Etusivu

Varhaiskasvatusmaksut ja laskutus

Kunnan järjestämästä varhaiskasvatuksesta peritään perheen koon, bruttotulojen sekä lapsen varhaiskasvatuksesta varatun ajan perusteella määräytyvä kuukausimaksu.

Asiakasmaksu peritään enintään yhdeltätoista kalenterikuukaudelta toimintavuoden aikana (1.8. - 31.7.) Maksu tarkistetaan vuosittain ja aina palvelusopimuksen, perheen koon tai maksukyvyn olennaisesti muuttuessa.  Maksuton kuukausi on heinäkuu, mikäli lapsen kunnallinen varhaiskasvatus on alkanut viimeistään toimintavuoden elokuussa.

Perheen nuorimman lapsen varhaiskasvatuksesta perittävä ylin maksu on enintään 288 euroa, toisen lapsen maksu enintään 144 euroa. Alin perittävä maksu on 27 euroa.

Maksut 31.7.2021 saakka

 Perheen koko  
   Tuloraja €/kk     Maksu % 
   Korkeimman maksun tuloraja
 2 henkilöä    2136    10,7   4823
 3 henkilöä    2713    10,7   5443
 4 henkilöä    3129    10,7   5816
 5 henkilöä    3502    10,7   6189
 6 henkilöä    3874    10,7    6561

Maksut 1.8.2021 alkaen

 Perheen koko  
   Tuloraja €/kk     Maksu % 
   Korkeimman maksun tuloraja
 2 henkilöä    2798    10,7   5485
 3 henkilöä    3610    10,7   6297
 4 henkilöä    4099    10,7   6786
 5 henkilöä    4588    10,7   7275
 6 henkilöä    5075    10,7   7762

Asiakasmaksu muodostuu ennalta varattujen tuntien perusteella ylläolevan taulukon määräämästä maksusta

Varhaiskasvatuksen määrä kuukaudessa:

0 - 84h/kk     asiakasmaksun suuruus 55 %
85 - 107h/kk   asiakasmaksun suuruus 65 %
108 - 130h/kk  asiakasmaksun suuruus 80 %
131 - 150h/kk  asiakasmaksun suuruus 90 %
yli 150h/kk    asiakasmaksun suuruus 100 % 

Korkeimman maksun tulorajan ylittyessä maksu määräytyy korkeimmaksi eikä tulotositteita tarvitse toimittaa

Tulorekisteri on kansallinen sähköinen tietokanta. Se sisältää kattavat palkka-, eläke- ja etuustiedot yksilötasolla. Tiedon käyttäjinä kunnat voivat hakea tulorekisteristä 1.1.2020 lähtien palkkatietoja omien tiedonsaantioikeuksiensa mukaisesti eli esim. varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen määrittämistä varten. Vuodesta 2021 lähtien tulorekisteristä kunnat saavat myös eläke- ja etuustulojen tiedot.

1.1.2020 lähtien kunnat ovat voineet tarkistaa huoltajien palkkatiedot tulorekisterissä. Kunta ei kuitenkaan vielä saa tietoja eläke- ja muista etuuksista eikä myöskään yrittäjien tulo- tai pääomatuloista tulosrekisteristä. Huoltajien on siten toimitettava tuloselvitys varhaiskasvatustoimistolle. Tarpeen tullen kunta voi tarkistaa palkkatiedot tulorekisteristä.

1. perhekokoon mukainen vähimmäisbruttotuloraja/ kk vähennetään huoltajien yht. lasketuista bruttotuloista

2. Jäljelle jäävästä luvusta otetaan 10.7 % osuus= nuorimman lapsen varhaiskasvatusmaksu kokoaikaisesta hoidosta (yli 150h)

3. Summa suhteutetaan valittuun tuntuvälykseen prosentuaalisesti eli jos on valittu vaikkapa 108–130 h/ kk, lasketaan kokoaikaisesta maksusta 80 %

4. jos perheessä on useampi lapsi, suhteutetaan seuraavien lasten asiakasmaksuksi 50% ensimmäisen lapsen maksusta
Kysy lisätietoa

Aila Kukkonen
Palvelusihteeri
Aila Kukkonen
040 710 6091