Etusivu

Vesihuolto

Kunnan vesihuoltolaitos käsittää vesilaitoksen ja viemärilaitoksen. Vesihuoltolaitokselle on määritelty toiminta-alue, jolla vesihuoltolaitos huolehtii vesihuollosta lainsäädännön edellyttämällä tavalla.

Palvelu on maksullinen.

Puhelinasiointi

Tekninen päivystys

Tekninen päivystys virka-ajan ulkopuolella

Lisää tietoa
Puh. +358 40 0156628

Tekniset palvelut Palvelusihteeri

Rakentamiseen liittyvät toimistoasiat, Vesi- ja jätevesi tiedustelut ja lukemien vastaanotto

Lisää tietoa
Puh. +358 40 7106087

Vesihuoltolaitoksen hoitaja

Mittarien vaihto, korjaus, neuvonta ja liittäminen

Lisää tietoa
Puh. +358 40 5012544

Vesilaskutus

Laskentasihteeri

Lisää tietoa
Puh. +358 40 7106090

Kuntien tai kuntayhtymien vesihuollolla on velvollisuus turvata asukkaille moitteeton talousvesi sekä asianmukainen jätevesien viemäröinti ja käsittely.

Taajamissa sijaitsevien kiinteistöjen tulee pääsääntöisesti kuulua kunnan tai kuntayhtymän vesijohtoverkoston ja viemäröinnin piiriin. Kiinteistön omistajan tulee tehdä kiinteistön liittämisestä vesihuoltoon ja palvelun käytöstä sopimus vesihuoltolaitoksen kanssa. Kun kiinteistön omistaja vaihtuu, sopimus yleensä siirretään uudelle omistajalle. Kiinteistön omistaja maksaa vesi- ja viemäriverkostoon liittymisen, tekniset liitostyöt, veden käytön ja jätevesimaksun.

Taajaman ulkopuolella kiinteistön omistajilla ei aina ole velvollisuutta liittyä vesihuollon palvelujen käyttäjäksi, jos kiinteistön vedensaanti ja viemäröinti on hoidettu asianmukaisesti muulla tavalla. Haja-asutusalueilla vesihuoltopalveluja ei välttämättä ole saatavissa. Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen voi myöntää liittymisvelvollisuudesta vapautuksen hakemuksen perusteella.

Kun mahdollisimman suuri osa kiinteistöistä kuuluu vesijohtoverkoston ja viemäröinnin piiriin, vesihuolto pystyy toimimaan tehokkaasti, taloudellisesti ja turvallisesti. Jätevesien käsittely on huolenpitoa ympäristöstä. Kunta tai kuntayhtymä tekee yhteistyötä yksityisten vesiosuuskuntien sekä vettä toimittavien ja jätevesiä käsittelevien toimijoiden kanssa.

Vesihuoltolaki: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2001/20010119

Vesi- ja jätevesimaksut ja laskutus

Laskutus tapahtuu 4 kertaa vuodessa 3 arviolaskua ja 1 tasauslasku.

Mittarit luetaan kuluttajan toimesta vuodenvaihteessa, sekä omistajan vaihdon yhteydessä.

Vesi- ja jätevesimaksut


  alv 0 %  
 alv 24 %
Vesi  1,44 euroa/m³
 
 1,78 euroa/m³
Jätevesi  3,02 euroa/m³
 
 3,75 euroa/m³
Vesi + Jätevesi yhteensä   
 4,46 euroa/m³
 
 5,53 euroa/m³
Perusmaksu/vuosi   35,00 euroa
  
 43,40 euroa

Saimaanharjun vedenottamolta 7.1.2019 otettujen näytteiden tulokset

Testausseloste 14.1.2019

Täällä voit ilmoittaa vesimittarisi tiedot

» Ilmoita vesimittarilukema