintään 289 euroa, toisen lapsen maksu enintään 145 euroa. Alin perittävä maksu on 27 euroa.

 Perheen koko 
   Tuloraja €/kk     Maksu %
   Korkeimman maksun tuloraja
 2 henkilöä    2102    10,7    4803
 3 henkilöä    2713    10,7    5414
 4 henkilöä    3080    10,7    5781
 5 henkilöä    3447    10,7    6148
 6 henkilöä    3813    10,7    6514

Asiakasmaksu muodostuu ennalta varattujen tuntien perusteella ylläolevan taulukon määräämästä maksusta

Varhaiskasvatuksen määrä kuukaudessa:

    0 - 84h/kk       asiakasmaksun suuruus 55 %
  85 - 107h/kk    asiakasmaksun suuruus 65 %
108 - 130h/kk  asiakasmaksun suuruus 80 %
131 - 150h/kk   asiakasmaksun suuruus 90 %
yli 150h/kk      asiakasmaksun suuruus 100 %

Korkeimman maksun tulorajan ylittyessä maksu määräytyy korkeimmaksi eikä tulotositteita tarvitse toimittaa

1. perhekokoon mukainen vähimmäisbruttotuloraja/ kk vähennetään huoltajien yht. lasketuista bruttotuloista

2. Jäljelle jäävästä luvusta otetaan 10.7 % osuus= nuorimman lapsen varhaiskasvatusmaksu kokoaikaisesta hoidosta (yli 150h)

3. Summa suhteutetaan valittuun tuntuvälykseen prosentuaalisesti eli jos on valittu vaikkapa 108–130 h/ kk, lasketaan kokoaikaisesta maksusta 80 %

4. jos perheessä on useampi lapsi, suhteutetaan seuraavien lasten asiakasmaksuksi 50% ensimmäisen lapsen maksusta
Kysy lisätietoa

Aila Kukkonen
Palvelusihteeri
Aila Kukkonen
040 710 6091 varhaiskasvatus@taipalsaari.fi