Etusivu
17.1.2022

Etelä-Suomen aluehallintovirasto ei ole ulottamassa liikunta- ja virkistystilojen sulkumääräyksiä lasten ja nuorten harrastustoimintaan

14.1.2022 Etelä-Suomi Aluehallintovirasto

Etelä-Suomen aluehallintovirasto ei tällä hetkellä ole lisäämässä lasten ja nuorten ohjattua harrastustoimintaa liikunta-, virkistys- ja harrastustilojen sulkumääräysten piiriin. Vuonna 2003 ja sen jälkeen syntyneet lapset ja nuoret saavat siis jatkaa ohjattua harrastamista muuten suljetuiksi määrätyissä tiloissa. Tilojen käytössä tulee edelleen huomioida terveysturvallisuus.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto ei ole tällä hetkellä tekemässä päätöksiä, joilla ulotettaisiin tiettyjä liikunta-, virkistys- ja harrastustiloja koskeva sulkumääräys myös lasten ja nuorten ohjattuun harrastustoimintaan. Vuonna 2003 ja sen jälkeen syntyneet lapset ja nuoret voivat siis edelleen jatkaa ohjattua harrastustoimintaa tiloissa, jotka on aluehallintoviraston päätöksillä määrätty suljettavaksi.

Aluehallintovirasto sai 11.1.2022 sosiaali- ja terveysministeriöltä uuden ohjauskirjeen ”Hätäjarrumekanismin tehostetoimenpiteet”  (STM:n ohjauskirje: Hätäjarrumekanismin tehostetoimenpiteet 11.1.2022)Linkki toiselle sivustolle, Avautuu uudessa välilehdessä, jossa suositellaan tartuntatautiviranomaisia arvioimaan ja ottamaan arvion mukaisesti käyttöön myös lasten ja nuorten harrastustoimintaan kohdistuvat rajoitukset sisätiloissa huomioiden se, että lapsiin ja nuoriin kohdistuvien rajoitusten tulisi olla viimesijaisia.

Etelä-Suomen alueellisissa koronakoordinaatioryhmissä on tällä viikolla arvioitu ministeriön uuden ohjauksen sisältöä suhteessa alueellisiin epidemiatilanteisiin. Ryhmien arvioiden mukaan nykyisessä tilanteessa lasten ja nuorten harrastustoiminnan rajoittamisella ei saavutettaisi riittävää hyötyä epidemian torjunnassa toimista aiheutuvaan haittaan nähden.

”Määräämme uusia rajoituksia vain, jos ne arvioidaan välttämättömiksi ja oikeasuhtaisiksi keinoiksi alueen sen hetkisen epidemiatilanteen valossa”, ylitarkastaja Oona Mölsä Etelä-Suomen aluehallintovirastosta toteaa. “Lasten jokapäiväisen elämän rajoittaminen on koko epidemian ajan nähty viimesijaisena toimena, ja myös Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on tätä korostanut.”

Tiettyjen liikunta-, virkistys- ja vapaa-ajan tilojen sulkumääräys on tällä hetkellä voimassa Etelä-Suomen alueella Helsingin ja Uudenmaan, Kanta-Hämeen ja Päijät-Hämeen sairaanhoitopiirien alueilla. Etelä-Suomen aluehallintovirasto arvioi parhaillaan vastaavan päätöksen välttämättömyyttä Kymenlaakson alueelle sairaanhoitopiiriltä saamansa lausunnon perusteella. Mahdollinen päätös tilojen sulkemisesta tehtäisiin arviolta ensi viikon alussa ja tilanteesta tiedotetaan lisää mahdollisimman pian.

Lasten ja nuorten ohjatun harrastustoiminnan lisäksi muuten suljettuja tiloja voi käyttää lakisääteisten palvelujen, kuten kuntoutuksen, toteuttamiseen, aluevaalien ennakkoäänestykseen, ammattiurheiluun ja yksityis- ja perhe-elämän piiriin kuuluvaan toimintaan. Tarkempaa tietoa sulkumääräyksen sisällöstä on aluehallintoviraston verkkosivuilla: https://avi.fi/usein-kysyttya-koronaviruksesta#item-DpAo81qF9aPZ-62465274

Tilojen käytössä on huomioitava terveysturvallisuus: koko Etelä-Suomen alueella on voimassa aluehallintoviraston määräys, joka velvoittaa tilan käytöstä vastaavia toimijoita järjestämään toiminnan niin, että lähikontaktien aiheuttamaa tartuntariskiä voidaan ehkäistä. Määräys perustuu tartuntatautilain pykälään 58 d, ja se koskee laajasti erilaisia asiakas- ja yleisötiloja. Tarkempaa tietoa määräyksen sisällöstä on aluehallintoviraston verkkosivuilla: https://avi.fi/usein-kysyttya-koronaviruksesta#item-DpAo81qF9aPZ-73731384.

 

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on jatkamassa osaa rajoituspäätöksistä ensi viikolla

Koska rajoituspäätöksiä eri sairaanhoitopiirien alueille on tehty eri ajankohtina, ne myös päättyvät eri päivinä. Etelä-Suomen aluehallintovirasto on ensi viikolla jatkamassa Päijät-Hämeen sairaanhoitopiirin alueella tartuntatautilain pykälän 58 d mukaista määräystä, jonka mukaan lähikontaktien aiheuttamaa tartuntariskiä täytyy voida ehkäistä asiakas- ja yleisötiloissa.

Päätös Kanta-Hämeen kokoontumisrajoituksista on päättymässä 23.1.2022, ja aluehallintovirasto on ensi viikolla tekemässä päätöstä rajoitusten jatkosta saatuaan sairaanhoitopiirin lausunnon.

Lisäksi ensi viikolla Etelä-Karjalan sairaanhoitopiirin johtamassa koronakoordinaatioryhmässä arvioidaan rajoitustoimien jatkoa alueella.

Aluehallintovirasto tiedottaa uusista päätöksistä heti kun se on mahdollista.

Kaikki ajantasaiset aluehallintovirastojen määräämät koronarajoitukset ja ohjeita rajoituspäätösten tulkintojen ja noudattamisen tueksi löytyy aluehallintoviraston verkkosivujen usein kysyttyä koronasta -osiosta: https://avi.fi/usein-kysyttya-koronaviruksesta.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto huomioi päätöksissään sairaanhoitopiirien ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen asiantuntemuksen sekä sosiaali- ja terveysministeriön uusimman ohjauksen koronaepidemian torjumiseksi.

Lisätietoa:

Medialle:

viestinta@avi.fi

ylitarkastaja Oona Mölsä, p. 0295 016 592 (lähetä tekstiviesti tai jätä soittopyyntö)

ylitarkastaja Meiju Heikkinen, p. 0295 016 382 (lähetä tekstiviesti tai jätä soittopyyntö)

Etelä-Suomen aluehallintovirasto

etunimi.sukunimi@avi.fi