Etusivu

Hallintosääntö

Jokaisessa kunnassa ja kuntayhtymässä on oltava hallintosääntö, jonka sisällön määrittelee kuntalain 90 §. Hallintosäännössä on annettava tarpeelliset määräykset ainakin niistä asioista, jotka kuntalaissa luetellaan.

Valtuusto päättää hallintosäännön sisällöstä ja muutoksista. Kunnan hallinnossa on noudatettava hallintosäännön määräyksiä.

Taipalsaaren kunnan hallintosääntö (pdf)

Viestintäohje

Hyväksytty kh 6.11.2018

Viestintäohje (pdf)

Konserniohje

Hyväksytty kv 11.11.2020 § 50

Konserniohje.pdf

Rakennusjärjestys

Hyväksytty kv 19.5.2021 § 14
Voimaantulo 29.6.2021

Rakennusjärjestyksellä kunta voi antaa paikallisista oloista johtuvia suunnitelmallisen ja sopivan rakentamisen, kulttuuri- ja luonnonarvojen huomioon ottamisen sekä hyvän elinympäristön toteutumisen ja säilyttämisen kannalta tarpeellisia määräyksiä (MRL 14 §).

Rakennusjärjestys.pdf

Maapoliittinen ohjelma

Hyväksytty kv 16.12.2020

Taipalsaaren maapoliittinen ohjelma 2021-2027 (pdf)

Taipalsaaren asuntopoliittinen ohjelma 2014-2020

Hyväksytty kv 22.12.2014

Asuntopoliittinen ohjelma (pdf)

Taipalsaaren kunnan luottamushenkilöiden palkkio-ja korvausperusteet

Hyväksytty kv 16.6.2021
Voimaantulo 1.8.2021

Luottamushenkilöiden palkkio- ja korvausperusteet kv 16.6.2021_01082021_alkaen.pdf