Etusivu

Luottamushenkilörekisterin tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjät

Taipalsaaren kunnanhallitus
Kellomäentie 1, 54920 TAIPALSAARI
kirjaamo@taipalsaari.fi 

Rekisteriasioista vastaavat henkilöt ja/tai yhteyshenkilöt

Hallintojohtaja

Tietosuojavastaava Panu Karhu
Puh. 040 700 9549
panu.karhu@taipalsaari.fi 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)

Taipalsaaren kunnan luottamushenkilörekisterin ylläpito toimielinten kokousten järjestämistä ja luottamushenkilöiden kokouspalkkioiden ja muiden korvausten maksamista varten.

Käsiteltävät henkilötiedot

Luottamushenkilön tiedot: 

  • sukunimi
  • etunimet
  • henkilötunnus
  • osoite
  • puhelinnumero
  • pankkitilitieto
  • ammatti

Käsitelläänkö erityisiä henkilötietoja

Kyllä käsitellään. Ruoka-aineallergiatiedot ja erityisruokavaliot kokoustarjoilujen järjestämistä varten.

Käsittelyn peruste

Lakisääteinen; Kuntalaki

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin tietolähteet

Väestörekisteristä saadaan nimi ja osoitetiedot. Muut tiedot saadaan rekisteröidyltä itseltään.

Onko tietovarannon henkilötietojen käsittelyä ulkoistettu?

Kyllä. Palkkioiden maksun tekee Meidän IT ja talous Oy.

Tietojen suojaamisen periaatteet

Rekisterin käyttäminen edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa, jonka järjestelmä pakottaa vaihtamaan määräajoin. Käyttäjätunnus annetaan käyttöoikeuden myöntämisen yhteydessä. Käyttöoikeudet myönnetään tehtäväkohtaisesti. Käyttöoikeus päättyy henkilön siirtyessä pois niistä tehtävistä, joita varten hänelle on myönnetty käyttöoikeus. Samalla poistetaan käyttäjätunnus.

Kaikilla työntekijöillä on vaitilovelvollisuus.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Henkilörekisterissä olevien tietojen säilytysajat

Tiedot ovat suurelta osin pysyvästi säilytettäviä Kansallisarkiston päätöksen mukaisesti.

Rekisteröidyn oikeudet

Oikeus saada tietoa henkilötietojen käsittelystä

Sinulla on oikeus saada tietoa henkilötietojesi keräämisestä sekä käsittelystä.

Oikeus saada tutustua tietoihin

Sinulla on oikeus saada rekisterinpitäjältä vahvistus siitä, käsitteleekö tämä sinua koskevia henkilötietoja. Näin sinulla on mahdollisuus arvioida ja varmistaa käsittelyn lainmukaisuus.

Oikeus oikaista tietoja

Sinulla on oikeus vaatia, että rekisterinpitäjä oikaisee sinua koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot. Sinulla on myös oikeus saada puutteelliset henkilötiedot täydennettyä. 

Oikeus rajoittaa tietojen käsittelyä

Sinulla on tietyissä tapauksissa oikeus pyytää rajoittamaan tietojesi käsittelyä siksi aikaa, kunnes tietosi on asianmukaisesti tarkastettu ja korjattu tai täydennetty.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Sinulla on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos katsot, että oikeuksia on rikottu. Suomessa valvontaviranomainen on tietosuojavaltuutettu.