Etusivu

Pohjavesialueiden suojelusuunnitelma

Pohjavesialueiden suojelusuunnitelmien päätavoitteena on turvata pohjavesiesiintymien vesivarojen käyttö ja välttää pohjaveden laatua ja määrää pilaava tai heikentävä toiminta pohjavesialueilla

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy on laatinut suojelusuunnitelman Taipalsaaren kunnan alueella sijaitseville vedenhankintaa varten tärkeille pohjavesialueille (I luokan pohjavesialueet). Lisäksi vedenhankintakäyttöön soveltuvien pohjavesialueiden osalta (II luokan pohjavesialueet) on tehty alustava tarkastelu riskitoimintojen kartoittamiseksi.