Etusivu
3.11.2023

Tiedote: Käytöstä poistetut maanalaiset öljysäiliöt

”Tarkkana siellä pohjavesialueilla”

Vesi.fi sivustolta löytyy paikkatietopohjainen aineisto mm. pohjavesialueista  https://vesi.fi

Pohjavesialueilla olevien maanalaisten öljysäiliöiden määräaikaistarkastukset ovat pakollisia. Ensimmäinen tarkastus on tehtävä 10 vuoden kuluessa säiliön asennuksesta ja sen jälkeen säiliön kuntoluokan mukaan. 

Vanhat käytöstä poistetut maanalaiset öljysäiliöt tulee poistaa asianmukaisesti pohjavesialueilla. Tästä on määrätty Taipalsaaren kunnan ympäristönsuojelumääräyksissä, jotka löytyvät kunnan internetsivuilta Ympäristönsuojelumääräykset - Taipalsaari. Mikäli öljysäiliön poisto voi aiheuttaa riskiä rakenteille, voi tyhjennetyn, puhdistetun ja tarkastetun säiliön maahan jättämiseksi hakea poikkeamislupaa ympäristönsuojelumääräyksistä kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselta. Lappeenrannan seudun ympäristötoimen internetsivuilta Ympäristönsuojelumääräykset - Lappeenranta löytyy em. hakemukseen ohjeet sekä sähköinen lomake. Suoritettu poisto ilmoitetaan myös Pelastuslaitokselle. Pelastuslaitos muistuttaa, että lainmukaisesti työ tulee teettää alan ammattilaisella. 

Pohjavesialueilla sijaitseville vanhoille käytöstä poistettaville öljysäiliöille on mahdollista hakea avustusta Pirkanmaan ELY-keskuksesta enintään elokuuhun 2025 asti. Avustuksiin varattu summa on kiinteä, joten avustuksiin varattu raha voi loppua jo aiemmin. 
Avustus pientalon öljylämmityksestä luopumiseksi - ely - ELY-keskus