Etusivu

Venepaikkarekisteri tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjät

Taipalsaaren kunta, tekninen lautakunta
Kellomäentie 1, 54920 Taipalsaari
kirjaamo@taipalsaari.fi

Rekisteriasioista vastaavat henkilöt ja/tai yhteyshenkilöt

Tekninen Johtaja Samuli Kakko
Puh. 040 774 9252
samuli.kakko@taipalsaari.fi

Tietosuojavastaava
Panu KarhuPuh. 040 700 9549
panu.karhu@taipalsaari.fi 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)

Venepaikkojen varausjärjestelmän ylläpitäminen ja asiakassuhteen hoitaminen. Venepaikkarekisteriin tallennettuja tietoja käytetään venepaikka- ja asiakastietojen hallinnointiin sekä venepaikkojen laskutukseen. 

Rekisterin tietosisältö

  • Nimi
  • Henkilötunnus
  • Osoite
  • Puhelinnumero
  • Sähköposti
  • Tiedot veneestä (mm. rekisterinumero, merkki, malli, materiaali, moottorintiedot).
  • Venepaikan sijainti ja numero

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Rekisterin tietoja luovutetaan vain asiakkaalle itselleen ja asiakkaan suostumuksella ulkopuolisille.

Meidän IT ja talous Oy:lle toimitetaan sähköisesti laskutusaineisto asiakasmaksujen perimistä varten.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käyttäminen edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa, jonka järjestelmä pakottaa vaihtamaan määräajoin. Käyttöoikeudet myönnetään tehtäväkohtaisesti. Käyttöoikeus päättyy henkilön siirtyessä pois niistä tehtävistä, joita varten hänelle on myönnetty käyttöoikeus. Samalla poistetaan käyttäjätunnus.

Jos asiakasasiakirjoja on paperimuodossa, ne säilytetään lukitussa tilassa, ja niiden käyttöä valvotaan.

Kaikilla työntekijöillä on vaitiolovelvollisuus.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle.

Tietojen säilytysajat tai niiden määritysperusteet

Tietoja säilytetään asiakassuhteen voimassaoloajan. Rekisteriin sisältyvät tiedot säilytetään venepaikkasopimuksen ajan ja laskutustiedot siihen asti kun maksut suoritettu.

Rekisteröidyn oikeudet

Oikeus saada tietoa henkilötietojen käsittelystä

Sinulla on oikeus saada tietoa henkilötietojesi keräämisestä sekä käsittelystä.

Oikeus saada tutustua tietoihin

Sinulla on oikeus saada rekisterinpitäjältä vahvistus siitä, käsitteleekö tämä sinua koskevia henkilötietoja. Näin sinulla on mahdollisuus arvioida ja varmistaa käsittelyn lainmukaisuus.

Oikeus oikaista tietoja

Sinulla on oikeus vaatia, että rekisterinpitäjä oikaisee sinua koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot. Sinulla on myös oikeus saada puutteelliset henkilötiedot täydennettyä. 

Oikeus rajoittaa tietojen käsittelyä

Sinulla on tietyissä tapauksissa oikeus pyytää rajoittamaan tietojesi käsittelyä siksi aikaa, kunnes tietosi on asianmukaisesti tarkastettu ja korjattu tai täydennetty.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Sinulla on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos katsot, että oikeuksia on rikottu. Suomessa valvontaviranomainen on tietosuojavaltuutettu.