Etusivu

Nuorisopalveluiden asiakasrekisteri

Rekisterinpitäjä

Taipalsaaren kunta, sivistys- ja hyvinvointilautakunta
Kellomäentie 1, 54920 Taipalsaari
kirjaamo@taipalsaari.fi

Rekisteriasioista vastaavat henkilöt ja/tai yhteyshenkilöt

Nuorisotyöntekijä Elisa Kivinen
Puh. 040 6685587
elisa.kivinen@taipalsaari.fi

Tietosuojavastaava Panu Karhu
Puh. 040 700 9549
panu.karhu@taipalsaari.fi

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Yhteydenpito nuorisopalveluiden toimintoihin osallistuviin lapsiin ja nuoriin sekä heidän huoltajiinsa.
Sähköisen tilastointijärjestelmän ylläpito.

Rekisterin tietosisältö

Lapsen/nuoren: nimi, osoite, syntymäaika, puhelinnumero, mahdolliset allergiat, sairaudet, erityisen
tuen tarve, kuvaus- ja kuljetuslupa, huoltajan nimi, puhelinnumero ja sähköposti sekä tieto suostumuksesta vastaanottaa nuorisopalveluiden tiedotteita.

Rekisterin tiedot ovat käytettävissä tehtävänmukaisin käyttöoikeusrajauksin.

Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötiedot saadaan nuorilta ja heidän huoltajiltaan.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Laskutettavien toimintojen osalta tarvittavia tietoja luovutetaan laskutusta varten kunnan kirjanpitoon. Tietoja ei siirretä Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin tiedot ovat salassa pidettäviä. Tietoja käsitteleviä työntekijöitä koskee vaitiolovelvollisuus, joka jatkuu myös palvelussuhteen päätyttyä. 

Manuaalinen aineisto:
Paperiversio lukitussa tilassa. Tulostetaan uusi, jos tiedot muuttuvat, ja vanha tuhotaan asianmukaisesti. 

ATK:lla käsiteltävät tiedot:
Suojattu palvelinympäristö, verkko-oikeudet, ohjelma salasanasuojattu

Rekisteröidyn oikeudet

Oikeus saada tietoa henkilötietojen käsittelystä

Sinulla on oikeus saada tietoa henkilötietojesi keräämisestä sekä käsittelystä.

Oikeus saada tutustua tietoihin

Sinulla on oikeus saada rekisterinpitäjältä vahvistus siitä, käsitteleekö tämä sinua koskevia henkilötietoja. Näin sinulla on mahdollisuus arvioida ja varmistaa käsittelyn lainmukaisuus.

Oikeus oikaista tietoja

Sinulla on oikeus vaatia, että rekisterinpitäjä oikaisee sinua koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot. Sinulla on myös oikeus saada puutteelliset henkilötiedot täydennettyä. 

Oikeus rajoittaa tietojen käsittelyä

Sinulla on tietyissä tapauksissa oikeus pyytää rajoittamaan tietojesi käsittelyä siksi aikaa, kunnes tietosi on asianmukaisesti tarkastettu ja korjattu tai täydennetty.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Sinulla on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos katsot, että oikeuksia on rikottu. Suomessa valvontaviranomainen on tietosuojavaltuutettu.