Etusivu

Kameravalvonnan tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjät

Taipalsaaren kunta, Tekninen lautakunta
Kellomäentie 1, 54920 Taipalsaari
kirjaamo@taipalsaari.fi

Rekisteriasioista vastaavat henkilöt ja/tai yhteyshenkilöt

Tekninen Johtaja Samuli Kakko
Puh. 040 774 9252
samuli.kakko@taipalsaari.fi

Tietosuojavastaava Panu Karhu
Puh. 040 700 9549
panu.karhu@taipalsaari.fi

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)

Kameravalvonnan tarkoituksena on:

  • Suojata omaisuutta
  • Ennaltaehkäistä rikoksia
  • Auttaa tapahtuneiden rikosten selvittämisessä
  • Varmistaa ja lisätä turvallisuutta

Rekisterin tietosisältö

Syntynyt kuva-aineisto. Valvontakamerat ovat digitaalisia, käytössä 24 h/vrk ja tallennus tapahtuu kovalevylle.

Säännönmukaiset tietolähteet

Kohteiden ulko- ja/tai sisätiloissa olevien kameravalvontalaitteiden tallentava kuvamateriaali.

Tietojen luovutus

Pyynnöstä kameroiden tallentamia tietoja luovutetaan poliisille tai muulle valvomalle viranomaiselle

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Ei

Rekisterin suojauksen periaatteet

Valvontakameroiden ohjauskeskukset sijaitsevat tiloissa joihin pääsy on rajoitettu vain tietyille henkilöille. Rekisteritietoja käsitellään automaattisen tietojenkäsittelyn avulla, ja valvonta on asennettu vain ennalta määrättyihin tietokoneisiin, jotka on suojattu salasanoilla ja ulkopuoliselta käytöltä.

Henkilörekisterissä olevien tietojen säilytys ja hävittäminen

Tietoa säilytetään valvontakamerapalvelimen tallennustilan salliman maksimiajan noin 3 kk:n. Tietojen tuhoaminen tapahtuu tallentamalla päälle uutta materiaalia. Kuvatallenteesta voidaan ottaa kopio, mikäli epäillään tapahtuneen rikos

Rekisteröidyn oikeudet

Oikeus saada tietoa henkilötietojen käsittelystä

Sinulla on oikeus saada tietoa henkilötietojesi keräämisestä sekä käsittelystä.

Oikeus saada tutustua tietoihin

Sinulla on oikeus saada rekisterinpitäjältä vahvistus siitä, käsitteleekö tämä sinua koskevia henkilötietoja. Näin sinulla on mahdollisuus arvioida ja varmistaa käsittelyn lainmukaisuus.

Oikeus oikaista tietoja

Sinulla on oikeus vaatia, että rekisterinpitäjä oikaisee sinua koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot. Sinulla on myös oikeus saada puutteelliset henkilötiedot täydennettyä. 

Oikeus rajoittaa tietojen käsittelyä

Sinulla on tietyissä tapauksissa oikeus pyytää rajoittamaan tietojesi käsittelyä siksi aikaa, kunnes tietosi on asianmukaisesti tarkastettu ja korjattu tai täydennetty.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Sinulla on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos katsot, että oikeuksia on rikottu. Suomessa valvontaviranomainen on tietosuojavaltuutettu.