Etusivu

Hyvinvointikertomus

Hyvinvointikertomus on kunnan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen suunnittelun, seurannan, arvioinnin ja raportoinnin työväline. Se auttaa tiivistämään eri alojen asiantuntijoiden näkemykset ja yhteiset tavoitteet. Hyvinvointikertomuksessa tunnistettujen tavoitteiden ja niistä johdettujen toimenpiteiden tulisi ohjata kunnan hyvinvointityötä. Hyvinvointikertomus tuottaa myös seurantatietoa ohjelmien ja tehtyjen toimenpiteiden vaikutuksista eli hyvinvointipolitiikan onnistumisesta.

Valtuustolle on kerran valtuustokaudessa valmisteltava laajempi hyvinvointikertomus ja suunnitelma, joka kytketään toiminnan ja talouden suunnitteluun. Se on asiakirja, jonka laativat eri hallinnonalojen asiantuntijat yhdessä. Toteutetuista toimenpiteistä on raportoitava valtuustolle vuosittain. (THL 2021)

Taipalsaaren laaja hyvinvointisuunnitelma 2021-2025 on saatavilla täältä: Taipalsaaren hyvinvointiraportti 2017-2021 ja -suunnitelma 2021-2025