Etusivu

Toimenpidelupa

Rakennusluvan sijasta rakentamiseen voidaan hakea toimenpidelupa sellaisten rakennelmien tai laitosten, jota ei ole pidettävä rakennuksena ja joiden osalta lupa-asiat ratkaiseminen ei kaikilta osin edellytä rakentamisessa muutoin tarvittavaa ohjausta.

Lupa myönnetään, mikäli kaikki sen edellytykset täyttyvät. Mikäli hanke poikkeaa säännöksistä tai määräyksitä, se saattaa tarvita poikkeamisluvan ennen rakennusluvan myöntämistä.

Verkkoasiointi

Rakennusvalvonnan sähköinen lupapalvelu

Palvelun avulla voit hakea lupaa useimpiin rakentamista koskeviin hankkeisiin

Lisää tietoa
Siirry asioimaan

Puhelinasiointi

Rakennustarkastaja

Tekninen palvelut, rakennusvalvonta, Rakennustarkastaja

Lisää tietoa
Puh. +358 40 1676610

Tekniset palvelut Palvelusihteeri

Rakentamiseen liittyvät toimistoasiat, Vesi- ja jätevesi tiedustelut ja lukemien vastaanotto

Lisää tietoa
Puh. +358 40 7106087

Lomakkeet

Ilmoitus naapurin rakennushankkeesta ja hakemuksen vireilletulosta

Lomake, jolla naapurille ilmoitetaan rakennushankkeesta ja hakemuksen vireilletulosta.

Lisää tietoa
Lataa lomake

Rakennuksen korjaus- ja muutostyön energiaselvitys

Selvitys korjaus- ja muutostyön energiatehokkuudesta.

Lisää tietoa
Lataa lomake

Rakennus-, toimenpide-, maisematyö- tai purkamislupalomake

Lomake jolla haetaan rakennus-, toimenpide-, maisematyö- tai purkamislupa sekä tehdään toimenpideilmoitus.

Lisää tietoa
Lataa lomake

Selvitys nykyisestä jätevesijärjestelmästä

Lomake: Selvitys nykyisestä jätevesijärjestelmästä

Lisää tietoa
Lataa lomake

Yhteenveto jätevesijärjestelmän suunnitelmasta

Lomake: yhteenveto jätevesijärjestelmän suunnitelmasta

Lisää tietoa
Lataa lomake