Etusivu
20.6.2024

Taipalsaaren liikuntakyselyn tulokset

Liikuntakysely 2024

Taipalsaaren liikuntakysely toteutettiin huhti-toukokuussa 2024. Kyselyn tuloksia on tarkoitus hyödyntää palveluiden kehittämisessä. Vastaajien kesken arvottujen liikuntapalkintojen voittajille on toimitettu palkinnot postitse - kiitos kaikille liikuntakyselyyn vastanneille!

 

VASTAAJIEN TAUSTATIETOJA

Vastauksia saatiin kaikista ikäryhmistä yhteensä 149 kappaletta. Suurin osa vastaajista oli 30-49- (46%) tai 50-65 -vuotiaita (25%). Vastaajista 75 % olivat naisia. Reilusti yli puolet olivat vastausaikana työssäkäyviä (64 %). Jopa puolet vastaajista asui Saimaanharjun tai Konstun seudulla. Vastauksia ei saatu Solkeista, Vitsaista tai Kyläniemestä.

 

Vastaajien ikäryhmä

Vastausmäärä (kpl)

7–17-vuotiaat

n=7

18–29-vuotiaat

n=10

30–49-vuotiaat

n=68

50–65-vuotiaat

n=38

yli 65-vuotiaat

n= 26

Yhteensä

149

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KUNTALAISTEN LIIKUNTA-AKTIIVISUUS: Monipuolisimmin liikkuvat löytyvät ikäihmisistä

Alle 30-vuotiaat vastaajat kertoivat harrastavansa eniten kävelyä, juoksua tai pyöräilyä sekä kuntosalilla käymistä. Yli 30-vuotiailla näiden lisäksi liikuntatottumuksissa korostuivat hyötyliikunta sekä hiihto ja luistelu.

Alle 30-vuotiaista sekä yli 65-vuotiaista suurin osa arvioi päivittäisen liikuntamäärän olevan 1–2 tuntia, kun vastaavasti 30–65-vuotiaiden liikunnan määrä oli pienempi, 0,5–1 tuntia päivässä. Niiden vastaajien, joiden päivittäinen liikkumisen määrä jäi minimiin eli alle 30 minuuttiin, suurimmaksi syyksi kuvattiin ”liikunta ei motivoi minua riittävästi” tai ”työ/opiskelu”. Yli 65-vuotiailla myös terveydelliset syyt olivat esteitä liikkumiselle.

Monipuolisimmin vastaajista liikkuivat yli 65-vuotiaat vastaajat, joista suurimman osan viikoittainen liikkuminen koostui viidestä (5) kerrasta hikiliikuntaa ja vähintään kahdesta (2) kerrasta lihaskuntoa tai liikehallintaa. Jokainen alle 30-vuotias vastaaja harrasti vähintään yhden kerran viikossa hikiliikuntaa, kun vastaavasti 30–49-vuotiaista 13%, 50-65-vuotiaista 5% ja ikäihmisistä 8% ei harrastanut hikiliikuntaa lainkaan. Noin joka neljäs taipalsaarelainen ei harrastanut lainkaan lihaskuntoa tai liikehallintaa kehittävää liikuntaa. Hyötyliikunnan osuus oli korkein ikäihmisillä verrattuna muihin kyselyyn vastanneisiin.

Päivittäisestä valveillaoloajasta passiivisimpia olivat alle 30-vuotiaat ja aktiivisimpia ikäihmiset. Keskiarvollisesti taipalsaarelaiset arvioivat tyytyväisyytensä omaan liikunta-aktiivisuuteen hyväksi (=ka 3, asteikolla 0–5).

Alle 50-vuotiaat lisäisivät liikkumista, jos vapaa-ajan määrä olisi suurempi ja he saisivat siihen tukea tai saisivat harrastaa liikunta kaverin kanssa. Tuen tai kavereiden tarve oli myös suurin liikkumista lisäävä tekijä yli 65-vuotiailla. 50–65-vuotiaista vastaajista jopa puolet liikkuisivat enemmän, jos ohjattua liikuntaa olisi Taipalsaarella paremmin tarjolla.

 

OHJATUILLE LIIKUNTAPALVELUILLE ON KYSYNTÄÄ

7–65-vuotiaista yli puolet vastaajista ei käyttänyt ohjattuja liikuntapalveluita. Syiksi mainittiin muun muassa ohjatun liikunnan puutteellinen tarjonta Taipalsaarella sekä omatoimisen liikkumisen mielekkyys. Eniten ohjattuja liikuntapalveluita olivat käyttäneet yli 65-vuotiaat vastaajat. Työssäkäyvät kokivat, että ohjattujen liikuntapalveluiden toimintaan osallistumisen esteenä olivat tarjonnan huonot ajankohdat. Eniten olemassa olevista ohjatuista liikuntapalveluista oli kuitenkin käytetty (kaikki vastaajat) muiden lähikuntien ohjattuja liikuntapalveluita, urheiluseurojen toimintaa ja kansalaisopiston liikuntakursseja.

Kaikkien vastaajien mukaan tietoa kuntamme liikuntapalveluista ja -tapahtumista löytyy vastaajien mukaan parhaiten sosiaalisesta mediasta, kunnan verkkosivuilta tai ystäviltä/tutuilta. Myös liikuntapaikkojen kunnossapitoon, monipuoliseen tarjontaan sekä liikuntapaikkamaksuihin oltiin tyytyväisiä. Eniten kehitettävää koettiin liikuntapalveluista tiedottamisessa sekä kuntalaisten kuulemisessa/osallistamisessa liikuntaa koskevissa asioissa.

Ulkoisten tekijöiden vaikutuksesta sopivan liikuntaharrastuksen puute, tieto liikuntamahdollisuuksista tai liikuntapaikkojen etäisyys oli merkittävin este liikkumiselle. Esimerkiksi liikuntapaikkojen kunto, esteettömyys tai aukioloajat ei suurimman osan mukaan rajoita liikkumista. Pääasiassa vastaajat olivat tyytyväisiä kunnan liikuntapaikkoihin. Tärkeimmiksi liikuntapaikoiksi koettiin kuntosalit (7–29 -v. 76 %) sekä kävely- ja ulkoilureitit (30–49-v. 81 %, 50–65-v. 89 %, yli 65-v. 76 %). Liikuntapaikoista vähimmällä käytöllä vastattiin olevan skeittiparkki, tennis-, katukoris- ja rantalentopallokentät.

Jokaisessa ikäluokassa suurin osa vastaajista oli sitä mieltä, että liikunnan edistämisen resursseja tulisi Taipalsaarella kohdentaa juuri oman ikäluokan tarpeisiin.

 

Vastaajat kaipaisivat muun muassa seuraavia liikkumiseen liittyviä kehityskohteita Taipalsaarelle:

Olosuhteet:

 • Ulkokuntosalilaitteet
 • Talviuintipaikka
 • Hiihtolatuja kyliin
 • Leveämmät lenkki- ja hiihtopolut
 • Maastopyöräreittien kehittäminen
 • Frisbeegolfradan pidentäminen
 • Suuremmat kuntosalitilat, kattavammat kuntosalivälineet
 • Kuntosalien yhdenmukaisempi hinnoittelujärjestelmä (kerta- ja kk-kulku mahdollisuudet)
 • Yleinen uimaranta Vehkataipaleelle
 • Hiihtolatujen kunnossapidon ajantasainen tieto
 • Päivitetyt ja kattavat retkeilyreitti ja -polkukartat
 • Padelkenttä

   

  Palvelut:

 • Kattavammat ohjeet esille kuntosaleille eri liikkujien tarpeet huomioiden
 • Ohjattuja joogatunteja sopivampaan ajankohtaan
 • Ohjattu kuntosali- ja kiertoharjoittelua
 • Matalan kynnyksen ryhmäliikuntaa eri ikäryhmät huomioiden
 • Monipuolista kuntoliikuntaa ryhmässä työikäisten tarpeet huomioiden (aikataulu)
 • Yhteislenkkejä / ohjattua ulkoliikuntaa eri ikäryhmät huomioiden
 • Pienten lasten ohjattuja liikuntaryhmiä/vanhempi-lapsi ryhmiä
 • Lisää liikuntatapahtumia

   

  Erityiskiitoksia annettiin:

 • TaiKin lasten ja nuorten aktiiviselle toiminnalle
 • Hiihtolatujen hoitajille
 • Haikkaanlahden hiihtolatuverkoston kattavuudesta
 • ePassin käyttöönotosta kuntosalimaksuissa
 • Kiitos hyväntasoisista olosuhteista laavuinen ja reitteineen

 

Lisätietoja kyselystä:

 

Jenna Backman

Vapaa-aikakoordinaattori

Taipalsaaren kunta

p. 040 669 1007

jenna.backman@taipalsaari.fi