Etusivu

Jätteenkuljetus

Etelä-Karjalan Jätehuolto hoitaa kotitalouksien ja vapaa-ajan asuntojen kuiva- ja biojätteiden kuljetukset sekä hyötyjätteiden (lasi-, metalli-, kartonki- ja muovipakkaukset sekä pienmetalli) kuljetukset. Biojätteiden kuljetuspalvelua tarjotaan pääasiallisesti taajamissa ja jäteautojen reittien varrella. Niillä haja-asutusalueilla, joilla kuivajätteiden keräyspalvelu ei ole kiinteistölle mahdollista järjestää, on perustettu aluekeräyspisteitä. Lasi-, metalli- ja kartonkipakkausten sekä pienmetallin keräystä tarjotaan pääasiallisesti taajamien taloyhtiöille. Muovipakkausten keräys on mahdollinen Imatran ja Lappeenrannan taajama-alueiden taloyhtiöille ja pientaloille.

Kiinteistönhaltija ilmoittaa asiakastiedot Etelä-Karjalan Jätehuollon asiakaspalveluun puhelimitse, sähköpostilla tai sähköisellä lomakkeella.

Jäteastioiden tyhjennysvälit määrätyvät jätelajeittain Etelä-Karjalan jätehuoltomääräysten mukaisesti.

Palvelu on maksullinen.

Jäteastioiden tyhjennyshinnat sekä aluekeräyspisteiden käyttömaksut määritellään Etelä-Karjalan Jätehuoltoviranomaisen hyväksymässä taksassa, samoin asuinhuoneistokohtainen perusmaksu, viranomaismaksu ja mahdollinen kuntalisä.

Verkkoasiointi

Jätehuollon verkkoasiointi

Jätehuoltoon liittyvät sähköinen asiointikanava löytyy tältä sivulta.

Lisää tietoa
Siirry asioimaan

Puhelinasiointi

Asiakaspalvelu

Jätehuollon, jätteenkuljetusten ja jäteneuvonnan asiakaspalvelu

Lisää tietoa
Puh. +358 01 08411818

Linkit

Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy:n kotisivu

Jätehuoltopalvelut Etelä-Karjalan alueella

Lisää tietoa
Avaa linkki

Kiinteistön haltijan on järjestettävä jätteiden vastaanottopaikka, josta jätteenkuljettajat voivat noutaa jätteen. Vastaanottopaikka eli jäteastia voi olla yhden tai useamman kiinteistön yhteinen (ns. kimppa). Omakotitalon sekajäteastia tyhjennetään tyypillisesti kahden viikon välein. Mikäli kiinteistöllä lajitellaan jätteitä kierrätykseen ja esim. kompostoidaan biojätteitä, voidaan tyhjennysväliä tarvittaessa harventaa jätehuoltomääräysten mukaisesti.

Jätteenkuljetus voi olla joko kunnan järjestämä, jolloin kunnan jätelaitos kilpailuttaa jätteenkuljetusyrityksen kiinteistöille, tai kiinteistönhaltijan järjestämä, jolloin jätteen haltija tilaa kuljetuksen itse joltakin alueella toimivalta jätteenkuljetusyritykseltä. Kunnan jätehuoltoviranomainen on päättänyt kunnan alueella käytössä olevan kuljetusjärjestelmän.

Jätelaki: http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2011/20110646