Etusivu
2.9.2022

Kirkonkylä-Saimaanharju ulkoilureitin uudet reittilinjaukset

Kannanottoja pyydetään 25.9.2022 mennessä

Suunnitellun Kirkonkylä-Saimaanharju ulkoilureitin reittilinjauksia on muutettu huhtikuussa pidetyssä infotilaisuuden ja sen jälkeen käytyjen keskustelujen sekä saatujen palautteiden perusteella. Uudet reittilinjaukset on esitetty oheisissa kartoissa.

Ensisijainen reittilinjaus on piirretty vihreällä värillä ja vaihtoehtoiset linjaukset keltaisella värillä. Toivomme maanomistajien ja kuntalaisten ottavan kantaa ovatko uudet linjaukset aiempia paremmat ja voitaisiinko Kirkonkylä-Saimaanharju ulkoilureitti toteuttaa niiden mukaisesti. Kannanotot voi lähettää sähköpostilla: samuli.kakko@taipalsaari.fi 25.9.2022 mennessä.

Sen jälkeen kun ulkoilureitille on löydetty eri osapuolille sopivat linjaukset, tullaan se merkitsemään maastoon kuitunauhoin. Ennen reitin käyttöönottoa maanomistajien ja Taipalsaaren kunnan välille laaditaan ulkoilureittisopimukset. Sopimuksenteon jälkeen reitistä laaditaan kartta ja kuitunauhat korvataan kestopuutolpin. Ulkoilureitti pyritään saamaan käyttöön ennen talvea.

 

Kartta_Eteläinen_V5.pdf

Kartta_Pohjoinen_oik_V5.pdf

Kartta_Pohjoinen_vas_V5.pdf