Etusivu

Ranta-asemakaavat

Ranta-asemakaava on tarkoitettu pääasiassa loma-asutuksen ja matkailutoimintojen ohjaamiseen ranta-alueilla. Ranta-asemakaavan laatimisesta huolehtii maanomistaja omalla kustannuksellaan. Kunta huolehtii kaavan nähtävilläolosta ja hyväksymisestä.

Ajantasaiset ranta-asemakaavat löydät karttapalvelusta. Siirry karttapalvelut sivulle ja valitse karttataso vasemmalta Kartat valikosta.

Taipalsaaren karttapalvelu

Ranta-asemakaavoitukseen vaikuttaminen

Ranta-asemakaava on yksityiskohtainen suunnitelma alueen maankäytöstä ja rakentamisen järjestämisestä. Ranta-asemakaava on ainoa kaava jonka myös maanomistaja voi laatia. Ranta-asemakaava laaditaan usein loma-asutuksen järjestämiseksi ranta-alueella

Kaikilla, joiden oloihin tai etuihin ranta-asemakaavoitus vaikuttaa, on oikeus osallistua kaavoitusprosessiin ja vaikuttaa siihen osaltaan.

Maanomistaja voi huolehtia ranta-asemakaavaa koskevan ehdotuksen laatimisesta omistamalleen ranta-alueelle. Ranta-alueita koskevasta kaavoituksesta vastaa kunta. Kaikilla, joiden oloihin tai etuihin ranta-asemakaavoitus vaikuttaa, on oikeus osallistua kaavoitusprosessiin.

Meren tai vesistön rantavyöhykkeelle ei yleensä saa rakentaa rakennusta ilman ranta-asemakaavaa tai sellaista yleiskaavaa, joka on erikseen määrätty toimimaan rakennusluvan perusteena. Myös korjaus- ja täydennysrakentaminen edellyttää kaavan noudattamista.

Rantakaavoituksessa otetaan huomioon myös luonnonsuojelu, maisema-arvot, virkistystarpeet, vesiensuojelu ja vesihuollon järjestäminen.

Maankäyttö- ja rakennuslaki: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990132