Etusivu

Kiinteistöveroprojekti

Taipalsaaren kiinteistövero projekti vuosille 2017-2019

Projektissa kartoitetaan kylittäin (esim. Ahokkala 831-401-x-x) rakennuskanta ja rekisteritiedot ajantasaistetaan. Kiinteistön omistajat ilmoittavat ilmoituslomakkeella jokaiselta tilaltaan olevan rakennuskannan. Tietoja verrataan verottajan tietoihin ja Maanmittauslaitoksen kartta-aineistoon. Tämän jälkeen tehdään maastokartoitukset, jotka tehdään pääasiassa kevät-, kesä- ja syksyaikaan. Kartoituksessa mitataan rakennusten pinta-alat (ulkopuolelta) ja otetaan rakennusten sijaintikoordinaatit.

Huomioikaa ilmoituslomakkeen kohdat:
1. - Kiinteistötunnus
- tilan/rakennuspaikan osoite
3. - kartoituskäynti

 Projekti etenee seuraavasti

  1. kiinteistöjen omistajille lähetetään kiinteistötunnuksen perusteella kylittäin ilmoituslomake, jonka omistajat täyttävät tilalla olevien rakennusten osalta mahdollisimman tarkasti
  2. ilmoituslomakkeen voi myös ladata sähköisesti kunnan kotisivuilta
  3. ilmoituslomakkeen voi palauttaa mukana olevalla kirjekuorella Taipalsaaren kunnan tekniseen toimistoon (postimaksu maksettu) tai lähettää sähköpostilla osoitteeseen kvproj(at)taipalsaari.fi
  4. vastausaikaa omistajille varataan kolme viikkoa (palautuspäivämäärä ilmoitetaan tiedotteen lopussa)
  5. mittausajankohdan sopiminen
  6. maastokartoitus
  7. rekisteritietojen ajantasaistaminen

Sähköpostiosoite
Sähköpostiosoite
kvproj@taipalsaari.fi Toivomme teidän käyttävän yhteydenpidossa sähköpostiosoitetta kvproj@taipalsaari.fi
Yhteystiedot

Projektipäällikkö Tekninen johtaja

Pentti Kurki
Projektityöntekijä Tsto.ins
Pentti Kurki
040 641 8637

Eetu-Ville Venäläinen
Rak. ins.opisk.
Eetu-Ville Venäläinen
040 352 6999