Etusivu

Hallintosääntö

Jokaisessa kunnassa ja kuntayhtymässä on oltava hallintosääntö, jonka sisällön määrittelee kuntalain 90 §. Hallintosäännössä on annettava tarpeelliset määräykset ainakin niistä asioista, jotka kuntalaissa luetellaan.

Valtuusto päättää hallintosäännön sisällöstä ja muutoksista. Kunnan hallinnossa on noudatettava hallintosäännön määräyksiä.

Hallintosääntö 19.9.2023 (pdf)

Konserniohje

Hyväksytty kv 11.11.2020 § 50

Konserniohje.pdf

Henkilöstö- ja työhyvinvointiohjelma

Hyväksytty kh 28.3.2022

Henkilöstö- ja työhyvinvointiohjelma 2022-2025.pdf

Rakennusjärjestys

Hyväksytty kv 19.5.2021 § 14
Voimaantulo 29.6.2021

Rakennusjärjestyksellä kunta voi antaa paikallisista oloista johtuvia suunnitelmallisen ja sopivan rakentamisen, kulttuuri- ja luonnonarvojen huomioon ottamisen sekä hyvän elinympäristön toteutumisen ja säilyttämisen kannalta tarpeellisia määräyksiä (MRL 14 §).

Rakennusjärjestys.pdf

Maapoliittinen ohjelma

Hyväksytty kv 16.12.2020

Taipalsaaren maapoliittinen ohjelma 2021-2027 (pdf)

Taipalsaaren kunnan luottamushenkilöiden palkkio-ja korvausperusteet

Hyväksytty kv 16.6.2021
Voimaantulo 1.8.2021

Luottamushenkilöiden palkkio- ja korvausperusteet.pdf