Etusivu

Tutustu Saimaa Geoparkiin

Historiaa ja nähtävyyksiä

Geopark on rajattu alue, joka sisältää tieteellisesti tai maisemallisesti merkittäviä geologisia kohteita. Geologian ohella geoparkissa on myös kiinnostavia luontokohteita sekä historiallisia nähtävyyksiä. Geoparkit toimivat UNESCOn suojeluksessa

Saimaa Geopark Taipalsaarella

Taipalsaaren kunnan Geopark kohteet: Kallioiset ilkonsaaret, Kuivaketveleen linnavuori, Kyläniemen reunamuodostuma (Ss II), Taipalsaaren kuntakeskusta reunamuodostumalla, Rastinniemen rantamuodostumat (Ss II), Ruuhonsaarien harjusaaret, Suuren Sarviniemen reunamoreeniselänne ja Päihäniemen rantamuodostumat.