Etusivu

Kameravalvonnan tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjät

Taipalsaaren kunta, Tekninen lautakunta
Kellomäentie 1, 54920 Taipalsaari
kirjaamo@taipalsaari.fi

Rekisteriasioista vastaavat henkilöt ja/tai yhteyshenkilöt

Tekninen Johtaja Samuli Kakko
Puh. 040 774 9252
samuli.kakko@taipalsaari.fi

Tietosuojavastaava Panu Karhu
Puh. 040 700 9549
panu.karhu@taipalsaari.fi

Kirkonkylän koulu
Rehtori ja apulaisrehtori

Saimaanharjun koulu
Rehtori ja apulaisrehtori

Kirjasto 
Kirjastonhoitaja

Nuorisotalo helmi
Vastaava nuorisotyöntekijä

Päiväkoti ja keskuskeittiö
Päiväkodinjohtaja ja apulaisjohtaja

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)

Kameroita on käytössä Kirkonkylän koululla, Saimaanharjun koululla, Kirjastossa, Nuorisotalolla, Päiväkoti Satulaivassa keskuskeittiössä, kunnan Venelaitureilla sekä Saimaanharjun urheilukentällä.

Kameravalvonnan tarkoituksena on:

  • Suojata omaisuutta
  • Ennaltaehkäistä rikoksia
  • Auttaa tapahtuneiden rikosten selvittämisessä
  • Varmistaa ja lisätä turvallisuutta

Rekisterin tietosisältö 

Syntynyt kuva-aineisto. Valvontakamerat ovat digitaalisia, käytössä 24 h/vrk ja tallennus tapahtuu kovalevylle.

Säännönmukaiset tietolähteet

Kohteiden ulko- ja/tai sisätiloissa olevien kameravalvontalaitteiden tallentava kuvamateriaali.

Tietojen luovutus

Pyynnöstä kameroiden tallentamia tietoja luovutetaan poliisille tai muulle valvomalle viranomaiselle

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Ei

Rekisterin suojauksen periaatteet

Valvontakameroiden ohjauskeskukset sijaitsevat tiloissa joihin pääsy on rajoitettu vain tietyille henkilöille. Rekisteritietoja käsitellään automaattisen tietojenkäsittelyn avulla, ja valvonta on asennettu vain ennalta määrättyihin tietokoneisiin, jotka on suojattu salasanoilla ja ulkopuoliselta käytöltä.

Henkilörekisterissä olevien tietojen säilytys ja hävittäminen

Tietoa säilytetään valvontakamerapalvelimen tallennustilan salliman maksimiajan noin 3 kk:n. Tietojen tuhoaminen tapahtuu tallentamalla päälle uutta materiaalia. Kuvatallenteesta voidaan ottaa kopio, mikäli epäillään tapahtuneen rikos

Rekisteröidyn oikeudet

Oikeus tarkastaa tiedot

Sinulla on oikeus saada tieto siitä, käsittelemmekö henkilötietojasi, ja tarkastaa mitä tietoja olemme sinusta keränneet.

Oikeus tiedon oikaisemiseen tai poistamiseen

Sinulla on oikeus pyytää sinua koskeva virheellisesti merkitty tieto oikaistavaksi. Sinulla on myös oikeus pyytää henkilötietosi poistamista rekisteristä. Tietosi poistetaan, jos käsittelylle ei enää ole olemassa laillista perustetta. Otathan huomioon, että emme voi poistaa sinua koskevia henkilötietoja,
jos henkilötietojesi käsittely perustuu edelleen käsittelyä edellyttävän lakisääteisen velvoitteen noudattamiseen, tai jos tietoja käsitellään oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

Rajoittamis- ja vastustamisoikeus

Mikäli koet, että tietosi ovat joiltain osin virheellisiä, sinulla on oikeus vaatia käsittelyn väliaikaista rajoittamista, kunnes olemme varmistaneet tietojen paikkansapitävyyden. Jos tietoja tarvitaan oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi, tietojen käsittelyä on kuitenkin sallittua jatkaa. Aina kun tietojesi käsittely perustuu rekisterinpitäjän oikeutettuun etuun, sinulla on oikeus vastustaa sinua koskevien tietojen käsittelyä, mikäli sinulla on tähän perusteltu syy. Tällöin emme saa enää käsitellä henkilötietojasi, ellemme voi perustellusti osoittaa, että käsittelyn jatkamiseen on olemassa huomattavan tärkeä ja perusteltu syy, jonka voidaan katsoa olevan riittävän painava syrjäyttääkseen rekisteröidyn edut oikeudet ja vapaudet.

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Sinulla voi olla oikeus saada itseäsi koskevat henkilötiedot jäsennellyssä ja yleisesti koneluettavassa muodossa ja oikeus siirtää nämä tiedot toiselle rekisterinpitäjälle (jos se on teknisesti mahdollista). Oikeus koskee tilanteita, joissa henkilötietojasi käsitellään antamasi suostumukseen perustuen tai sopimuksen perusteella.

Valitusoikeus

Mikäli koet, että olemme käsitelleet henkilötietojasi lainvastaisesti, on sinulla oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle.

 

Kuinka voit käyttää oikeuksiasi rekisteröitynä?

Voit käydä jättämässä tietopyynnön Taipalsaaren kunnantalolla, osoitteessa Kellomäentie 1. Varauduthan todistamaan henkilöllisyytesi. Määräaika tietojen toimittamiseksi tai tietopyyntöön liittyvien lisätietojen antamiseksi on kuukausi pyynnön vastaanottamisesta. Mikäli tietopyyntö on poikkeuksellisen monimutkainen ja laaja, määräaikaa voidaan jatkaa kahdella kuukaudella. 

Huomioithan, että yllä mainitut oikeudet eivät ole ehdottomia ja niihin sisältyy poikkeuksia. Oikeuksien soveltuvuuteen vaikuttaa esimerkiksi henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste. Arvoimme jokaisen yllä mainittuihin oikeuksiin liittyvän pyynnön tapauskohtaisesti.